Dodávateľ

MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.

Piešťany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.

IČO: 31428819

Adresa: Krajinská cesta3 3, Piešťany

Registračné číslo: 2019/11-PO-D1835

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. November 2019

Záznam platný do: 20. November 2022

Posledná zmena: 4. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 19 354,00 EUR 10 10
2014 1 525 964,00 EUR 18 19
2015 1 088 617,00 EUR 10 10
2016 2 254 916,55 EUR 68 70
2017 1 905 813,17 EUR 79 79
2018 1 370 292,53 EUR 84 84
2019 1 352 200,45 EUR 78 83
2020 4 814 692,76 EUR 88 95
2021 684 979,44 EUR 41 45
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 075 309,00 EUR 9 9
2015 1 309 483,00 EUR 12 14
2016 2 279 371,55 EUR 73 74
2017 2 102 770,17 EUR 73 74
2018 1 259 462,20 EUR 88 88
2019 1 136 140,95 EUR 68 72
2020 4 610 879,64 EUR 101 107
2021 1 243 413,39 EUR 51 57

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 147 2 725 379,03 2725379.03 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 663 050,00 663050.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 5 69 516,57 69516.57 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 1 438 686,67 1438686.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 17 500,00 17500.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 82 125,00 82125.00 EUR
Mesto Piešťany 17 833 283,00 833283.00 EUR
Mesto Komárno 5 256 319,83 256319.83 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 132 849,90 132849.90 EUR
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 4 127 400,00 127400.00 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 4 39 256,00 39256.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 15 199 055,00 199055.00 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 50 777,00 50777.00 EUR
Ružinovský domov seniorov 14 375 295,66 375295.66 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 1 500,00 1500.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 368 630,00 368630.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 29 455 789,17 455789.17 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 149 793,00 149793.00 EUR
Mesto Trenčín 2 624 081,00 624081.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 11 923 940,00 923940.00 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 17 84 218,10 84218.10 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 12 107 585,00 107585.00 EUR
Domov dôchodcov 7 1 657 833,33 1657833.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 61 833,00 61833.00 EUR
Správa účelových zariadení 1 138 303,00 138303.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 11 288 814,33 288814.33 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 6 115 057,00 115057.00 EUR
Národný onkologický ústav 35 205 184,99 205184.99 EUR
Domov sociálnych služieb v Rohove 10 38 937,50 38937.50 EUR
Komunita Kráľovnej pokoja 2 3 041,60 3041.60 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 4 0,00 0.00 EUR
Mestské centrum sociálnych služieb Modra 2 95 775,00 95775.00 EUR
Športové gymnázium 6 545 247,33 545247.33 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 10 229 908,33 229908.33 EUR
Centrum účelových zariadení 8 737 556,65 737556.65 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 1 8 041,67 8041.67 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 41 450,00 41450.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 13 23 257,96 23257.96 EUR
Zariadenie pre seniorov 1 23 333,33 23333.33 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 3 31 745,31 31745.31 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 75,00 75.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 2 35 399,98 35399.98 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 18 65 436,00 65436.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 18 348,00 18348.00 EUR
Zariadenie pre seniorov - Smaragd 2 39 999,16 39999.16 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 3 49 190,00 49190.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 475,00 2475.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 2 2 601,67 2601.67 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 4 361 898,00 361898.00 EUR
Ústav na výkon väzby 11 40 470,83 40470.83 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 3 429 586,00 429586.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zásobovanie stravovacej prevádzky hrubým sortimentom 2014 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 50 731,00 50731.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie ostatných potravín pre pre materské školy a pre Centrum sociálnych služieb mesta Dunajská Streda Mesto Dunajská Streda od 90 000,00 do 110 000,00 90000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potravinový tovar a nápoje 2014 Správa účelových zariadení 137 612,00 137612.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zásobovanie stravovacej prevádzky hrubým sortimentom - 2015 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 96 534,00 96534.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Potraviny pre školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Mesto Komárno 95 421,00 95421.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 28 943,00 28943.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Hydinové mäso mrazené Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 962,00 3962.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre školské jedálne organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín Mesto Trenčín 1 371 581,00 1371581.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Potravinové produkty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 373 484,00 373484.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Potravinové produkty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 373 484,00 373484.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Hydinové mäso mrazené Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41 815,00 41815.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávky konzervovaného ovocia a zeleniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 758,00 16758.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 621,00 7621.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 831,00 11831.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 873,00 8873.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 598,00 11598.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 127,00 24127.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovens Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32 033,00 32033.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 78 186,00 78186.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 18 568,00 18568.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Základné potraviny, mliečne a mrazené výrobky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 049 450,00 3049450.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na dodávku potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 80 095,00 80095.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Rámcová dohoda na dodávku potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 95 499,00 95499.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 11 481,00 11481.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 458 333,00 458333.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 096 256,00 1096256.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Základné potraviny, suroviny, mliečne a mrazené výrobky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 129 700,00 1129700.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 266 898,00 266898.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 74 813,00 74813.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 28 278,00 28278.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 27 855,00 27855.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 56 014,00 56014.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na dodávku potravín č.1932/2012 - potraviny podľa opisu predmetu zákazky. Úrad vlády Slovenskej republiky 55 051,00 55051.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 22 650,00 22650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 321 755,00 321755.