Dodávateľ

MiPe-Plast, s.r.o.

Varín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MIPE Invest, s. r. o.

IČO: 36837075

Adresa: P. O. Hviezdoslava 551, Varín

Registračné číslo: 2020/7-PO-D4337

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Júl 2020

Záznam platný do: 17. Júl 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 130 623,00 EUR 2 2
2015 855 131,00 EUR 10 10
2016 1 765 233,00 EUR 12 13
2017 2 635 573,63 EUR 13 13
2018 1 334 554,07 EUR 7 7
2019 5 220 624,00 EUR 16 16
2020 5 680 735,00 EUR 11 11
2021 9 799 731,00 EUR 11 12
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 130 623,00 EUR 2 2
2015 855 131,00 EUR 10 10
2016 1 765 233,00 EUR 12 13
2017 2 635 573,63 EUR 13 13
2018 1 334 554,07 EUR 7 7
2019 4 959 625,00 EUR 14 14
2020 5 581 915,00 EUR 11 11
2021 10 159 550,00 EUR 13 14

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 3 1 023 148,00 1023148.00 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 458 185,00 458185.00 EUR
Mesto Žilina 2 777 080,00 777080.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 19 5 540 512,00 5540512.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 6 248 499,00 6248499.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 307 000,00 307000.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 3 999,99 3999.99 EUR
Obec Terchová 1 458 200,00 458200.00 EUR
Mesto Topoľčany 2 52 545,00 52545.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 37 958,00 37958.00 EUR
Obec Hrabičov 1 121 083,00 121083.00 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava 1 89 752,00 89752.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 1 735 500,00 1735500.00 EUR
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 1 388 015,00 388015.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 242 200,00 242200.00 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 129 754,00 129754.00 EUR
Mesto Trenčianske Teplice 1 239 500,00 239500.00 EUR
Mesto Senica 2 29 516,66 29516.66 EUR
Obec Moravany nad Váhom 1 181 800,00 181800.00 EUR
Mesto Bytča 3 1 332 033,00 1332033.00 EUR
Mesto Šaľa 2 142 825,00 142825.00 EUR
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia 1 58 895,00 58895.00 EUR
Obec Rudinská 2 102 096,00 102096.00 EUR
Mesto Čadca 1 238 900,00 238900.00 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 1 166 901,00 166901.00 EUR
Obec Jablonové 1 104 014,00 104014.00 EUR
Mesto Púchov 7 2 277 228,64 2277228.64 EUR
Obec Varín 2 581 498,00 581498.00 EUR
Špeciálna základná škola 1 554 000,00 554000.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 103 200,00 103200.00 EUR
Obec Konská 1 270 000,00 270000.00 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 2 1 096 000,00 1096000.00 EUR
Základná škola 1 165 832,00 165832.00 EUR
Obec Lazisko 1 232 600,00 232600.00 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 33 287,41 33287.41 EUR
Spojená škola internátna 1 372 500,00 372500.00 EUR
Obec Pavčina Lehota 1 251 755,00 251755.00 EUR
ZTS TEES VOS, akciová spoločnosť 1 203 950,00 203950.00 EUR
Obec Dolné Kočkovce 1 249 600,00 249600.00 EUR
Obec Ostrý Grúň 1 122 950,00 122950.00 EUR
Obec Červený Kláštor 1 119 992,00 119992.00 EUR
Školský internát 1 422 000,00 422000.00 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 155 900,00 155900.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zateplenie budovy školy a školského internátu I. etapa - okná Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava 89 752,00 89752.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín – Stavebné úpravy – výmena okenných výplní Žilinský samosprávny kraj 527 342,00 527342.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice – Stavebné úpravy výplní otvorov - internát Žilinský samosprávny kraj 169 320,00 169320.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a zlepšenie vzdelávacieho procesu na Strednej odbornej škole Sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia 70 578,00 70578.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Výmena okien, PVC podlahy a maľovky v budove školy SPŠE, K. Adlera 5 v Bratislave Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 199 900,00 199900.0 EUR 2016 Práce Nie 1
SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto - Stavebné úpravy výplní otvorov Žilinský samosprávny kraj 48 295,00 48295.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zateplenie kultúrneho domu Obec Jablonové 125 000,00 125000.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výmena vonkajších výplní otvorov na budove ZŠ J. Hollého v Šali, m.č. Veča Mesto Šaľa 223 406,00 223406.0 EUR 2016 Práce Nie 2
Stavebné úpravy Kultúrneho domu v obci Rudinská Obec Rudinská 49 868,00 49868.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výmena okien – ambulancie – Poliklinika Turzovka Žilinský samosprávny kraj 114 583,00 114583.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy – rekonštrukcia výplní okenných otvorov – SOŠ obchodu a služieb Čadca Žilinský samosprávny kraj 112 653,00 112653.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Býv. ZŠ Tovarnícka - výmena okien (pavilón C) TOPOĽČANY Mesto Topoľčany 35 000,00 35000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina - stavebné úpravy – I. etapa - výmena okien a zateplenie internátu Žilinský samosprávny kraj 321 766,00 321766.0 EUR 2015 Práce Nie 1
