Dodávateľ

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Bratislava-Petržalka
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

IČO: 31322301

Adresa: Röntgenova 26, Bratislava

Registračné číslo: 2020/2-PO-B1965

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Február 2020

Záznam platný do: 2. Február 2023

Posledná zmena: 16. December 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 039 051,00 EUR 6 6
2015 31 620 538,00 EUR 8 8
2016 18 744 375,00 EUR 5 5
2017 59 125 496,00 EUR 8 8
2018 5 809 022,00 EUR 6 6
2019 245 441,00 EUR 1 1
2020 18 550 581,00 EUR 7 7
2021 21 693 084,00 EUR 4 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 026 851,00 EUR 5 5
2015 31 632 738,00 EUR 9 9
2016 18 744 375,00 EUR 5 5
2017 48 190 243,00 EUR 5 5
2018 5 981 522,00 EUR 7 7
2019 10 636 194,00 EUR 2 2
2020 16 434 992,00 EUR 7 7
2021 24 180 673,00 EUR 5 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Čierny Balog 1 15 392 669,00 15392669.00 EUR
Obec Šenkvice 1 749 531,00 749531.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 60 800,00 60800.00 EUR
Obec Nový Život 1 3 985 000,00 3985000.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 179 301,00 179301.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 648 017,00 648017.00 EUR
Obec Kravany 1 2 441 925,00 2441925.00 EUR
Obec Dvory nad Žitavou 1 434 552,00 434552.00 EUR
Obec Babindol 1 372 000,00 372000.00 EUR
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 17 450 000,00 17450000.00 EUR
Obec Širkovce 1 3 713 333,00 3713333.00 EUR
Obec Liesek 1 2 271 123,00 2271123.00 EUR
Obec Padáň 1 1 476 082,00 1476082.00 EUR
Obec Veľké Ripňany 1 130 067,00 130067.00 EUR
Obec Rišňovce 1 400 033,00 400033.00 EUR
Obec Moravské Lieskové 1 10 390 753,00 10390753.00 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 10 976 910,00 10976910.00 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 2 780 000,00 2780000.00 EUR
Mesto Hurbanovo 1 521 150,00 521150.00 EUR
Obec Červený Hrádok 1 56 077,00 56077.00 EUR
Záhorie Farms s.r.o. 1 305 034,00 305034.00 EUR
Obec Boleráz 1 245 441,00 245441.00 EUR
Obec Tušice 1 321 291,00 321291.00 EUR
Obec Lozorno 1 172 500,00 172500.00 EUR
Obec Šoporňa 1 5 729 968,00 5729968.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 35 349 499,00 35349499.00 EUR
Obec Trstín 1 123 100,00 123100.00 EUR
Obec Budča 1 1 372 547,00 1372547.00 EUR
Obec Pribeta 1 254 876,00 254876.00 EUR
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE 1 191 500,00 191500.00 EUR
Obec Bíňovce 1 588 214,00 588214.00 EUR
Obec Horná Potôň 2 1 790 584,00 1790584.00 EUR
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1 2 487 589,00 2487589.00 EUR
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 1 2 690 038,00 2690038.00 EUR
Obec Pohronská Polhora 1 13 483 333,00 13483333.00 EUR
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 14 865 800,00 14865800.00 EUR
Obec Nitrica 1 2 250 500,00 2250500.00 EUR
Obec Tekovská Breznica 2 176 451,00 176451.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kanalizácia a ČOV obce Kravany Obec Kravany 2 879 400,00 2879400.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Liesek - kanalizácia – III. a IV. časť Obec Liesek 2 271 123,00 2271123.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Hurbanovo, priemyselný park, rozšírenie dopravného napojenia - 3. etapa Mesto Hurbanovo 437 739,00 437739.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Protipovodňová ochrana obce Červený Hrádok Obec Červený Hrádok 108 300,00 108300.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Modernizácia farmy Potôčky Záhorie Farms s.r.o. 310 682,00 310682.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Most pri OZ, rekonštrukcia. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 300,00 80300.0 EUR 2014 Práce Nie 1
TUŠICE-TUŠICKÁ NOVÁ VES-HOROVCE, KANALIZÁCIA A ČOV: Kompletizácia jestvujúcej kanalizácie a kanalizačných prípojok Obec Tušice 324 653,00 324653.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Celoobecný vodovod Trstín - 7. etapa, dokončenie vodovodu Obec Trstín 97 500,00 97500.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Budča – ochrana pred povodňami Obec Budča 1 374 589,00 1374589.0 EUR 2015 Práce Áno 1
KANALIZÁCIA A ČOV VEĽKÉ RIPŇANY 2. ETAPA - 4.ETAPA, 2.ČASŤ Obec Veľké Ripňany 130 067,00 130067.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Kanalizácia a ČOV pre združenie obcí - Aglomerácia Hronovce, Projektová dokumentácia Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE 198 000,00 198000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Celoobecný vodovod Bíňovce, Skupinový vodovod Trstín - Horná Krupá - Bíňovce - 4. etapa Obec Bíňovce 645 284,00 645284.0 EUR 2016 Práce Nie 1
