Dodávateľ

JANOLI, s.r.o.

Uzovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: JANOLI, s.r.o.

IČO: 36515507

Adresa: 26, Uzovce

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2459

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Marec 2020

Záznam platný do: 5. Marec 2023

Posledná zmena: 7. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 540 024,00 EUR 3 3
2015 6 901 104,00 EUR 15 21
2016 927 555,84 EUR 59 64
2017 446 200,95 EUR 24 24
2018 957 433,00 EUR 6 6
2019 286 875,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 449 895,00 EUR 2 2
2015 6 563 112,17 EUR 15 20
2016 1 328 476,67 EUR 58 64
2017 473 400,95 EUR 26 26
2018 577 600,00 EUR 3 3
2019 666 708,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 8 922,00 8922.00 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 650 800,00 650800.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 24 789 819,00 789819.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 539 774,12 539774.12 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 149,16 149.16 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 20 145 670,03 145670.03 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 144 900,00 144900.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 4 150,20 4150.20 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 19 191,84 19191.84 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 1 500,00 1500.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 66 735,00 66735.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 23 265,93 23265.93 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 229 226,00 229226.00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 7 490,00 7490.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 1 551,90 1551.90 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 8 5 380 584,00 5380584.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 24 850,00 24850.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 38 178,00 38178.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 933 908,00 933908.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 99 900,00 99900.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 11 671,70 11671.70 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 6 58 167,50 58167.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 84 500,00 84500.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 6 248,58 6248.58 EUR
Mesto Košice 1 19 857,90 19857.90 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 266,00 266.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 53 666,67 53666.67 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 1 2 250,00 2250.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 15 830,60 15830.60 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 34 325,00 34325.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 8 544,86 8544.86 EUR
Záchranná služba 2 131 000,00 131000.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 12 500,00 12500.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 9 600,00 9600.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 619,05 619.05 EUR
Národný onkologický ústav 3 489 829,33 489829.33 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 5 044,17 5044.17 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 583,00 583.00 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 1 590,00 590.00 EUR
Centrum sociálnych služieb EDEN 2 3 533,25 3533.25 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Osobné ochranné pracovné pomôcky Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 99 900,00 99900.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Osobné a ochranné pracovné prostriedky Národná transfúzna služba SR 58 000,00 58000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné a pracovné prostriedky - odevy Záchranná služba 59 541,00 59541.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi (EVO) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 172 000,00 172000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Bezpečnostná obuv pre Záchrannú službu Košice Záchranná služba 49 850,00 49850.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 267 604,00 267604.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 24 417,00 24417.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 48 273,00 48273.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávka posteľného prádla, operačného prádla, ostatného prádla, pracovných odevov Univerzitná nemocnica Martin 229 226,00 229226.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 349 995,00 349995.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
OOPP a nemocničná bielizeň Národný onkologický ústav 479 094,00 479094.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 21 960,00 21960.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 26 090,00 26090.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 28 217,00 28217.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lekárske a pracovné odevy, zdravotná a iná pracovná obuv, postelná bielizeň Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 650 800,00 650800.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 43 286,00 43286.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 4 787 445,00 4787445.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 90 129,00 90129.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 121 194,00 121194.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 44 368,00 44368.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 68 057,00 68057.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 21 168,00 21168.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 16 245,00 16245.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 88 414,00 88414.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 23 792,00 23792.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 3 408,00 3408.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 19 376,00 19376.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 44 731,00 44731.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 32 240,00 32240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti Záchranná zdravotná služba Bratislava 554 075,00 554075.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posteľná, hygienická a kuchynská bielizeň Nemocnica s poliklinikou Myjava 5 796,00 5796.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kojenecký tovar Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 763,50 1763.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Nemocnica Poprad a. s. 4 400,00 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačné prádlo a ostatné 01/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 980,00 11980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obuv zdravotná pracovná 01/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 960,00 11960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obuv zdravotná pracovná Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 990,00 3990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inštrumentačný stolík zdvih plynová pružina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 769,00 1769.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nemocničné prádlo Univerzitná nemocnica Bratislava 11 430,00 11430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Postelná bielizeň Fakultná nemocnica Trnava 10 410,00 10410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plachtovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 103 000,00 103000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačné prádlo a ostatné 02/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 945,00 11945.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nemocničné prádlo a ostatné 02/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 970,00 11970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obuv zdravotná pracovná 03/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 966,00 11966.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientská posteľná bielizeň Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 990,00 4990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uterák froté 50x100 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačné prádlo, detské prádlo a ostatné Univerzitná nemocnica Bratislava 11 950,00 11950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chrániče kolien a lakťov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 936,00 13936.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice dámske biele Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 1 190,00 1190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Nemocnica Poprad a. s. 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reflexné návleky na nohy, certifikované podľa EN 471 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačné prádlo, detské prádlo a ostatné Univerzitná nemocnica Bratislava 11 950,00 11950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