SOŠ obchodu a služieb, Dolný Kubín - stavebné úpravy budovy školy a internátu zateplenie a výmena okien I. etapa stavebné úpravy okenných výplní internátu Žilinský samosprávny kraj 62 806,00 62806.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výmena okien a vchodových dverí na mestských bytoch 1472 a 1441 Mesto Topoľčany 83 573,00 83573.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výmena okien na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 208 450,00 208450.0 EUR 2015 Práce Nie 1
„Komplexné zateplenie Obecného úradu Rudinská“ Obec Rudinská 63 262,00 63262.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Spojená škola Rosinská cesta, Žilina - II.etapa - rekonštrukcia budovy telocvične Žilinský samosprávny kraj 535 482,00 535482.0 EUR 2016 Práce Nie 1
ZŠ SNP 1464 - rekonštrukcia výplní otvorov Základná škola 165 832,00 165832.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Výmena okien a dverí na objekte školského internátu - SOŠ potravinárska Nitra Nitriansky samosprávny kraj 72 715,00 72715.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Gymnázium M.M. Hodžu, Liptovský Mikuláš – zvýšenie energetického štandardu – modernizácia výplní okenných otvorov Žilinský samosprávny kraj 189 828,00 189828.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Gymnázium Rajec, zateplenie obvodového plášťa Žilinský samosprávny kraj 108 440,00 108440.0 EUR 2017 Práce Nie 1
PRK Projekt zateplenia ZŠ Gorazdova, Púchov Mesto Púchov 586 130,00 586130.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Stavebné úpravy objektu NsP v Šali Nitriansky samosprávny kraj 375 375,00 375375.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Spojená škola internátna v Považskej Bystrici. Spojená škola internátna 372 500,00 372500.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Stavebné úpravy a zmena využitia objektu základnej školy na nájomné byty Mesto Bytča 281 903,00 281903.0 EUR 2017 Práce Nie 1
"Rekonštrukcia opláštenia budovy školského internátu“ – SOŠ potravinárska Nitra Nitriansky samosprávny kraj 514 600,00 514600.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Modernizácia viacúčelového športového areálu v Hrabičove. Obec Hrabičov 121 083,00 121083.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Modernizácia viacúčelového ihriska v obci Ostrý Grúň Obec Ostrý Grúň 122 950,00 122950.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Modernizácia a rozšírenie detského ihriska v obci Červený Kláštor. Obec Červený Kláštor 119 992,00 119992.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly - ZTS TEES VOS, a.s. ZTS TEES VOS, akciová spoločnosť 203 950,00 203950.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Havarijná oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Bytča – chodníky, dlažba Mesto Bytča 411 667,00 411667.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Hurbanova v Čadci - stavebné práce Mesto Čadca 238 900,00 238900.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Energetická úspora budovy školy Trenčiansky samosprávny kraj 240 000,00 240000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zateplenie obvodového plášťa budovy základnej školy Mesto Púchov 187 921,00 187921.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Modernizácia okien, dodávka a montáž plastových okien Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 890,60 5890.6 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Modernizácia okien, dodávka a montáž plastových okien Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 47 103,19 47103.19 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodávka a výmena okien v telocvični a v družine Mesto Púchov 133 583,00 133583.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a výmena okien v klube seniorov Mesto Púchov 6 500,00 6500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov Mesto Senica 23 338,02 23338.02 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Plastové okná a balkónové dvere Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 454,68 4454.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov Mesto Senica 28 018,43 28018.43 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Stavebná údržba komunikácií - zámkové a betónové dlažby Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 39 944,90 39944.9 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj 244 691,00 244691.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Trenčín Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 242 200,00 242200.0 EUR 2019 Práce Áno 1
ZŠ a MŠ A. F. Kollára – nadstavba MŠ Obec Terchová 458 200,00 458200.0 EUR 2019 Práce Áno 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBJEKTOCH UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 500 000,00 5500000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Obec Lazisko 232 600,00 232600.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice – stavebné úpravy okenných otvorov - I. etapa Žilinský samosprávny kraj 298 800,00 298800.0 EUR 2019 Práce Nie 1
DSS Méta Martin – Lipovec, pavilón A – Prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy. Žilinský samosprávny kraj 308 870,00 308870.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline Mesto Žilina 568 080,00 568080.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Turčianska knižnica v Martine-stavebné úpravy a zvýšenie EHB, Jilemnického 10. Žilinský samosprávny kraj 272 010,00 272010.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rozšírenie kapacity Materskej školy „Lienka“ na Ulici 1. mája v Púchove Mesto Púchov 355 962,00 355962.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Oprava fasády a výmena okien ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 198 745,00 198745.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dostojevského Bytča Mesto Bytča 895 725,00 895725.0 EUR 2019 Práce Áno 1
