Dodávateľ

MEDIXRAY, s.r.o.

Piešťany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MEDIXRAY, s.r.o.

IČO: 34109188

Adresa: Hollého 23, Piešťany

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2288

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Február 2020

Záznam platný do: 14. Február 2023

Posledná zmena: 18. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 248 200,00 EUR 3 3
2015 500 310,00 EUR 3 3
2016 8 583,76 EUR 4 4
2017 87 221,67 EUR 7 7
2018 729 866,67 EUR 5 5
2019 1 021 433,33 EUR 6 6
2020 672 813,33 EUR 5 5
2021 453 450,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 248 200,00 EUR 3 3
2015 500 310,00 EUR 3 3
2016 8 583,76 EUR 4 4
2017 87 221,67 EUR 7 7
2018 729 866,67 EUR 5 5
2019 1 021 433,33 EUR 6 6
2020 672 813,33 EUR 5 5
2021 453 450,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 300,00 300.00 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 31 900,00 31900.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 18 239,00 18239.00 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 144 000,00 144000.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 167 000,00 167000.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 6 800,00 6800.00 EUR
Mesto Medzilaborce 1 178 400,00 178400.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 202 000,00 202000.00 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 3 321 510,00 321510.00 EUR
Mesto Šurany 1 216 600,00 216600.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 5 272 880,00 272880.00 EUR
Mesto Vysoké Tatry 1 98 700,00 98700.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 1 137 083,00 137083.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o. 1 150 166,67 150166.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 435 500,00 435500.00 EUR
Poliklinika 1 198 000,00 198000.00 EUR
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 1 160 000,00 160000.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 278 791,66 278791.66 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 105 000,00 105000.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 1 775,43 1775.43 EUR
Nemocnica Snina, s.r.o. 1 154 200,00 154200.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 39 050,00 39050.00 EUR
Vranovská nemocnica, a.s. 1 299 833,00 299833.00 EUR
Poliklinika "Veľké Kapušany n. o." 1 104 150,00 104150.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka „Univerzálneho celotelového priameho digitálneho RTG kompletu“ pre potreby nemocnice v Leviciach. Nemocnice s poliklinikami n.o. 155 040,00 155040.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 120 000,00 120000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Systém pre nepriamu digitalizáciu mamografie Nemocnice s poliklinikami n.o. 34 000,00 34000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oprava RTG pracovísk Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 70 833,00 70833.0 EUR 2014 Služby Nie 1
DODANIE DIAGNOSTICKÝCH PRÍSTROJOV S VYBAVENÍM Poliklinika 203 126,00 203126.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Digitálny RTG komplet vrátane príslušenstva Nemocnice s poliklinikami n.o. 158 310,00 158310.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Digitálny RTG prístroj pre Mestskú polikliniku Šurany Mesto Šurany 216 600,00 216600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RTG filmy Kodak MXG a vyvolávacia chémia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servis RDG zariadení Fakultná nemocnica Trenčín 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Ročná kontrolná prehliadka röntgenového zariadenia pre stomatológiu STRATO 2000 Digital Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
RTG filmy Kodak MXG a vyvolávacia chémia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
RTG filmy Kodak MXG a vyvolávacia chémia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 456,00 456.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka a výmena RTG žiariča do digitálneho RTG zariadenia typu EIDOS 3000 Fakultná nemocnica Trenčín 8 480,00 8480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servis RDG zariadení Fakultná nemocnica Trenčín 7 200,00 7200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
RTG filmy Kodak MXG a vyvolávacia chémia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 528,00 528.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava röntgenového prístroja RTG STRATO 2000D. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 600,00 7600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup digitálneho detektora flat panel detektor Perkin Elmer XRpad 4343 F alebo ekvivalent do digitálneho RTG prístroja Nitriansky samosprávny kraj 38 900,00 38900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systém nepriamej digitalizácie Nemocnica s poliklinikou Myjava 39 900,00 39900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servis RDG zariadení Fakultná nemocnica Trenčín 12 700,00 12700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet pre rádiologické oddelenie Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o. 200 000,00 200000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny priamo digitálny rtg prístroj Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 205 038,00 205038.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny priamo digitálny rtg prístroj Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 205 038,00 205038.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a servis skiagrafického prístroja. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 160 000,00 160000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
RTG prístroj Nemocnica Snina, s.r.o. 154 200,00 154200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie univerzálneho celotelového priameho digitálneho RTG kompletu s príslušenstvom Mesto Medzilaborce 188 288,00 188288.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny skiagrafický RTG prístroj pre centrálny a urgentný príjem Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 180 000,00 180000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet pre rádiologické oddelenie Nemocnica svätého Michala, a. s. 206 900,00 206900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet pre rádiologické oddelenie Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 196 020,00 196020.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilný RTG prístroj s C-ramenom s flat panelom Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 144 000,00 144000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rádiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 341 666,00 341666.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Čítacie zariadenie RTG snímok - nepriama digitalizácia - veterinárny CR systém Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21 888,00 21888.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rádiologické zariadenia Vranovská nemocnica, a.s. 1 464 243,00 1464243.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
DODANIE DIAGNOSTICKÝCH PRÍSTROJOV PRE PROJEKT CIZS V MESTE VYSOKÉ TATRY Mesto Vysoké Tatry 140 990,00 140990.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
CR kazety, 6 kusov Fakultná nemocnica Trnava 6 800,00 6800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup rádiologických prístrojov Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 217 583,00 217583.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Mobilný RTG prístroj Fakultná nemocnica Trenčín 237 500,00 237500.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Skiagrafické pracovisko s digitálnym RTG skiagrafickým prístrojom, PACS systémom a diagnostickou stanicou Poliklinika "Veľké Kapušany n. o." 124 916,00 124916.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
+421905718974


milos.kadlec@medixray.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 68 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miloš Kadlec
Adresa:
SNP 288/10 Vrbové 92203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miloš Kadlec
Adresa:
SNP 288/10 Vrbové 92203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
22. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o.
Adresa:
Legionárska 31B Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Marek Doktor
Adresa:
Piaristická 21 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.10.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 22.06.2017 do: 18.10.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Nákup a servis skiagrafického prístroja. 160 000,00 EUR Tovary Dátum neuvedený Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. MEDIXRAY, s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×