Dodávateľ

Obnovstav, s.r.o.

Kysucké Nové Mesto
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Obnovstav, s.r.o.

IČO: 36439746

Adresa: Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2643

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Marec 2020

Záznam platný do: 27. Marec 2023

Posledná zmena: 31. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 40 426,00 EUR 1 1
2015 77 995,00 EUR 1 1
2016 234 991,78 EUR 15 15
2017 154 838,47 EUR 6 6
2018 24 604,15 EUR 5 5
2019 1 791,66 EUR 1 1
2021 2 100,83 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 40 426,00 EUR 1 1
2015 77 995,00 EUR 1 1
2016 234 991,78 EUR 15 15
2017 154 838,47 EUR 6 6
2018 24 604,15 EUR 5 5
2019 1 791,66 EUR 1 1
2021 2 100,83 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 12 060,83 12060.83 EUR
Žilinský samosprávny kraj 3 261 757,00 261757.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1 816,50 1816.50 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 4 587,32 4587.32 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 16 328,21 16328.21 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 7 466,00 7466.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 2 195,83 2195.83 EUR
Slovenské národné múzeum 1 1 549,99 1549.99 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 2 290,00 2290.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 19 750,00 19750.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 1 791,66 1791.66 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 399,97 399.97 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 97 697,50 97697.50 EUR
Obec Rosina 1 103 970,00 103970.00 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 1 608,33 608.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 387,25 387.25 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 850,00 850.00 EUR
Základná škola Eduarda Schreibera 1 1 241,50 1241.50 EUR
Základná umelecká škola Jozefa Kresánka 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Gymnázium J.Lettricha Martin - Stavebné úpravy výplní otvorov. Žilinský samosprávny kraj 78 860,00 78860.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zateplenie Telocvične a výmena okien na pavilónoch ZŠ v Rosine Obec Rosina 160 000,00 160000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Spojená škola, Tvrdošín - stavebné úpravy výplní otvorov – III. etapa Žilinský samosprávny kraj 170 859,00 170859.0 EUR 2015 Práce Nie 1
KNsP Čadca – stavebné úpravy výplní otvorov na internistickom pavilóne Žilinský samosprávny kraj 143 336,00 143336.0 EUR 2017 Práce Nie 1
El. spotrebiče LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž plastových okien a hliníkových dverí Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 150 000,00 150000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž exteriérovej zateplenej priemyselnej rolovacej brány Hörmann Decotherm S SB vrátane príslušenstva Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž zvislých elektrických posuvných vrát na autoumyvárni Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena vertikálnych žalúzií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodávka a montáž plastových okien s montážou vnútorných a vonkajších parapetov ,demontáž pôvodných okien s následným odvozom a odvoz odpadu vzniknutého pri montáži a demontáži okien a dverí.2 Základná umelecká škola Jozefa Kresánka 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inštalácia plastových dverí so sklenými výplňami Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodávka vnútorných horizontálnych žalúzií a sieťok proti hmyzu Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové okná Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 17 345,20 17345.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž žalúzii Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 130,98 130.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž vnútorných horizontálnych žaluzií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 110,00 2110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krížový laser Ústav na výkon trestu odňatia slobody 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vertikálne textilné interiérové žalúzie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 208,32 208.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové okná a vchodové dvere Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastových dverí so sklenými výplňami - výroba a montáž Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Dodávka a montáž plastových okien Základná škola Eduarda Schreibera 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodorovné žalúzie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 215,00 1215.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bratislava - výmena okien Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 500,00 13500.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Predokenné rolety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žalúzie a rolety na okná Ekonomická univerzita v Bratislave 39 500,00 39500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vnútorné žalúzie Obec Zborov nad Bystricou 1 150,00 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodorovné okenné žalúzie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tieniaci systém na administratívnej budove Trenčiansky samosprávny kraj 2 658,74 2658.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž okien a parapetov Slovenské národné múzeum 1 900,00 1900.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Výroba a montáž žalúzií Hlavné mesto SR Bratislava 3 440,00 3440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Siete proti hmyzu s rámom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 521,00 2521.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421918111700

+421907021021


obnovstav@obnovstav.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 89 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miroslav Svrček
Adresa:
Budatínska Lehota 265 Kysucké Nové Mesto 02336
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Róbert Jakubík
Adresa:
Budatínska Lehota 132 Kysucké Nové Mesto 02336
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Míchny
Adresa:
Dubie 73 Kysucké Nové Mesto 02401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Máj 2017
Záznam do:
21. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Míchny
Adresa:
Dubie 73 Kysucké Nové Mesto 02401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Svrček
Adresa:
Budatínska Lehota 265 Kysucké Nové Mesto 02336
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Róbert Jakubík
Adresa:
Budatínska Lehota 132 Kysucké Nové Mesto 02336
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.08.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 21.08.2019 do: 31.08.2020

StiahniZáznam platný od: 13.12.2017 do: 21.08.2019

StiahniZáznam platný od: 18.05.2017 do: 13.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×