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 52 778,00 52778.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 32 310,00 32310.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 51 512,00 51512.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 20 989,00 20989.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 40 433,00 40433.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 20 700,00 20700.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 540,00 22540.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 130,00 18130.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38 147,00 38147.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 53 704,00 53704.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka Potravín - 2 Mestské centrum sociálnych služieb Modra 190 987,00 190987.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 001,00 36001.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 129,00 22129.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 365,00 15365.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50 117,00 50117.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 24 738,00 24738.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 22 536,00 22536.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 179,00 14179.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 683,00 16683.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38 322,00 38322.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 37 083,00 37083.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 289,00 26289.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 441,00 8441.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 914,00 10914.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34 727,00 34727.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 22 363,00 22363.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 633 340,00 633340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 1 520 043,00 1520043.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 967,00 22967.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 481,00 9481.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 844,00 8844.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 511,00 22511.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 21 693,00 21693.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 1 520 043,00 1520043.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 453,00 21453.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 220,00 12220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 578,00 30578.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43 942,00 43942.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 48 756,00 48756.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 21 758,00 21758.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 39 544,00 39544.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 096,00 17096.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 68 322,00 68322.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43 599,00 43599.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 478,00 13478.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 22 795,00 22795.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 274,00 35274.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 703,00 15703.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 020,00 17020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41 350,00 41350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 71 198,00 71198.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 20 493,00 20493.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Cukrovinky a slané pečivo, al. ekvivalent - Bratislavský kraj Centrum účelových zariadení 29 200,00 29200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nealkoholické nápoje a pivo, al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 35 750,00 35750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 107 652,00 107652.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 20 345,00 20345.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Komunita Kráľovnej pokoja 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ryby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Komunita Kráľovnej pokoja 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vajcia GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup mrazenej zeleniny Stredisko sociálnej starostlivosti 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlbokomrazená hydina, hlbokomrazené ryby, hlbokomrazená zelenina GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 100 000,00 100000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nápoje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 000,00 21000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cukrovinky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rastlinné oleje Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené výrobky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 20 320,58 20320.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - hrubý tovar "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 23 900,00 23900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suché potraviny Národný onkologický ústav 3 334,00 3334.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky - potraviny pre školské jedálne. Mesto Komárno 83 500,00 83500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydina Ružinovský domov seniorov 36 000,00 36000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 365,00 4365.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky Národný ústav reumatických chorôb 13 320,00 13320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny Národný ústav reumatických chorôb 20 390,00 20390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazený tovar Národný ústav reumatických chorôb 19 120,00 19120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky - potraviny pre školské jedálne_2016 Mesto Komárno 81 780,00 81780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diétne výrobky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 194,66 194.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 74 500,00 74500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - HLOHOVEC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 951,42 4951.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Mierovo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 892,40 2892.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Voderady Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 567,87 2567.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia v škrupine - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 961,20 961.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 775,00 5775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky, maslo, syry Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 38 680,47 38680.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 5 522,00 5522.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka koloniálneho tovaru Úrad vlády Slovenskej republiky 24 126,00 24126.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné potraviny Univerzitná nemocnica Bratislava 190 000,00 190000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny- trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 64 238,76 64238.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny - mlieko a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 38 678,42 38678.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny - ryby, mrazené potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 32 040,10 32040.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nápoje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 500,00 18500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny pre školské jedálne - Rôzne potravinárske výrobky Mesto Komárno 85 000,00 85000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cukrovinky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 200,00 14200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nápoje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 900,00 8900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia v škrupine - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 944,00 1944.