ŠUV Ružomberok – stavebné úpravy, prístavba a modernizácia interiérov odborných učební; ŠUV Ružomberok – stavebné úpravy - Debarierizácia Žilinský samosprávny kraj 653 453,00 653453.0 EUR 2019 Práce Áno 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY VARÍN. Obec Varín 384 498,00 384498.0 EUR 2019 Práce Áno 1
SŠ Tvrdošín – stavebné úpravy – rekonštrukcia strechy, obvodového plášťa so zateplením – telocvičňa, jedáleň Žilinský samosprávny kraj 393 646,00 393646.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Obnova SPŠ stavebnej v Žiline – zateplenie a výmena okien, SO 03 – Odborné učebne a laboratória C; SPŠ stavebná v Žiline – stavebné úpravy objektu odborných učební a laboratórií Žilinský samosprávny kraj 201 600,00 201600.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Obnova a modernizácia Špeciálnej základnej školy v Bánovciach nad Bebravou Špeciálna základná škola 554 000,00 554000.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budov v oblasti predškolskej výchovy - MŠ Železničná. Mesto Považská Bystrica 458 185,00 458185.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Obnova materskej školy v obci Dolné Kočkovce Obec Dolné Kočkovce 249 600,00 249600.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Dolnooravská NsP MUDr. L.N.Jégeho, Dolný Kubín – komplexná prestavba starých operačných sál na rozšírenie ortopedického oddelenia Žilinský samosprávny kraj 469 563,00 469563.0 EUR 2020 Práce Nie 1
SZŠ Žilina, stavebné úpravy a zateplenie budovy internátu Žilinský samosprávny kraj 1 894 000,00 1894000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia školy 1. etapa Trenčiansky samosprávny kraj 1 282 500,00 1282500.0 EUR 2020 Práce Nie 1
SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica – Rekonštrukcia okien a dverí Stredná odborná škola služieb a lesníctva 155 900,00 155900.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Stavebné úpravy ZUŠ, výmena strešnej krytiny, úpravy priestorov podkrovia na učebne Mesto Púchov 156 750,00 156750.0 EUR 2020 Práce Nie 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBJEKTOCH UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 978 225,00 978225.0 EUR 2019 Práce Nie 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBJEKTOCH UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 305 101,00 305101.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková v Žiline Mesto Žilina 209 000,00 209000.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Prístavba a stavebné úpravy s vytvorením nových tried ZŠ a MŠ Konská Obec Konská 270 000,00 270000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti MŠ –P. Lehota Obec Pavčina Lehota 251 755,00 251755.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Základná škola, Trenčianske Teplice – stavebné úpravy – zateplenie fasády a výmena okien na pavilóne „G“ so zázemím Mesto Trenčianske Teplice 327 347,00 327347.0 EUR 2021 Práce Nie 1
KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE Mesto Púchov 1 064 916,00 1064916.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Denný stacionár v obci Moravany nad Váhom Obec Moravany nad Váhom 192 898,00 192898.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín – stavebné úpravy vnútorných priestorov školy – II.etapa. Žilinský samosprávny kraj 597 367,00 597367.0 EUR 2021 Práce Nie 1
VYKONÁVANIE STAVEBNÝCH ÚPRAV NA OBJEKTOCH UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 300 000,00 5300000.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 388 015,00 388015.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Nadstavba objektu dielní Základnej školy Varín Obec Varín 216 827,00 216827.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Školský internát B. Bystrica–Rekonštrukcia objektov–zníženie energetickej náročnosti a obnova interiéru Školský internát 422 000,00 422000.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rozvoj Spojenej školy v Banskej Bystrici. Spojená škola Banská Bystrica 1 282 023,00 1282023.0 EUR 2021 Práce Áno 2
Zníženie energetickej náročnosti Administratívno-prevádzkovej budovy ŠÚ SR v Trenčíne - stavebné práce Štatistický úrad Slovenskej republiky 319 565,00 319565.0 EUR 2021 Práce Áno 1http://www.mipeinvest.sk


+421948196424

+421415643207


mipeinvest@mipeinvest.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 154 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Bugáň
Adresa:
P.O.Hviezdoslava 105 Varín 01303
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Bugáň
Adresa:
P.O.Hviezdoslava 105 Varín 01303
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Záznam do:
6. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Bugáň
Adresa:
P.O.Hviezdoslava 105 Varín 01303
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ivana Tomkowa
Adresa:
Kvačalova Žilina 01004

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.07.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 17.07.2017 do: 6.07.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×