Dodávateľ

ELINSS, s.r.o.

Lietavská Lúčka
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ELINSS, s. r. o.

IČO: 44899831

Adresa: Žilinská cesta 78A/507, Lietavská Lúčka

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3711

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Júl 2020

Záznam platný do: 10. Júl 2023

Posledná zmena: 30. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 39 799,00 EUR 1 1
2015 194 626,00 EUR 3 3
2016 795 774,00 EUR 10 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 39 799,00 EUR 1 1
2015 194 626,00 EUR 3 3
2016 795 774,00 EUR 10 10

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Žilina 1 55 461,00 55461.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 139 341,00 139341.00 EUR
Mesto Martin 1 63 166,00 63166.00 EUR
Materská škola 1 39 799,00 39799.00 EUR
Obec Čakany 1 121 001,00 121001.00 EUR
Obec Spišské Hanušovce 1 100 500,00 100500.00 EUR
Základná škola 1 75 999,00 75999.00 EUR
Stredná odborná škola dopravná 1 149 299,00 149299.00 EUR
Stredná odborná škola 1 167 290,00 167290.00 EUR
Obec Cabov 1 107 853,00 107853.00 EUR
ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie 1 10 490,00 10490.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na oddelení 4B Nemocnice Ružinov Univerzitná nemocnica Bratislava 59 722,00 59722.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na oddelení 5B Nemocnice Ružinov Univerzitná nemocnica Bratislava 42 651,00 42651.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na oddelení 8B Nemocnice Ružinov Univerzitná nemocnica Bratislava 42 651,00 42651.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na oddelení 11B Nemocnice Ružinov Univerzitná nemocnica Bratislava 48 429,00 48429.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Prešovská Materská škola 52 000,00 52000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Prestavba objektu na účely Registratúry mesta Mesto Martin 73 000,00 73000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné úpravy interiéru 2 poschodia bloku B ZŠ Limbová v Žiline so zmenou účelu využitia na 2 triedy MŠ Mesto Žilina 66 650,00 66650.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Prestavba 2. NP na predškolské zariadenie na Vietnamskej č.13, Bratislava Základná škola 113 300,00 113300.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné práce – výmena okien a schodiskového sklobetónu, výmena podláh, zateplenie fasády. Stredná odborná škola dopravná 149 299,00 149299.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Stavebné práce – rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena PVC podláh a svietidiel. Stredná odborná škola 167 290,00 167290.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie - Kultúrny dom Obec Cabov 202 004,72 202004.72 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a administratívnej budovy za účelom zlepšenia energetickej efektivity Obec Spišské Hanušovce 165 661,84 165661.84 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Obnova administratívnej budovy Obec Čakany 232 000,00 232000.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia kupeľne a toalety ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
+421417246140


elinss@elinss.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 268 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pavel Kurej
Adresa:
Bitarová 145 Žilina 01004
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 1.08.2018 do: 31.07.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×