Dodávateľ

Lohmann & Rauscher, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Lohmann & Rauscher, s.r.o.

IČO: 31347827

Adresa: Jarošova 1, Bratislava

Registračné číslo: 2019/8-PO-F1011

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. August 2019

Záznam platný do: 21. August 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 52 905,00 EUR 3 3
2015 60 544,00 EUR 1 3
2016 129 431,03 EUR 47 47
2017 549 664,48 EUR 55 55
2018 449 385,88 EUR 27 27
2019 433 681,83 EUR 22 22
2020 438 148,53 EUR 36 36
2021 299 696,67 EUR 19 19
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 52 905,00 EUR 3 3
2015 60 914,00 EUR 2 4
2016 131 100,03 EUR 47 47
2017 547 625,48 EUR 54 54
2018 449 385,88 EUR 27 27
2019 392 571,83 EUR 15 15
2020 464 841,53 EUR 40 40
2021 314 113,67 EUR 22 22

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 0,00 0.00 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 15 818,00 15818.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 3 739,00 3739.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 30 754,58 30754.58 EUR
Žilinský samosprávny kraj 12 158 839,00 158839.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 100,83 100.83 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 17 62 761,49 62761.49 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 10 149,00 10149.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 6 201 641,18 201641.18 EUR
Mesto Nitra 1 56 999,00 56999.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 13 531 062,26 531062.26 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 90,00 90.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 275,00 275.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 141 749,44 141749.44 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 8 166,67 8166.67 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 2 67 399,00 67399.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 8 167 400,66 167400.66 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 7 102 686,00 102686.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 108,33 108.33 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 1 665,00 1665.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 33 849,00 33849.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 62 650,00 62650.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 4 750,00 4750.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 5 512,00 5512.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 12 869,17 12869.17 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 305,00 305.00 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 2 805,00 805.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 434 771,45 434771.45 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 9 83 033,88 83033.88 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 6 545,45 6545.45 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 231,67 231.67 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 11 090,00 11090.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 13 2 147,80 2147.80 EUR
Záchranná služba 3 59 500,00 59500.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 12 000,00 12000.00 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 4 539,00 4539.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 1 175,00 1175.00 EUR
Spišská katolícka charita 1 425,00 425.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 128,70 128.70 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 4 1 212,65 1212.65 EUR
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 3 020,83 3020.83 EUR
Ústav zoológie SAV 1 300,00 300.00 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 3 30 649,00 30649.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 5 2 290,00 2290.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 2 158,33 2158.33 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 8 067,33 8067.33 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 5 1 059,16 1059.16 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 449,17 449.17 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 4 1 054,65 1054.65 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 1 3 916,67 3916.67 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 2 598,00 598.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 4 891,67 4891.67 EUR
Zariadenie pre seniorov Prievidza 2 3 872,33 3872.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 977,77 3977.77 EUR
Teresa Benedicta 5 2 691,66 2691.66 EUR
Zariadenie pre seniorov 5 0,00 0.00 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 4 9 966,66 9966.66 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 797,00 797.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 536,98 536.98 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 0,00 0.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 2 083,33 2083.33 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 12 023,00 12023.00 EUR
Stredisko sociálnych služieb Petržalka 1 2 981,67 2981.67 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 0,00 0.00 EUR
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata 1 625,00 625.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 16 502,00 16502.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Podložky a plienkové nohavičky jednorázové pre inkontinentných pacientov Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 24 000,00 24000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Jednorazové plienky a Výrobky z papiera pre nemocničné účely Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 81 713,00 81713.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Jednorazové detské plienky Detská fakultná nemocnica Košice 37 959,00 37959.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 55 834,00 55834.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Rukavice vyšetrovacie bezlatexové nitrilové bez púdru Nemocnica Poprad a. s. 27 451,00 27451.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nesterilné, nitrilové, veľ. M Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové latexové Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové latex Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
rukavice nesterilné, rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 277,36 277.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové SENI BASIC pre dospelých velkosť 3 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 295,00 295.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové nitrilové Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové vyšetrovacie nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 880,00 3880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice Záchranná služba 7 926,00 7926.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 765,60 765.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Návlek na matrac jednorázový, po obvode stiahnutý gumičkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 260,00 1260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové vyšetrovacie nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 880,00 3880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nitrilové rukavice Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové vyšetrovacie nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 350,00 4350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Zariadenie pre seniorov 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové pudrované Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací vinylové pudrované L evercare Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 143,00 143.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové pudrované M evercare, s kukuřičným škrobem Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vatová tyčinka s glycerínom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vata buničitá vinutá 60 1000g jednotlivě baleno BM Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 046,38 1046.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 695,00 1695.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice 160511 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 230,00 1230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vlozky porodnicke Fakultná nemocnica Trnava 4 122,00 4122.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Návštevnícky plášť z netkanej textílie, jednorázový Fakultná nemocnica Trnava 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovínadlo pružné fixačné Fakultná nemocnica Nitra 2 400,40 2400.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 084,13 1084.13 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vatová tyčinka s glycerínom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 615,00 615.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Návštevnícky plášť nesterilný Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 424,00 11424.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 9 285,00 9285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Zariadenie pre seniorov 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sempercare soft - Nitrilové rukavice bez púdru velkosti S, M,L ružové Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 174,00 174.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nesterilné a sterilné Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice Nemocnica s poliklinikou Myjava 7 498,28 7498.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , Sempercare soft, bez púdru velkosti S,M,L, XL Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 255,00 255.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice sterilné, vyšetrovacie rukavice nitrilové nesterilné Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 34 683,00 34683.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 877,00 877.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 399,50 399.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplasti a špeciálne krytie rán 7.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 951,90 5951.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vata, buničina, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 782,55 782.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplasti a špeciálne krytie rán 4.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 10 212,00 10212.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pôrodnícke vložky Fakultná nemocnica Trenčín 7 376,00 7376.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 027,40 2027.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 552,00 2552.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 638,28 638.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové ochranné rukavice z nitrilkaučuku Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 305,00 1305.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné oblečene jednorázové Fakultná nemocnica Trnava 79 200,00 79200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vata, buničina, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 524,82 524.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové pudrované M evercare, s kukuřičným škrobem Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 980,00 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Zariadenie pre seniorov 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 200,00 9200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 308,00 1308.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgické rúška a vybavenie na operácie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 110,00 5110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 827,34 1827.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , Sempercare soft, bez púdru velkosti S,M,, XL Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 370,00 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 725,76 725.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 80 378,78 80378.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nitrilové rukavice. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 128,70 128.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Zariadenie pre seniorov 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 535,10 535.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 981,00 981.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vata buničitá nebielená, strihaná Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 565,50 565.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , Sempercare soft, bez púdru veľkosti S,M, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové vinylové bez púdru Nemocnica Poprad a. s. 6 400,00 6400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, latexové, pudrované, veľkosť : S,M,L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 360,00 3360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nohavičky jednorazové plienkové, pôrodnícke vložky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 360,00 4360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 635,00 1635.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
jednorázové vyšetrovacie rukavice Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 25 788,00 25788.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice Záchranná služba 22 746,95 22746.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
inkontinečné pomôcky, jednorázové plienky, vložky pôrodnícke Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 20 705,00 20705.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 9 290,00 9290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vata buničitá delená-tampóny, vata obväzová skladaná Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 402,00 402.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 833,40 833.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
