Dodávateľ

SAROUTE, s.r.o.

Považská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SAROUTE, s.r.o.

IČO: 31606458

Adresa: Mládežnícka 326, Považská Bystrica

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3172

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Máj 2020

Záznam platný do: 27. Máj 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 849 588,00 EUR 10 11
2015 22 595 638,00 EUR 12 12
2016 8 479 699,00 EUR 9 10
2017 4 257 463,33 EUR 13 13
2018 6 474 731,00 EUR 11 12
2019 2 335 829,00 EUR 9 9
2020 5 237 349,00 EUR 11 11
2021 651 420,00 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 878 534,00 EUR 7 8
2015 23 566 692,00 EUR 15 15
2016 6 757 315,00 EUR 8 9
2017 4 333 021,33 EUR 13 13
2018 5 692 724,00 EUR 11 12
2019 4 397 157,00 EUR 7 7
2020 5 472 209,00 EUR 11 11
2021 784 065,00 EUR 11 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 1 3 141 290,00 3141290.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 482 364,00 482364.00 EUR
Mesto Žilina 1 409 820,00 409820.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 35 708,33 35708.33 EUR
Obec Stožok 1 667 973,00 667973.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 61 39 336 711,00 39336711.00 EUR
Obec Turie 2 28 264,00 28264.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 2 062 156,00 2062156.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 2 566 666,00 566666.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 157 850,00 157850.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 2 900 000,00 2900000.00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 82 556,00 82556.00 EUR
Mesto Trenčín 2 87 375,00 87375.00 EUR
Mesto Dolný Kubín 1 4 000,00 4000.00 EUR
Obec Lesenice 1 81 707,00 81707.00 EUR
Mesto Púchov 1 6 000,00 6000.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 8 110,00 8110.00 EUR
Horská záchranná služba 1 1 337 301,00 1337301.00 EUR
Obec Janova Lehota 1 953 468,00 953468.00 EUR
Obec Nevoľné 1 450 221,00 450221.00 EUR
Obec Jastrabá 1 82 177,00 82177.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výmena okien, dverí a zateplenie objektu kultúrneho domu Turie. Obec Turie 68 804,00 68804.0 EUR 2014 Práce Nie 2
Cyklotrasa Trenčianska, úsek Bajkalská- Dulovo námestie, zmena organizácie dopravy Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 114 145,00 114145.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Realizácia retroreflexných dopravných gombíkov na diaľniciach, rýchlostných cestách a na cestách vo vlastníctve NDS, a.s.. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 600 000,00 600000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava retroreflexných dopravných gombíkov STIM zapustených do vozovky pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400 000,00 400000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Poľné cesty - pozemkové úpravy Obec Stožok 557 842,00 557842.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Realizácia retroreflexných dopravných gombíkov na diaľniciach, rýchlostných cestách a na cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 600 000,00 600000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Projekt pozemkových úprav - Janova Lehota Obec Janova Lehota 966 791,00 966791.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Poľné cesty Nevoľné Obec Nevoľné 491 280,00 491280.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba skladu zabezpečeného tovaru Trstená Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 802 083,00 1802083.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, tlmičov nárazov S.M.A. pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400 000,00 400000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia bloku A objektu DD a DSS Senium Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj 699 853,00 699853.0 EUR 2016 Práce Nie 2
Obnova vodorovného dopravného značenia na cestách na cestách I. triedy v správe SSC - 2016 - IVSC Žilina Slovenská správa ciest 3 141 290,00 3141290.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Prenájom prenosných drevených bariér Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 469 040,00 469040.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Prenájom prenosných drevených bariér Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 117 260,00 117260.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, tlmičov nárazov QuadQuard. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 36 683,00 36683.0 EUR 2015 Stavebné práce Áno 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, tlmičov nárazov QuadQuard Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 195,00 35195.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazov pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 909 000,00 909000.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazov pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 000,00 18000.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Realizácia retroreflexných dopravných gombíkov pre diaľnice a cesty vo vlastníctve NDS, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 924,00 924.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 000 000,00 15000000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Prenájom protisnehových zábran a prenosných drevených bariér pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 800 000,00 3800000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, tlmičov nárazov QuadQuard. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 077,00 11077.0 EUR 2015 Stavebné práce Áno 1
Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazov pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 54 000,00 54000.0 EUR 2015 Stavebné práce Áno 1
Prenájom prenosných drevených bariér Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 60 060,00 60060.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Realizácia retroreflexných dopravných gombíkov pre diaľnice a cesty vo vlastníctve NDS, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 26 859,00 26859.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávate Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 722 384,00 1722384.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazov TAU. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 500 000,00 500000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 105 397,00 105397.0 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Jastrabá Obec Jastrabá 82 177,00 82177.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácii Lesenice Obec Lesenice 81 707,00 81707.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 311 196,00 311196.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Prenájom prenosných drevených bariér Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 117 260,00 117260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 129 317,00 1129317.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 646 826,00 1646826.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia. Mesto Žilina 733 333,00 733333.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 415 493,00 415493.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Prenájom prenosných drevených bariér Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 117 260,00 117260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 422 727,00 422727.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Realizácia retroreflexných dopravných gombíkov pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 499 500,00 499500.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. triedy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 482 364,00 482364.0 EUR 2018 Práce Nie 2
