Dodávateľ

TT Pharma, s.r.o.

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TT Pharma, s.r.o.

IČO: 44078145

Adresa: Nitrianska 445, Šintava

Registračné číslo: 2019/9-PO-C1057

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. September 2019

Záznam platný do: 14. September 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 387 634,00 EUR 2 2
2015 381 427,00 EUR 4 5
2016 478 783,73 EUR 7 7
2017 377 435,03 EUR 7 7
2018 420 726,00 EUR 6 7
2020 12 500,00 EUR 1 1
2021 107 820,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 387 634,00 EUR 2 2
2015 341 323,00 EUR 3 4
2016 478 783,73 EUR 7 7
2017 286 324,03 EUR 5 5
2018 283 461,00 EUR 5 6
2019 268 480,00 EUR 4 4
2020 12 500,00 EUR 1 1
2021 107 820,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 148 500,00 148500.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 300 007,00 300007.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 343 945,00 343945.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 12 500,00 12500.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 8 5 018 733,03 5018733.03 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 9 551,00 9551.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 187 911,40 187911.40 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 9 870,00 9870.00 EUR
Záchranná služba 3 27 488,33 27488.33 EUR
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 1 107 820,00 107820.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
ŠZM - infúzne a transfúzne súpravy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 26 000,00 26000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vnútročné šošovky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 193 132,00 193132.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 50 000,00 50000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Laparoskopická veža 3D Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 148 500,00 148500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 763 842,00 763842.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodanie liekov a ŠZM Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 364 884,00 4364884.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 655 802,00 655802.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 111 809,00 111809.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotné pomôcky Záchranná zdravotná služba Bratislava 340 020,00 340020.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Prenosný monitorovací systém Bispektrálneho indexu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 815,00 5815.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier lekársky tlačiarenský na EKG Záchranná služba 37 598,00 37598.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aplikačné sady - Set na drenáž hrudníka sterilný s Veressovou ihlou, Dekompresná ihla TyTek s Heimlichovou chlopňou Záchranná služba 6 480,00 6480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a pracie prostriedky pre práčovňu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 714,60 5714.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy a nástroje Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 49 139,33 49139.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servoventilátory s príslušenstvom - dovybavenie OAIM Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 186 414,00 186414.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika pacienta Záchranná zdravotná služba Bratislava 96 498,14 96498.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroje a nástroje na infúziu - intraoseálne ihly Záchranná služba 14 819,76 14819.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilácia pacienta Záchranná zdravotná služba Bratislava 52 831,61 52831.61 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný operačný prístroj predného a zadného segmentu oka Fakultná nemocnica Trenčín 9 900,00 9900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky, infúzne roztoky Záchranná zdravotná služba Bratislava 153 659,79 153659.79 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 649,00 649.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica Nitra 9 551,01 9551.01 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 801,00 20801.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotné pomôcky Záchranná zdravotná služba Bratislava 255 768,00 255768.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotné pomôcky Záchranná zdravotná služba Bratislava 92 778,00 92778.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 40 104,00 40104.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 59 904,00 59904.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné medicínske zariadenia (NsP Trebišov) Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 1 235 453,00 1235453.0 EUR 2021 Tovary Áno 1http://www.ttpharma.skttpharma@ttpharma.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 83 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
PhDr. Simona Súkenníková
Adresa:
Šoporňa Šoporňa 92552
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Simona Súkenníková
Adresa:
Mlynská 1560 Šoporňa 92552
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LEGAL POINT s.r.o.
Adresa:
Nemocničná Považská Bystrica 01701

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 28.07.2017 do: 7.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×