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konzervované a sterilizované potraviny Centrum účelových zariadení 96 000,00 96000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky a vajcia Centrum účelových zariadení 201 000,00 201000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cestoviny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 60 000,00 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 41 000,00 41000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MRAZENÉ RYBY Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 31 300,00 31300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 840,00 3840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a mrazené ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 320,00 10320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 3 667,00 3667.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 85 100,00 85100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - ostatné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 28 000,00 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suché potraviny Národný onkologický ústav 3 420,00 3420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny rôzne Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 179 954,00 179954.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina hlboko mrazená Národný onkologický ústav 7 700,00 7700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hrubý sortiment - balené výrobky - potraviny "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 89 958,96 89958.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup minerálnych vôd SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 30 230,00 30230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990,00 9990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup mrazenej zeleniny a mrazených zeleninových zmesí. Stredisko sociálnej starostlivosti 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 6 450,00 6450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 5 436,00 5436.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb v Rohove 17 000,00 17000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia v škrupine - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 944,00 1944.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky Národný ústav reumatických chorôb 10 486,00 10486.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny Národný ústav reumatických chorôb 21 668,40 21668.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazený tovar Národný ústav reumatických chorôb 18 782,76 18782.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a mrazené ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 400,00 8400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cestoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 7 660,00 7660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suché potraviny Národný onkologický ústav 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a mrazené ryby Národný onkologický ústav 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 748,00 2748.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné potraviny Zariadenie pre seniorov 42 896,00 42896.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina Ružinovský domov seniorov 50 400,00 50400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Mierovo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 031,58 1031.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - HLOHOVEC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 145,70 2145.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Zariadenie pre seniorov - Smaragd 48 000,00 48000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky - potraviny pre školské jedálne_2017/2018 Mesto Komárno 145 400,00 145400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suché potraviny Národný onkologický ústav 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky, maslo, syry Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 39 700,00 39700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia v škrupine - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny- trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 64 407,26 64407.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 65 000,00 65000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990,00 9990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Syry Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 68 252,00 68252.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - ryby, mrazené potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 29 417,35 29417.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cestoviny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 48 325,00 48325.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 49 688,00 49688.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výrobky v konzerve Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cukrovinky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 700,00 16700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 116 000,00 116000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nápoje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 700,00 10700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 943,00 943.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 11 800,00 11800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 800,54 3800.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 800,54 3800.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia v škrupine - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - ostatné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 28 500,00 28500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 15 500,00 15500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hrubý sortiment - balené výrobky - potraviny "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 95 228,35 95228.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlbokomrazená hydina, hlbokomrazené ryby, hlbokomrazená zelenina GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 11 800,00 11800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 13 190,00 13190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5 400,00 5400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup mrazenej zeleniny a mrazených zeleninových zmesí. Stredisko sociálnej starostlivosti 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 070,00 2070.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zelenina sterilizovaná, konzervované ovocie, kompóty Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 8 821,62 8821.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky Národný ústav reumatických chorôb 16 927,10 16927.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a mrazené ryby Národný onkologický ústav 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rastlinný tuk, mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 50 000,00 50000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trvanlivé polotučné mlieko 1,5% Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 24 504,70 24504.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Nemocnica s poliklinikou Myjava 22 507,45 22507.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazený tovar Národný ústav reumatických chorôb 21 352,20 21352.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cukrovinky a slané pečivo Centrum účelových zariadení 110 000,00 110000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990,00 9990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suché potraviny Národný onkologický ústav 3 080,00 3080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suché potraviny Národný onkologický ústav 3 080,00 3080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990,00 9990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia v škrupine - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky a vajcia Centrum účelových zariadení 201 000,00 201000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Národný ústav reumatických chorôb 22 087,85 22087.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 055,63 6055.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 055,63 6055.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 974,00 26974.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 133,00 7133.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 688,00 5688.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 957,00 24957.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny- trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 69 086,24 69086.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Minerálky, sladené nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 17 400,00 17400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 32 515,00 32515.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5 700,00 5700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup vôd v plastových baleniach na reprezentatívne účely. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 080,00 10080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky, maslo, syry Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 41 100,00 41100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suché potraviny Národný onkologický ústav 3 200,00 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990,00 9990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Občerstvenie Národná transfúzna služba SR 98 599,00 98599.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
