Dodávateľ

Tempus - Trans s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Tempus - Trans s.r.o.

IČO: 31712380

Adresa: Železiarenská 49, Košice

Registračné číslo: 2019/10-PO-D1512

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Október 2019

Záznam platný do: 14. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 6 259 224,00 EUR 4 4
2015 528 311,00 EUR 1 1
2016 639 755,94 EUR 14 14
2017 776 127,98 EUR 36 36
2018 491 686,40 EUR 55 55
2019 719 318,15 EUR 32 32
2020 8 793 535,81 EUR 44 44
2021 7 392 413,65 EUR 44 44
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 365 856,00 EUR 3 3
2015 6 421 679,00 EUR 2 2
2016 639 755,94 EUR 14 14
2017 851 727,98 EUR 38 38
2018 416 086,40 EUR 53 53
2019 719 748,14 EUR 34 34
2020 8 793 105,82 EUR 42 42
2021 7 392 413,65 EUR 44 44

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 267 989,00 267989.00 EUR
Mesto Levoča 1 151 030,00 151030.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 3 969,99 3969.99 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 5 893 368,00 5893368.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 1 197 606,00 1197606.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 166 660,00 166660.00 EUR
Spojená škola 1 183 291,67 183291.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 15 16 533,77 16533.77 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 193 1 957 744,17 1957744.17 EUR
Mestský podnik služieb mesta Medzev 1 52 250,00 52250.00 EUR
PUĽS 1 202 800,00 202800.00 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 1 31 189,00 31189.00 EUR
Východoslovenské múzeum v Košiciach 1 37 083,00 37083.00 EUR
Mestské lesy Rožňava, s.r.o. 1 67 950,00 67950.00 EUR
SAD Prešov, a.s. 2 7 690 800,00 7690800.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 5 200,00 5200.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 13 000,00 13000.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 2 204 450,00 204450.00 EUR
Technické služby mesta Gelnica 1 93 458,33 93458.33 EUR
Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. 1 7 364 000,00 7364000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vykonávanie pozáručného servisu, záručných servisných a servisných prehliadok, opráv a úkonov pre vozidlá IVECO Správa ciest Košického samosprávneho kraja 199 756,00 199756.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Nákladný automobil vrátane leasingu a zákonného poistenia Mestský podnik služieb mesta Medzev 53 334,00 53334.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup autobusu PUĽS 169 000,00 169000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy CITELIS Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 528 311,00 528311.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup ťažkej techniky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 893 368,00 5893368.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mesto Levoča – modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky, časť: obstaranie tovaru – nákup manipulačnej techniky Mesto Levoča 300 000,00 300000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Servisná prehliadka na vozidle Karosa C- 954 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 380,00 1380.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dvere na kabínu Tatra 815 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 460,00 5460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo s cisternovou kropiacou nadstavbou SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 122 340,00 122340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo s nadstavbou na pojazdný výdaj pohonných hmôt SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 83 275,00 83275.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup ťažných zariadení a krycích plachiet ložnej plochy pre služobné vozidlá SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 13 000,00 13000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
autobus Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 177 600,00 177600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava závad zistených zo servisnej prehliadky na vozidle Karosa C- 954 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 630,00 630.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka na vozidle Irisbus CROSSWAY 12m Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka na vozidle Irisbus CROSSWAY Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 560,00 1560.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákladné motorové vozidlo s hydraulickou rukou (Tatra alebo ekvivalent ) Spojená škola 220 000,00 220000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup úžitkových technických vozidiel Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 75 000,00 75000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla Iveco Daily 50C 17L Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 303,60 303.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 800,00 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž ťažného zariadenia na vozidlá IVECO ( 4 ks ) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladný automobil Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 144 000,00 144000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava závad na vozidle Karosa C- 954 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 338,00 4338.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 750,00 4750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 200 000,00 200000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka po roku na vozidle Karosa C- 954 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 212,00 1212.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 400,00 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 700,00 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 21 950,00 21950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka vozidla značky IRISBUS Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 176,00 1176.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla značky IRISBUS Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 848,00 1848.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis a klimatizáciu Viesa Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 12 990,00 12990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 6 400,00 6400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis a klimatizáciu Viesa Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 9 600,00 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo Východoslovenské múzeum v Košiciach 44 500,00 44500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis,Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 12 100,00 12100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový automobil s pracovnou plošinou Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 130 000,00 130000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 890,00 4890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 14 300,00 14300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka SMV autobus IVECO Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 456,00 456.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 6 500,00 6500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Overenie tachografov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 349,20 349.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka SMV AVIA A21T-F FURGON Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 356,40 356.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 13 500,00 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 9 200,00 9200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 15 900,00 15900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 900,00 5900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 300,00 4300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Úžitkové vozidlo do lesnej výroby na odvoz ľudí a materiálu Mestské lesy Rožňava, s.r.o. 68 400,00 68400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 990,00 3990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 6 300,00 6300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 500,00 4500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 790,00 5790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8 850,00 8850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990,00 2990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 290,00 4290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 12 990,00 12990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 13 490,00 13490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8 600,00 8600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 10 990,00 10990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 590,00 2590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 630,00 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 7 300,00 7300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nákladného vozidla Technické služby mesta Gelnica 114 120,00 114120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8 750,00 8750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 150,00 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 200,00 4200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 600,00 4600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 330,00 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 700,00 3700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 690,00 3690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka SMV značky IRISBUS Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 028,58 1028.58 EUR 2018 Služby Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 990,00 5990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 17 490,00 17490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 590,00 3590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 12 990,00 12990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 11 200,00 11200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 490,00 5490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 6 200,00 6200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 7 990,00 7990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 10 690,00 10690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 300,00 4300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka SMV značky IRISBUS Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 675,21 1675.21 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná prehliadka SMV značky IRISBUS Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 125,60 2125.