buničitá vata bielená Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 591,00 4591.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plášť operačný Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 41 152,58 41152.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
vata obväzová, skladaná Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 382,00 1382.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové veľkosť M Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové operačné odevy Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 161 271,42 161271.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgické rúška a vybavenie na operácie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 110,00 5110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Zariadenie pre seniorov 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 375,00 3375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťový hadicový obväz Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 132,33 4132.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice nitrilové nepudrované Spišská katolícka charita 630,00 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 208,00 1208.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 10 815,35 10815.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice Ústav zoológie SAV 365,00 365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazový operačný set by-pass Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 495,60 16495.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 108,80 1108.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál - vybavenie na operácie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 308,00 6308.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice pre potreby zdravotníckych zariadení Fakultná nemocnica Trnava 167 560,00 167560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 750,00 3750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové plienky pre dospelých, Nohavičky plienkové pre dospelých, Ochranný kožný krém, Čistiaca pena Psychiatrická nemocnica Hronovce 8 005,93 8005.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 9 600,00 9600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgické rúška a vybavenie na operácie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 110,00 5110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 046,40 1046.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 192,28 192.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplasti časť č. 4 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 25 906,00 25906.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplasti časť č. 8 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 9 583,60 9583.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk a pokožky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 330,00 3330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplasti časť č. 2 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 13 657,60 13657.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice a chirurgické rukavice č.1 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 43 000,00 43000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgické rúška a vybavenie na operácie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 110,00 5110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dezinfekcia rúk a pokožky , umývanie rúk Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 870,00 4870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke rukavice jednorazové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 650,00 2650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice latexové a vynilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dezinfekcia rúk a pokožky , umývanie rúk Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 870,00 4870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
buničitá vata biela Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 9 316,00 9316.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 9 600,00 9600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícka gáza 1.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 55 780,00 55780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
jednorázové vyšetrovacie rukavice Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 47 307,00 47307.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové plienky, vložky pôrodnícke Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 39 856,00 39856.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazový operačný set by-pass Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 18 750,00 18750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plášť operačný Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 680,08 28680.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťový hadicový obväz Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 479,41 3479.41 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové operačné odevy Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 107 111,20 107111.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia priestorov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 352,00 14352.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 101 384,00 101384.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj 53 749,00 53749.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 100 751,00 100751.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
vata buničitá, bielená - prierezy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 898,00 5898.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie latexové nepudrované Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 390,00 390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 27 955,00 27955.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plášte jednorázové operačné sterilné Nemocnica s poliklinikou Myjava 16 508,34 16508.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, nitrilové, nepúdrované Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 355,60 355.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sieťový hadicový obväz Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 479,40 3479.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 5 403,00 5403.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 10 497,75 10497.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorazové operačné odevy Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 107 111,20 107111.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
gáza Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 157,11 14157.11 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 10 497,70 10497.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazový operačný set by-pass Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 744,20 21744.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj 7 600,00 7600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové nitrilové vyšetrovacie, nepudrované velkosti č. M, L Centrum sociálnych služieb - Jesienka 4 378,00 4378.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie jednorázových rukavíc "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 4 377,60 4377.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové vinylové rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 108,00 108.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazový operačný set by-pass Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 744,20 21744.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 950,00 950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice 2019 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 16 500,00 16500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice 2019 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 16 200,00 16200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie jednorázových plášťov "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie jednorázových rukavíc "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 3 795,16 3795.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice nitrilové Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 3 600,00 3600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj 4 625,00 4625.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11 751,00 11751.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové nitrilové vyšetrovacie, nepudrované velkosti č. M, L Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 688,00 2688.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29 600,00 29600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
vyšetrovacie vinylové rukavice "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 7 200,00 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nesterilné/sterilné, vinyl/latex, pudrované/nepudrované, Chirurgické rukavice Ľubovnianska nemocnica, n. o. 15 451,00 15451.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 14 428,80 14428.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plášte jednorázové operačné sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 750,00 3750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
jednorázové vyšetrovacie rukavice Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 600,00 5600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
jednorázové vyšetrovacie rukavice Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 000,00 7000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 980,00 980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nitrilových a vinylových rukavíc Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 6 100,00 6100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie jednorázových rukavíc "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 6 660,00 6660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové nitrilové rukavice pre všeobecné použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 63 000,00 63000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plášte jednorázové operačné sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 485,00 2485.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 999,00 1999.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
jednorázové vyšetrovacie rukavice Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 14 000,00 14000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj 6 085,00 6085.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 773,33 4773.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové vyšetrovacie rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 000,00 7000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice sterilné Národný ústav reumatických chorôb 1 177,00 1177.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 191 520,00 191520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vyšetrovacie nitrilové rukavice jednorazové Zariadenie pre seniorov Prievidza 1 450,00 1450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice nitrilové nesterilné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 6 746,01 6746.01 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Záchranná služba 72 199,20 72199.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj 6 328,00 6328.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vyšetrovacie nitrilové rukavice jednorazové Zariadenie pre seniorov Prievidza 3 350,00 3350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie Fakultná nemocnica Trnava 48 000,00 48000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové, nesterilné, veľkosť M Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 743,60 2743.6 EUR 2021 Tovary Áno 1
Chirurgické rukavice sterilné Fakultná nemocnica Trnava 4 900,00 4900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náplasti časť č. 7 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 175,90 7175.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náplasti časť č. 8 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 19 381,77 19381.77 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj 8 383,00 8383.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj 3 436,00 3436.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplasti časť č. 3 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 22 252,00 22252.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice - latexové, sterilné Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 7 293,30 7293.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Certifikovaná viackrát použiteľná filtračná polmaska/respirátor na ochranu proti COVID-19 Mesto Nitra 57 519,00 57519.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata 750,00 750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice latexové sterilné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 270,34 1270.34 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice - nitrilové nesterilné Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 62 434,00 62434.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazový operačný plášť Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 11 780,00 11780.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj 7 913,00 7913.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 700,00 700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Latexové vyšetrovacie rukavice Stredisko sociálnych služieb Petržalka 4 800,00 4800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plášť ochranný nesterilný Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 500,00 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj 176,00 176.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