Oprava retroreflexných dopravných gombíkov STIM pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 399 100,00 399100.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Vodorovné dopravné značenie a retroreflexné dopravné gombíky Hlavné mesto SR Bratislava 6 258 238,20 6258238.2 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oceľové zvodidlá Marcegaglia s príslušenstvom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 500,00 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodorovné dopravné značenie studeným plastom Mesto Banská Bystrica 11 880,00 11880.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obnova vodorovného dopravného značenia (VDZ) na miestnych komunikáciách Mesto Púchov 13 560,00 13560.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oceľové zvodidlá Marcegaglia s príslušenstvom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodorovné dopravné značenie Mesto Trenčín 49 980,00 49980.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Realizácia vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 49 800,00 49800.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Vodorovné dopravné značenie Mesto Trenčín 128 641,80 128641.8 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Vodorovné dopravné značenie Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 180 000,00 180000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Obnova vodorovného dopravného značenia na MK Mesto Dolný Kubín 4 980,00 4980.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazu pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 000 000,00 1000000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 91 624,00 91624.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Informačné panely pre zobrazovanie dopravných informácií Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 209 000,00 209000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 428 833,00 2428833.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Smerový stĺpik CSS D 1500 f Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, SMA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 700 000,00 700000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 472,00 1472.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 85 492,00 85492.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, SMA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 97 850,00 97850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, SMA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 46 600,00 46600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 176 955,00 176955.0 EUR 2019 Práce Nie 1
DOM HZS ZÁPADNÉ TATRY - ŽIAR Horská záchranná služba 1 337 301,00 1337301.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, SMA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 85 650,00 85650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oprava retroreflexných dopravných gombíkov STIM pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 497,00 2497.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazov TAU. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 290,00 24290.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Realizácia retroreflexných dopravných gombíkov pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 81 925,00 81925.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, SMA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 80 500,00 80500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oprava retroreflexných dopravných gombíkov STIM pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 647,00 4647.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zvýšenie bezpečnosti - doplnenie záchytných zariadení tunel Bôrik a tunel Šibenik Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 487 894,00 3487894.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazov TAU. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 720,00 8720.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Realizácia retroreflexných dopravných gombíkov pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 32 425,00 32425.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, SMA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 91 500,00 91500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazu pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 143 950,00 143950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 081 515,00 1081515.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Realizácia retroreflexných dopravných gombíkov pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 69 800,00 69800.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazu pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 165 500,00 165500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Oprava retroreflexných dopravných gombíkov STIM pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 740,00 40740.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, SMA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 30 850,00 30850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nosiče zvislého dopravného značenia (ZDZ) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 575,00 1575.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dočasná predformovaná páska Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 189 570,00 189570.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Oprava retroreflexných dopravných gombíkov STIM pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 36 405,00 36405.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, SMA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 153 250,00 153250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

saroute@saroute.eu

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 194 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ivan Hlavoň
Adresa:
Rozkvet 118 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Hlavoň
Adresa:
Rozkvet 118 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Marcela Novotná
Adresa:
Moravská 13A Púchov 02001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×