„Mlieko a mliečne výrobky“ Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 69 000,00 69000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Nemocnica s poliklinikou Myjava 21 331,12 21331.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 126 197,75 126197.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie 2019 Mierovo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 975,00 6975.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie 2019 Hlohovec Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 580,00 5580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Ekonomická univerzita v Bratislave 1 276,61 1276.61 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup základných potravín Ekonomická univerzita v Bratislave 2 342,57 2342.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ryby, mrazené ryby, mrazená zelenina Zariadenie pre seniorov Komárno 20 560,00 20560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ostatné trvanlivé potraviny a cukrárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 100,00 16100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 14 410,00 14410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - mlieko a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 52 002,20 52002.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 680,07 5680.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Múka, cukor Zariadenie pre seniorov Komárno 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spracované ovocie, zelenina a diabetické ovocie, zelenina Zariadenie pre seniorov Komárno 7 200,00 7200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné potraviny Zariadenie pre seniorov Komárno 16 500,00 16500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konzervované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 122,35 6122.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené polotovary živočíšneho pôvodu Univerzita Komenského v Bratislave 48 000,00 48000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - ryby, mrazené potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 32 745,25 32745.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia v škrupine - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 225,00 1225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 735,00 25735.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 111,00 7111.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 089,00 13089.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 539,00 23539.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 84 783,00 84783.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Univerzita Komenského v Bratislave 26 000,00 26000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky - potraviny na rok 2019 Zariadenie pre seniorov Komárno 20 245,00 20245.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ostatné trvanlivé potraviny a cukrárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 100,00 16100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné potraviny Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 39 062,80 39062.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Univerzita Komenského v Bratislave 26 000,00 26000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 15 900,00 15900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny - ostatné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 25 000,00 25000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 10 200,00 10200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Suché potraviny Národný onkologický ústav 3 400,00 3400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 23 135,00 23135.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny - hydina, ryby, zelenina, zemiaky, ostatné mrazené výrobky Športové gymnázium 29 337,92 29337.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 207 000,00 207000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ryby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 997,00 14997.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny - strukoviny, múka, cukor, ryža, konzervovaná zelenina, džemy, sirupy, ostatné trvanlivé výrobky Športové gymnázium 38 627,50 38627.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia v škrupine - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 080,00 4080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Suché potraviny Národný onkologický ústav 3 400,00 3400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 954,00 40954.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 067,00 9067.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 472,00 36472.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 734,00 14734.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 62 115,00 62115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné potraviny Univerzitná nemocnica Bratislava 176 774,00 176774.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 10 200,00 10200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5 600,00 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky Národný ústav reumatických chorôb 14 900,00 14900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydina hlboko mrazená Národný onkologický ústav 8 800,00 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Múky a cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 135 838,00 135838.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Múky a cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 623,00 4623.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38 090,00 38090.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 735,00 13735.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 657,00 10657.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 268,00 35268.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 6 320,00 6320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 7 982,00 7982.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny Športové gymnázium 341 293,00 341293.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Múky a cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 18 040,00 18040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 32 463,00 32463.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 10 211,00 10211.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – II. Ružinovský domov seniorov 456 500,00 456500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 500 000,00 500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 15 702,00 15702.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 4 815,00 4815.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Múky a cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 27 126,00 27126.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 108,00 10108.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 926,00 30926.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 761,00 23761.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 364,00 8364.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 346 403,00 346403.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 091 564,00 2091564.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 483 930,00 483930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 8 456,00 8456.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 15 702,00 15702.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka Potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 261 270,00 261270.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 613,00 6613.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny Národný ústav reumatických chorôb 24 035,79 24035.79 EUR 2019 Tovary Nie 1