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 250,00 3250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 100,00 4100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 199,00 3199.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8 300,00 8300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávkový automobil s dvojkabínou a so skriňovou nadstavbou Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 53 500,00 53500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 7 890,00 7890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 200,00 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 550,00 4550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 500,00 4500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 6 400,00 6400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 900,00 5900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 700,00 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely motor Iveco Cursor 8 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 6 500,00 6500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 550,00 1550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 550,00 1550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie náhradných dielov na autobusy CITELIS Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 644 176,00 644176.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 950,00 2950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné motorové vozidlo do 3,5 t so sklápacou nadstavbou Správa mestskej zelene v Košiciach 33 333,00 33333.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300,00 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 200,00 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 450,00 3450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 900,00 2900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nízkopodlažných autobusov prímestskej autobusovej dopravy SAD Prešov, a.s. 11 736 000,00 11736000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup nízkopodlažných autobusov prímestskej autobusovej dopravy SAD Prešov, a.s. 11 736 000,00 11736000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 300,00 4300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 320,00 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 330,00 330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 990,00 990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 410,00 410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 480,00 480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 140,00 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 060,00 1060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - kúrenie Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 290,00 290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 550,00 1550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 670,00 670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 780,00 780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 220,00 220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 620,00 620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 850,00 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 310,00 310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 390,00 390.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 220,00 220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 120,00 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - kúrenie Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 180,00 180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 130,00 130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 50,00 50.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 380,00 380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 50,00 50.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 60,00 60.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 80,00 80.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 050,00 2050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 425,00 425.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 790,00 1790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na zimnú a letnú údržbu Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 086 800,00 1086800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 65,00 65.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 205,00 205.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 380,00 380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 225,00 225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 75,00 75.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 160,00 160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 90,00 90.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 500,00 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 030,00 2030.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 440,00 440.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 650,00 650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 950,00 950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 680,00 1680.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 300,00 300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 885,00 885.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 230,00 230.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 150,00 2150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 400,00 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 490,00 490.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 800,00 800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 400,00 1400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 640,00 640.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 350,00 350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 405,00 405.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - servisné náradie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 450,00 450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka autobusov s cng pohonom pre potreby spoločnosti Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. 7 364 000,00 7364000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 370,00 370.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 800,00 1800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 600,00 1600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 950,00 950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 820,00 1820.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 675,00 675.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 340,00 340.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 225,00 225.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Iveco First - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 70,00 70.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Iveco First - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 130,00 130.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 750,00 750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 500,00 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 600,00 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 750,00 750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 900,00 900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 500,00 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 240,00 240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 200,00 1200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 330,00 330.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Iveco First - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 155,00 155.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 640,00 640.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 880,00 880.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 146,00 1146.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 770,00 770.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 830,00 830.0 EUR 2021 Tovary Nie 1www.tempustrans.sk


+421556233150


jsendrei@tempustransk.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 333 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Sojka
Adresa:
Čordákova 46 Košice - mestská časť Sídlisko KVP 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vincent Vattai
Adresa:
Hanojská 3 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 04013
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Sojka
Adresa:
Čordákova 1220/46 Košice 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vincent Vattai
Adresa:
Hanojská 2545/3 Košice 04013
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
M │M law firm s.r.o.
Adresa:
Jánošíkova 7 Košice - mestská časť Juh 04001
Meno:
MM law firm s.r.o.
Adresa:
Jánošíkova 7 Košice - mestská časť Juh 04001
Meno:
JUDr. Martin Morochovič
Adresa:
Jánošíkova 7 Košice - mestská časť Juh 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.03.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 17.07.2017 do: 31.03.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×