Dodávateľ

MM TRADE SK s.r.o.

Kremnica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MM TRADE SK, s.r.o.

IČO: 46931694

Adresa: Angyalová 423/13, Kremnica

Registračné číslo: 2019/2-PO-E396

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Február 2019

Záznam platný do: 4. Február 2022

Posledná zmena: 6. Január 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 30 923,00 EUR 1 1
2016 82 577,00 EUR 2 2
2018 357 185,00 EUR 5 5
2019 755 350,00 EUR 3 3
2020 520 486,00 EUR 2 2
2021 1 737 497,00 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 30 923,00 EUR 1 1
2016 82 577,00 EUR 2 2
2018 357 185,00 EUR 5 5
2019 208 209,00 EUR 1 1
2020 1 067 627,00 EUR 4 4
2021 1 737 497,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 282 789,00 282789.00 EUR
Obec Fačkov 1 154 024,00 154024.00 EUR
Mesto Nitra 2 392 929,00 392929.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 37 367,00 37367.00 EUR
Mesto Rajec 1 471 341,00 471341.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 54 482,00 54482.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 30 923,00 30923.00 EUR
Mesto Handlová 2 182 806,00 182806.00 EUR
Obec Sučany 2 165 107,00 165107.00 EUR
Mesto Kremnica 1 341 656,00 341656.00 EUR
Obec Horné Hámre 1 339 390,00 339390.00 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 601 674,00 601674.00 EUR
Školský internát 1 237 697,00 237697.00 EUR
Obec Turčianske Kľačany 1 191 833,00 191833.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Realizácia napájania zálohovaných zásuvkových obvodov v objekte Národnej banky Slovenska, Vazovova 2, Bratislava. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 37 367,00 37367.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia elektroinštalácie v Technickej akadémii vo Zvolene Banskobystrický samosprávny kraj 35 840,00 35840.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné úpravy obecného športového domu Obec Sučany 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Realizácia stavby "Stavebné úpravy dekanátu FF UKF v Nitre" Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 32 483,00 32483.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Komunitné centrum Sučany. Obec Sučany 151 130,00 151130.0 EUR 2018 Práce Áno 1
„Rekonštrukcia bytu UKF v Nitre na Zvolenskej č. 1 v Nitre“ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 999,00 21999.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej Mesto Handlová 169 839,00 169839.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej Mesto Handlová 12 613,00 12613.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ HSaO Zvolen Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 208 209,00 208209.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - budova 4OBZS Mesto Kremnica 341 656,00 341656.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Materská škola, Na Hôrke 30, Nitra (II.) Mesto Nitra 235 440,00 235440.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Stavebné úpravy sociálnych zariadení a výmena zvislých rozvodov. Školský internát 237 697,00 237697.0 EUR 2020 Práce Nie 1
"Škola pre prax – úspech na trhu práce“ – SOŠ stavebná, Nitra Nitriansky samosprávny kraj 282 789,00 282789.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Základná škola Škultétyho ul. - obnova kuchyne Mesto Nitra 187 444,00 187444.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia školského internátu SOŠ HSaO Jabloňová 1351 Zvolen Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 393 465,00 393465.0 EUR 2021 Práce Nie 1
„Prestavba rozostavanej stavby športovej haly na krytú tržnicu" Mesto Rajec 471 616,00 471616.0 EUR 2021 Práce Nie 1
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI – OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRNY DOM FAČKOV Č.69, PARC.Č. 1/1, 1/2, 1/3, 2 Obec Fačkov 195 372,00 195372.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej účinnosti Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Horné Hámre Obec Horné Hámre 339 390,00 339390.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia za účelom zníženia energetickej náročnosti Obec Turčianske Kľačany 236 827,00 236827.0 EUR 2021 Práce Áno 1

mmtradesksro@gmail.com
mmtrade@mmtrade.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 51 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marek Králik
Adresa:
J.Horvátha 96 Kremnica 967 00
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Rusin
Adresa:
Banská cesta 6 Kremnica 967 00
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Králik
Adresa:
J.Horvátha 96 Kremnica 967 00
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
22. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Rusin
Adresa:
Banská cesta 6 Kremnica 967 00
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
22. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Králik
Adresa:
J.Horvátha 96 Kremnica 967 00
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Rusin
Adresa:
Banská cesta 6 Kremnica 967 00
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ecopora s.r.o.
Adresa:
Kukučínova Zvolen 96001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.03.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 27.07.2017 do: 22.03.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Rozhľadňa Zadná poľana 79 900,00 EUR Práce 22. August 2016 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky O.S.V.O. Prešov, s.r.o.;Promont, spol. s r.o.;PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o.;MM TRADE SK s.r.o.;PR QUERKUS s.r.o.;D&D STUDIO spol. s r.o.;Andante, spol. s r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×