Dodávateľ

I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a.s.

Banská Bystrica - Kráľová
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.0

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a.s.

IČO: 36018741

Adresa: Kláry Jarunkovej 2, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2270

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Február 2020

Záznam platný do: 13. Február 2023

Posledná zmena: 23. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 3 393 519,00 EUR 2 2
2016 44 175,00 EUR 1 1
2017 1 315 308,00 EUR 2 2
2018 769 836,00 EUR 1 1
2019 2 543 264,00 EUR 3 3
2020 2 377 384,00 EUR 4 4
2021 319 991,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 3 393 519,00 EUR 2 2
2016 44 175,00 EUR 1 1
2017 1 315 308,00 EUR 2 2
2018 769 836,00 EUR 1 1
2019 2 317 919,00 EUR 2 2
2020 2 328 382,00 EUR 4 4
2021 594 338,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Liptovský Mikuláš 3 2 052 598,00 2052598.00 EUR
Košický samosprávny kraj 1 1 759 353,00 1759353.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 225 345,00 225345.00 EUR
Obec Tŕnie 1 44 175,00 44175.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 319 991,00 319991.00 EUR
Mesto Detva 2 1 192 940,00 1192940.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 2 2 545 490,00 2545490.00 EUR
HKM a.s. 1 769 836,00 769836.00 EUR
Škola istoty a nádeje 1 1 528 963,00 1528963.00 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 324 786,00 324786.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prestavba nevyužívaných priestorov obecného úradu na materskú školu Obec Tŕnie 44 175,00 44175.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia Košický samosprávny kraj 1 891 778,00 1891778.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Robotníckeho domu, Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 1 646 940,00 1646940.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti MŠ M.R. Štefánika č. 908/40, Detva Mesto Detva 403 984,00 403984.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Tatranská 63, Banská Bystrica - stavebné práce Mesto Banská Bystrica 1 130 966,00 1130966.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zimný štadión Zvolen – radosť prísť v každom veku HKM a.s. 769 836,00 769836.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Prestavba objektu školy a rekonštrukcia internátu, Očová Škola istoty a nádeje 1 528 963,00 1528963.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Obnova Komunitného centra Mesto Detva 880 345,00 880345.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Vypracovanie PD na realizáciu stavby (DRS) a uskutočnenie stavebných prác s názvom:Výmena opláštenia budovy Strednej odbornej školy drevárskej, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen Stredná odborná škola drevárska 325 000,00 325000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, ETAPA IV.2 A V. Mesto Liptovský Mikuláš 1 279 643,00 1279643.0 EUR 2020 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, ETAPA IV.2 A V. Mesto Liptovský Mikuláš 1 279 643,00 1279643.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry 1.etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 225 345,00 225345.0 EUR 2019 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, ETAPA IV.2 A V. Mesto Liptovský Mikuláš 1 279 643,00 1279643.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Výmena a oprava balkónových zábradlí VB A a VB B VM Ľ. Štúra Mlyny UK Univerzita Komenského v Bratislave 319 991,00 319991.0 EUR 2021 Práce Nie 1

fekiac@ikm.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 79 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Štefan Maťuš
Adresa:
Dolná 19 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Mária Kvasnová
Adresa:
Námestie SNP 11 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Vladimír Kováč
Adresa:
Dolná 19 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rastislav Imrich
Adresa:
Nad plážou 22 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
20. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ružena Imrichová
Adresa:
Nad plážou 13 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
20. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alena Gottierová
Adresa:
Dolná 19 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
20. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Kováč
Adresa:
Nad plážou 22 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
20. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Kováč
Adresa:
Nad plážou 22 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Fekiač
Adresa:
Nam. Slobody 1898/15 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Figuliová
Adresa:
Nad Plážou 14 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Aequitas s.r.o.
Adresa:
Dolná 19 Banská Bystrica 97401
Meno:
ATTORNEYS GROUP s.r.o.
Adresa:
Kláry Jarunkovej Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 19.07.2017 do: 20.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×