Dodávateľ

J.M.H. s.r.o.

Liptovský Hrádok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: J.M.H. s.r.o.

IČO: 36391701

Adresa: Kpt. Nálepku 514/13, Liptovský Hrádok

Registračné číslo: 2020/1-PO-D2393

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Január 2020

Záznam platný do: 29. Január 2023

Posledná zmena: 31. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 40 893,00 EUR 1 1
2015 364 394,00 EUR 4 4
2016 296 474,00 EUR 3 3
2017 154 496,00 EUR 1 1
2019 878 649,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 40 893,00 EUR 1 1
2015 364 394,00 EUR 4 4
2016 296 474,00 EUR 3 3
2017 154 496,00 EUR 1 1
2019 878 649,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Liptovský Mikuláš 1 40 893,00 40893.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 62 350,00 62350.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 160 781,00 160781.00 EUR
Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 1 135 318,00 135318.00 EUR
Obec Uhorská Ves 1 141 630,00 141630.00 EUR
Evanjelická spojená škola 1 61 983,00 61983.00 EUR
Obec Lazisko 1 98 806,00 98806.00 EUR
Obec Hladovka 1 154 496,00 154496.00 EUR
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné 1 878 649,00 878649.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stavebné úpravy Domu kultúry Liptovský Mikuláš - hygienické zariadenia Mesto Liptovský Mikuláš 45 280,00 45280.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Gymnázium, Liptovský Hrádok - sanácia strešného plášťa valbovej strechy na budove telocvične Žilinský samosprávny kraj 62 350,00 62350.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia objektu na materskú škôlku Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 135 318,00 135318.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Výstavba mraziaceho boxu Liptovský Hrádok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 118 320,00 118320.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Oprava havarijného stavu strechy telocvične ESŠ Evanjelická spojená škola 75 000,00 75000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Snehová jama - škôlka Vavrečka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 296,00 97296.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Obnova kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany Obec Uhorská Ves 148 161,00 148161.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Verejná splašková kanalizácia , vetva L1 : š 22-25 , L4 : š 1-3 Obec Lazisko 98 806,00 98806.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie kanalizačnej siete + ČOV pre ZŠ s MŠ Hladovka Obec Hladovka 154 496,00 154496.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Stavebné úpravy interiéru Kostola sv.Petra z Alkantary - II. etapa Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné 878 649,00 878649.0 EUR 2019 Práce Nie 1
+421903301407

+421903786325

+421445225183

+421445224934


jmh@jmh.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 54 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Mária Hlinová
Adresa:
Kpt. Nálepku 13 Liptovský Hrádok 03301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Hlinová
Adresa:
Kpt. Nálepku 13 Liptovský Hrádok 03301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JANČI & Partners s.r.o.
Adresa:
Belopotockého 2 Liptovský Mikuláš 031 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.05.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 18.07.2017 do: 3.05.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×