reflexné návleky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 736,00 736.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň, detská bielizeň, OOPP Univerzitná nemocnica Bratislava 11 500,00 11500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy OOPP Nemocnica Poprad a. s. 19 990,00 19990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reflexné návleky na nohy, certifikované podľa EN 471 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nemocničné a detské prádlo Univerzitná nemocnica Bratislava 11 800,00 11800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uteráky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Nemocnica Poprad a. s. 2 470,00 2470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 7 800,00 7800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nemocničná bielizeň - Posteľné obliečky a plachty Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 208,66 19208.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posteľná nemocničná bielizeň, kuchynská bielizeň Národný ústav reumatických chorôb 1 044,00 1044.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uniformy pre príslušníkov MsP Košice (odevné súčasti uniformy) Mesto Košice 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obuv zdravotná pracovná 08/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 980,00 11980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovacie lepiace pásy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 800,00 12800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posteľná a nemocničná bielizeň 08/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 850,00 11850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačné prádlo, operačná a detská bileizeň Univerzitná nemocnica Bratislava 11 994,00 11994.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka nemocničnej bielizne- posteľná nemocničná bielizeň, operačné kompresy, operačná bielizeň, pacientska bielizeň Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 19 990,00 19990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plachty, Nemocničná bielizeň Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pyžamy, Pacientská bielizeň Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 630,00 2630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň, detská bielizeň, operačné prádlo a ostatné 09/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 800,00 11800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie lôžko s elektrickým zdvihom, Vozík na prádlo, Nástrojový vozík, Chodítko na kolieskach, Zdravotnícka stolička, Pojazdná stolička, Sprchovacia stolička,Invalidný vozík, Schodík jednostupňový Národný onkologický ústav 6 390,00 6390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačná obuv Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 626,00 4626.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nemocničná bielizeň - Pacientske pyžamá Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 281,00 4281.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dámske blúzky s nášivkami Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 143 976,00 143976.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posteľná a nemocničná bielizeň, ošatenie Univerzitná nemocnica Bratislava 11 860,00 11860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Košeľa pacientská / gynekologická Fakultná nemocnica Trnava 2 376,00 2376.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Textilné výrobky Centrum sociálnych služieb EDEN 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obuv zdravotná pracovná 11/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 650,00 11650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posteľná a nemocničná bielizeň, ošatenie Univerzitná nemocnica Bratislava 11 860,00 11860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie do nemocničného prostredia Národný onkologický ústav 5 690,00 5690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 807,68 10807.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy OOPP Nemocnica Poprad a. s. 29 509,00 29509.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obuv zdravotná pracovná 2/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 10 200,00 10200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka nemocničnej bielizne - posteľná nemocničná bielizeň, operačná bielizeň, pacientska bielizeň, novorodenecká bielizeň Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 22 500,00 22500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Postelná bielizeň Fakultná nemocnica Trnava 11 923,00 11923.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posteľné plachty, obliečky na paplón, obliečky na vankúš Ľubovnianska nemocnica, n. o. 10 087,20 10087.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posteľné prádlo - návleky na paplón, vankúš, prestieradlo , utierky, uterák, deka, vankúš, paplón Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 996,60 9996.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne odevy a doplnky Nemocnica Poprad a. s. 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Košele 2015 krátky rukáv Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 664,40 4664.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Košele 2015 dlhý rukáv Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 346,20 9346.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka pracovných odevov pre oštrovateľský a opatrovateľský personál Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálna obuv - operačná antistatická, protišmyková Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 168,00 3168.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 760,00 9760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uteráky a biele prestieradlá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň, pacientské a detské prádlo 06/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 940,00 17940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pánska tepláková súprava Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 160 725,60 160725.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné chranné pracovné odevy - zdravotnícke prevázdky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 31 308,33 31308.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranná pracovná obuv Fakultná nemocnica Trnava 1 312,50 1312.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP - odevy pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Bratislava 17 995,00 17995.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Košeľovina na šitie odevu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 14 310,00 14310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 75 069,00 75069.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nemocničné a detské prádlo Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Košeľovina na šitie odevu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 36 876,00 36876.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Textilné výrobky Centrum sociálnych služieb EDEN 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti Záchranná zdravotná služba Bratislava 336 311,00 336311.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti Záchranná zdravotná služba Bratislava 23 129,00 23129.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti Záchranná zdravotná služba Bratislava 20 393,00 20393.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pulóver Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 172 778,40 172778.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trenírky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 172 782,72 172782.72 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 202 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Čech
Adresa:
Uzovce 54 Uzovce 08266
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Oľga Čechová
Adresa:
Uzovce 54 Uzovce 08266
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Čech
Adresa:
Uzovce 54 Uzovce 08266
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
JUDr. Branislav Kahanec
Adresa:
Vajanského 33 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.04.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 8.12.2017 do: 3.04.2018

StiahniZáznam platný od: 30.06.2017 do: 8.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×