Dodávateľ

PDP s.r.o.

Nitrianske Sučany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PDP s.r.o.

IČO: 36295981

Adresa: 263, Nitrianske Sučany

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2461

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Marec 2020

Záznam platný do: 5. Marec 2023

Posledná zmena: 7. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2011 811 418,00 EUR 5 5
2014 656 227,00 EUR 3 3
2015 4 744 787,00 EUR 3 3
2017 333 994,00 EUR 1 1
2018 341 329,00 EUR 1 1
2019 692 559,00 EUR 3 3
2021 1 537 367,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 961 428,00 EUR 5 5
2015 5 251 004,00 EUR 6 6
2017 333 994,00 EUR 1 1
2018 341 329,00 EUR 1 1
2019 692 559,00 EUR 3 3
2021 1 537 367,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
SHR Michalko 1 137 531,00 137531.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 11 7 401 131,00 7401131.00 EUR
Obec Malá Čausa 1 385 000,00 385000.00 EUR
Ing. Marián Mikula-M CONSULT 1 123 128,00 123128.00 EUR
Obec Diviacka Nová Ves 2 675 323,00 675323.00 EUR
Cronson, s.r.o. 1 395 568,00 395568.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zriadenie a výsadba ovocného sadu SHR Michalko 139 773,00 139773.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zriadenie ovocného sadu Ing. Marián Mikula-M CONSULT 125 533,00 125533.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Revitalizácia verejných priestranstiev postihnutých povodňami v obci Malá Čausa Obec Malá Čausa 465 604,00 465604.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Výmena sociálnych zariadení v objekte SO2 na internáte ŠD1 UMB v BB. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 657 522,00 657522.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Drobné stavebné opravy a úpravy objektov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 850 000,00 3850000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti výrobno – prevádzkových priestorov spoločnosti Cronson, s.r.o. Cronson, s.r.o. 405 356,00 405356.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Drobné stavebné opravy a úpravy objektov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 100 000,00 1100000.0 EUR 2011 Stavebné práce Áno 1
Drobné stavebné opravy a úpravy objektov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 122 358,00 122358.0 EUR 2011 Stavebné práce Áno 1
Drobné stavebné opravy a úpravy objektov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 100 000,00 1100000.0 EUR 2011 Stavebné práce Áno 1
Drobné stavebné opravy a úpravy objektov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 109 569,00 109569.0 EUR 2011 Stavebné práce Áno 1
Drobné stavebné opravy a úpravy objektov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 274 290,00 274290.0 EUR 2011 Stavebné práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves Obec Diviacka Nová Ves 339 390,00 339390.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Diviacka Nová Ves Obec Diviacka Nová Ves 347 548,00 347548.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Prepojenie okruhov kotolní UMB K8 a K9 Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 7 520,00 7520.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Drobné stavebné práce objektov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na r. 2019-2023 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 6 266,00 6266.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského domova ŠD2 Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 678 773,00 678773.0 EUR 2019 Práce Áno 1
„Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied a odstránenie havarijného stavu fasády Tajovského 40, Banská Bystrica“ Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 537 367,00 1537367.0 EUR 2021 Práce Áno 1
+421465490315

+421905246765


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 183 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Bagin
Adresa:
Nitrianske Sučany Nitrianske Sučany 97221
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jana Bezáková
Adresa:
Bakalárska 6 Prievidza 971 01
Meno:
JUDr. Jana Bezáková
Adresa:
Bakalárska 6 Prievidza 97101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 26.09.2017 do: 11.03.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×