Minerálne vody, káva a čaj Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 400,00 5400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Suché potraviny Národný onkologický ústav 7 000,00 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 13 500,00 13500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Zariadenie pre seniorov - Smaragd 34 001,00 34001.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 13 500,00 13500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Múka, cukor Zariadenie pre seniorov Komárno 1 994,00 1994.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rastlinné oleje a Tuky Zariadenie pre seniorov Komárno 11 530,00 11530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 800,00 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trvanlivé a sterilizované potraviny. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 100,00 19100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konzervované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 692,50 7692.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie pre seniorov Komárno 19 750,00 19750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konzervované a sterilizované ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 494,13 6494.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spracované ovocie, zelenina a diabetické ovocie, zelenina Zariadenie pre seniorov Komárno 5 400,00 5400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné potraviny Zariadenie pre seniorov Komárno 17 300,00 17300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 101,75 101.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 762,00 762.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené výrobky, mrazené ryby, mrazená zelenina Zariadenie pre seniorov Komárno 19 100,00 19100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konzervované a sterilizované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 386,16 8386.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny - ostatné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 31 296,00 31296.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 490,09 5490.09 EUR 2020 Tovary Nie 1
Suché potraviny Národný onkologický ústav 7 500,00 7500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a mrazené ryby Národný onkologický ústav 7 800,00 7800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny - základné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny - pochutiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 850,00 8850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené a chladené potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 261,99 261.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 975,01 4975.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 24 700,00 24700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 572,91 7572.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 000,00 7000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 029,12 6029.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Nemocnica s poliklinikou Myjava 13 337,65 13337.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 029,81 6029.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 097,15 5097.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia v škrupine - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky a vajcia. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 300,00 6300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 898,24 898.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko, Mliečne výrobky a vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 880,61 12880.61 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre FNsP Nové Zámky na obdobie 24 mesiacov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 340 320,00 1340320.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Múky a cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 24 340,00 24340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 13 500,00 13500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Suché potraviny Národný onkologický ústav 7 500,00 7500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 382,00 27382.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 529,00 48529.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – II. Ružinovský domov seniorov 18 197,00 18197.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 73 961,00 73961.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5 550,00 5550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemiaky vákuovo balené - spracované Ústav na výkon väzby 6 000,00 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Majonézové šaláty a lahôdky Ústav na výkon väzby 1 998,00 1998.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Športové gymnázium 1 966 433,00 1966433.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Trvanlivé potraviny, cukrárenské výrobky, koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 124,99 19124.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Múky a cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8 539,00 8539.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup rôznych potravinových výrobkov Stredisko sociálnej starostlivosti 80 000,00 80000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 12 900,00 12900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé a sterilizované potraviny. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 565,66 5565.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – II. Ružinovský domov seniorov 12 460,00 12460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 15 466,00 15466.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Minerálne vody, káva a čaj Ústav na výkon väzby 3 600,00 3600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Suché potraviny Národný onkologický ústav 7 000,00 7000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mlieko, mliečne výrobky a vajcia pre Objednávateľa Domov dôchodcov 40 000,00 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Domov dôchodcov 40 000,00 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov dôchodcov 120 000,00 120000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup mrazenej zeleniny a mrazených zeleninových zmesí. Stredisko sociálnej starostlivosti 7 500,00 7500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 2 945,00 2945.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov dôchodcov 120 000,00 120000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Domov dôchodcov 40 000,00 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mlieko, mliečne výrobky a vajcia pre Objednávateľa Domov dôchodcov 45 000,00 45000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 7 148,00 7148.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 8 146,00 8146.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 6 055,00 6055.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny ostatné Národný ústav reumatických chorôb 25 993,33 25993.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 9 774,00 9774.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 277,22 4277.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny - základné 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 510,00 1510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny - pochutiny 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 46 071,00 46071.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – II. Ružinovský domov seniorov 16 664,00 16664.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 50 614,00 50614.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konzervované a sterilizované ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 976,30 9976.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Suché potraviny Národný onkologický ústav 6 995,00 6995.