KREMNICA - KANALIZÁCIA A ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 999 166,00 9999166.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27 669,00 27669.0 EUR 2015 Stavebné práce Áno 1
Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 200,00 12200.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Čierny Balog, kanalizácia a ČOV Obec Čierny Balog 15 392 669,00 15392669.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 451 933,00 451933.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 55 642,00 55642.0 EUR 2015 Stavebné práce Áno 1
Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 17 450 000,00 17450000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
ČOV Rohožník - rekonštrukcia a modernizácia Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 780 000,00 2780000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 976 910,00 10976910.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová Obec Pohronská Polhora 13 483 333,00 13483333.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 970 000,00 9970000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 980 000,00 10980000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
LOZORNO – ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU A VEREJNEJ KANALIZÁCIE V LOKALITÁCH ZA CINTORÍNOM A TROGANOVÝCH LÚČKY Obec Lozorno 172 500,00 172500.0 EUR 2017 Práce Nie 1
„Revitalizácia časti odvodňovacieho systému obce Pribeta“ Obec Pribeta 254 876,00 254876.0 EUR 2018 Práce Nie 1
ČOV Turčianske Teplice - Intenzifikácia biologického stupňa Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 2 690 038,00 2690038.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Kanalizácia obce Horná Potôň Obec Horná Potôň 1 279 992,00 1279992.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Dvory nad Žitavou Obec Dvory nad Žitavou 468 982,00 468982.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Prestupný dopravný terminál Šenkvice Obec Šenkvice 749 531,00 749531.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Výstavba tribúny a rekonštrukcia šatní na futbal. ihrisku, súp. č. 642, obce Rišňovce Obec Rišňovce 431 735,00 431735.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Boleráz Obec Boleráz 245 441,00 245441.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové Obec Moravské Lieskové 10 001 697,00 10001697.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Kanalizácia a ČOV Širkovce Obec Širkovce 3 713 333,00 3713333.0 EUR 2020 Práce Nie 1
„Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu obce Horná Potôň“ Obec Horná Potôň 513 205,00 513205.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Šoporňa – rozšírenie kanalizácie a ČOV Obec Šoporňa 5 729 968,00 5729968.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Babindol Obec Babindol 372 000,00 372000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Padáň kanalizácia Obec Padáň 1 476 082,00 1476082.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Nitra, r km 59,845; stavebné práce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 648 017,00 648017.0 EUR 2020 Práce Áno 1
NOVÝ ŽIVOT - KANALIZÁCIA - 1.ETAPA Obec Nový Život 3 985 000,00 3985000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Považský Chlmec – stoková sieť– II. Etapa. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 3 039 104,00 3039104.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rozšírenie kanalizácie a revitalizácia a intenzifikácia ČOV v obci Tekovská Breznica Obec Tekovská Breznica 392 901,00 392901.0 EUR 2021 Práce Nie 2
KANALIZÁCIA A COV OBCE NITRICA Obec Nitrica 2 250 500,00 2250500.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 400 333,00 4400333.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy-Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 865 800,00 14865800.0 EUR 2021 Práce Áno 1
+42148286378


info@vsba.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 78 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Urban
Adresa:
Kukučínova 8 Zlaté Moravce 95301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Štefan Kobes
Adresa:
Antolská 6 Bratislava - mestská časť Petržalka 85107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karol Urban
Adresa:
Kukučínova 8 Zlaté Moravce 95301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Štefan Kobes
Adresa:
Hviezdoslavova 10 Zlaté Moravce 95301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
FUTEJ & Partners, s.r.o.
Adresa:
Radlinského 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Vybudovanie vodovodu v obci Michalová 3 866 588,00 EUR Práce 25. Jún 2018 Obec Michalová VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×