info@sk.LRmed.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 569 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dr. Klemens Walter Schulz
Adresa:
Professor-Neu-Allee 7 Bonn 53225
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Wolfgang Günter Süßle
Adresa:
Grillparzerstraße 12 Baden bei Wien 2500
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Holger Mägdefrau
Adresa:
Maurer Lange Gasse 17 Viedeň 1230
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rudolf Ďuriš
Adresa:
Neuhofstrasse 2 Neudorf bei Parndorf 2475
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2018
Záznam do:
28. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MVDr. Ľuboš Stollár MSc.
Adresa:
Mickiewiczova 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Záznam do:
28. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Thomas Menitz
Adresa:
Badstrasse 48b Leithapodersdorf A-2443
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2018
Záznam do:
5. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Markus Christof Sebastian
Adresa:
Isestrasse 95 Hamburg 20149
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Záznam do:
1. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Thomas Menitz
Adresa:
Badstraße 48b Leithaprodersdorf 2443
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl.Wirtsch.Ing. Holger Dieter Mägdefrau
Adresa:
Maurer Lange Gasse 98/17 Wien 1230
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Wolfgang Günter Süßle
Adresa:
Grillparzerstraße 12 Baden bei Wien 2500
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Lucia Jurgová advokátka s.r.o.
Adresa:
Kováčska 28 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Meno:
JUDr. Lucia Jurgová advokátka s.r.o.
Adresa:
Slnečná 33 Poproč 04424

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 5.09.2019 do: 28.02.2020

StiahniZáznam platný od: 1.08.2018 do: 5.09.2019

StiahniZáznam platný od: 17.08.2017 do: 1.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×