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vajcia GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 12 300,00 12300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé, sterilizované a mliečne potraviny. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 000,66 40000.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 16 235,60 16235.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 19 816,95 19816.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 19 192,66 19192.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny - ostatné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 31 333,84 31333.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Múka, cukor Zariadenie pre seniorov Komárno 1 820,00 1820.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené výrobky, mrazené ryby, mrazená zelenina Zariadenie pre seniorov Komárno 17 200,00 17200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie pre seniorov Komárno 24 300,00 24300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spracované ovocie, zelenina a diabetické ovocie, zelenina Zariadenie pre seniorov Komárno 5 900,00 5900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Zariadenie pre seniorov Komárno 16 500,00 16500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Nemocnica s poliklinikou Myjava 24 799,02 24799.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rastlinné oleje a Tuky Zariadenie pre seniorov Komárno 7 900,00 7900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nemrazené polotovary Ústav na výkon väzby 2 640,00 2640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Ústav na výkon väzby 6 960,00 6960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Minerálne vody, káva a čaj Ústav na výkon väzby 2 520,00 2520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Koreniny, pochutiny a sušené bylinky Ústav na výkon väzby 5 400,00 5400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny - základné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konzervované a sterilizované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny - pochutiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 000,00 8000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50,60 50.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 28 600,00 28600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 972,60 8972.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti ŠZTN m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 989 798,00 989798.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Dodávka potravín – II. Ružinovský domov seniorov 22 793,00 22793.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a Mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 986,26 7986.26 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 542,37 7542.37 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 449,16 6449.16 EUR 2021 Tovary Nie 1
Konzervované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 704,68 8704.68 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 404,04 9404.04 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27 996,00 27996.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 480,00 5480.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené a chladené potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 218,00 218.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Suché potraviny Národný onkologický ústav 6 995,00 6995.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 75 741,00 75741.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – II. Ružinovský domov seniorov 456 500,00 456500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 69 961,00 69961.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 929,00 19929.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 322,00 5322.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 337,00 5337.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 374,00 20374.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka Potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 318 491,00 318491.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 445,00 445.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 931,08 10931.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 18 100,00 18100.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Hlbokomrazená hydina, hlbokomrazené ryby, hlbokomrazená zelenina,... GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 9 750,00 9750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny-potraviny trvanlivé Nemocnica s poliklinikou Myjava 19 472,74 19472.74 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – II. Ružinovský domov seniorov 22 223,00 22223.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 27 226,00 27226.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 800,00 1800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 978,00 978.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Ružinovský domov seniorov 19 326,00 19326.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Suché potraviny Národný onkologický ústav 4 653,00 4653.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čerstvé vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Konzervované a sterilizované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200,00 1200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny, cukrárenské výrobky, koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 608,91 17608.91 EUR 2021 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,10 100.1 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 18 300,00 18300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 2 980,00 2980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5 340,00 5340.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup rôznych potravinových výrobkov Stredisko sociálnej starostlivosti 60 000,00 60000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 21 519,45 21519.45 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 13 957,00 13957.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Ústav na výkon väzby 6 360,00 6360.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Majonézové šaláty a lahôdky Ústav na výkon väzby 4 680,00 4680.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nemrazené polotovary Ústav na výkon väzby 3 147,00 3147.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Suché potraviny Národný onkologický ústav 4 200,00 4200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a polotovary Ústav na výkon väzby 13 322,40 13322.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 37 221,00 37221.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mlieko, mliečne výrobky a vajcia pre Objednávateľa Domov dôchodcov 30 000,00 30000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Ružinovský domov seniorov 1 482,00 1482.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – II. Ružinovský domov seniorov 26 331,00 26331.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 370 884,00 370884.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Potraviny Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 298 594,00 298594.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – II. Ružinovský domov seniorov 18 462,00 18462.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Ružinovský domov seniorov 3 463,00 3463.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 37 410,00 37410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny pre školské jedálne 2021-2023 Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 600 000,00 1600000.0 EUR 2021 Tovary Nie 2

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 871 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miloš Kriho
Adresa:
Piešťanská cesta 17 Vrbové 92203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miloš Kriho
Adresa:
Piešťanská cesta 17 Vrbové 92203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Michal Holčík
Adresa:
Námestie SNP Zvolen 960 01
Meno:
AK Dlhopolec s.r.o.
Adresa:
Nám. SNP 27 Zvolen 960 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.10.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 6.07.2020 do: 16.10.2020

StiahniZáznam platný od: 30.05.2017 do: 6.07.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×