Dodávateľ

NABIMEX, s.r.o.

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: NABIMEX, s.r.o.

IČO: 36022331

Adresa: Borovianska 2488/37, Zvolen

Registračné číslo: 2020/8-PO-E5981

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. August 2020

Záznam platný do: 9. August 2023

Posledná zmena: 8. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 324 738,00 EUR 10 14
2015 406 944,00 EUR 9 12
2016 538 700,20 EUR 91 94
2017 327 497,47 EUR 35 35
2018 626 547,10 EUR 32 32
2019 641 017,80 EUR 51 51
2020 1 305 385,68 EUR 66 72
2021 787 814,62 EUR 35 45
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 231 726,00 EUR 8 10
2015 446 488,00 EUR 9 13
2016 592 168,20 EUR 93 97
2017 151 959,47 EUR 34 34
2018 802 085,10 EUR 33 33
2019 641 017,80 EUR 51 51
2020 1 251 184,68 EUR 64 65
2021 778 226,62 EUR 35 49
2022 63 789,00 EUR 2 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 151 018,56 151018.56 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 1 374,17 1374.17 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 850,00 850.00 EUR
Mesto Revúca 1 31 291,67 31291.67 EUR
Mesto Malacky 1 20 375,00 20375.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 1 400,00 1400.00 EUR
Mesto Prešov 6 55 743,00 55743.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 1 074 556,00 1074556.00 EUR
Mesto Žilina 1 184 925,00 184925.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 774,00 774.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 1 529,81 1529.81 EUR
Žilinský samosprávny kraj 7 128 796,00 128796.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 18 646,00 18646.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 205 437,51 205437.51 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 54 014,63 54014.63 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 2 031,74 2031.74 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 679,16 679.16 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 16 530,00 16530.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 21 200,00 21200.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 1 264,00 1264.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 48 586,00 48586.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 41 33 501,80 33501.80 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 2 245,83 2245.83 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 73 626,00 73626.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 6 82 915,00 82915.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 2 30 179,99 30179.99 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 76 455,84 76455.84 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 15 249,00 15249.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 4 245,95 4245.95 EUR
Mesto Rajec 1 1 589,00 1589.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 13 320,00 13320.00 EUR
Obec Kuzmice 1 14 492,00 14492.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 8 593,99 8593.99 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 3 057,50 3057.50 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1 333,32 1333.32 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 2 116,50 2116.50 EUR
Technická univerzita v Košiciach 6 223 772,98 223772.98 EUR
Obec Gbelce 1 1 499,98 1499.98 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 10 241,66 10241.66 EUR
Dopravný úrad 1 150,83 150.83 EUR
Centrum výcviku Lešť 2 31 195,33 31195.33 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 22 015,84 22015.84 EUR
Mesto Lipany 1 25 251,00 25251.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 1 272,33 1272.33 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 992,00 992.00 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 1 325,00 1325.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 181 571,34 181571.34 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 62 399,17 62399.17 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 5 714,79 5714.79 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 3 2 608,99 2608.99 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 110,59 110.59 EUR
Okresný súd Nitra 1 348,00 348.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 41 540,00 41540.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 665,83 665.83 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 1 391,65 1391.65 EUR
Mesto Turzovka 1 2 358,00 2358.00 EUR
Slovenská národná knižnica 3 135 421,00 135421.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 2 429,00 2429.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 3 99 334,00 99334.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 5 144 406,00 144406.00 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 28 091,00 28091.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 2 848,32 2848.32 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 110 458,33 110458.33 EUR
Mesto Nové Zámky 1 65,83 65.83 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 1 433,33 1433.33 EUR
Mesto Partizánske 1 3 983,33 3983.33 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 149,99 149.99 EUR
Slovenské národné múzeum 1 1 010,00 1010.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 8 417,50 8417.50 EUR
Stredná odborná škola 1 250,00 250.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 1 605,66 1605.66 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 8 229,07 8229.07 EUR
Mesto Senec 2 274,80 274.80 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 129 558,16 129558.16 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 8 37 138,33 37138.33 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 3 888,00 3888.00 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 2 385,30 385.30 EUR
Obec Novosad 1 28 565,00 28565.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 88 145,83 88145.83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 4 908,33 4908.33 EUR
Mesto Kežmarok 2 61 177,00 61177.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 300,00 300.00 EUR
Záchranná služba 1 24 583,33 24583.33 EUR
Mesto Hlohovec 1 25 764,00 25764.00 EUR
Mesto Gbely 1 8 497,00 8497.00 EUR
Mesto Handlová 1 4 540,83 4540.83 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1 767,50 767.50 EUR
Mesto Púchov 1 16 582,50 16582.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 4 216,99 4216.99 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 5 137 974,00 137974.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 17 900,00 17900.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 5 872,49 5872.49 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 179,17 179.17 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 958,30 958.30 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 965,99 965.99 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 177 983,00 177983.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 470,80 470.80 EUR
Obec Lemešany 1 22 430,00 22430.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 14 483,75 14483.75 EUR
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 1 118 777,00 118777.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 13 741,67 13741.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 4 875,00 4875.00 EUR
Obec Oravské Veselé 1 13 790,00 13790.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 6 040,00 6040.00 EUR
Obec Kúty 1 5 989,00 5989.00 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 1 582,49 1582.49 EUR
Obec Ľubotín 1 19 959,00 19959.00 EUR
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 2 356,00 2356.00 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 2 716,67 2716.67 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 2 458,33 2458.33 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 2 35 524,09 35524.09 EUR
Obec Pohorelá 1 14 891,67 14891.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 601,66 2601.66 EUR
Stredná odborná škola technická 1 0,00 0.00 EUR
Športové gymnázium 1 44 709,15 44709.15 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 39 628,33 39628.33 EUR
Stredná odborná škola 1 1 683,33 1683.33 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 920,00 920.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 5 899,00 5899.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 20 771,46 20771.46 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 372,50 372.50 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 1 15 399,00 15399.00 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza 1 28 332,50 28332.50 EUR
Mesto Gelnica 1 26 141,00 26141.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 10 536,66 10536.66 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 318,00 318.00 EUR
Športové centrum polície 1 24 831,67 24831.67 EUR
Dopravná akadémia 1 1 200,00 1200.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 5 479,00 5479.00 EUR
Gymnázium 1 1 382,50 1382.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 824,17 824.17 EUR
Ústav merania SAV 1 43,33 43.33 EUR
Školský internát 1 1 207,50 1207.50 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 1 745,00 745.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 535,00 535.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 0.00 EUR
Spojená škola 1 5 617,50 5617.50 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 4 408,33 4408.33 EUR
Centrum sociálnych služieb v Poprade 1 5 009,00 5009.00 EUR
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 1 1 919,17 1919.17 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 2 779,00 2779.00 EUR
Stredná odborná škola 1 1 750,00 1750.00 EUR
Školský internát 1 27 499,00 27499.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 1 4 075,00 4075.00 EUR
Združenie NAŠA NEMOCNICA 1 751,60 751.60 EUR
Obec Gemerské Teplice 1 4 050,00 4050.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 695,37 1695.37 EUR
Obec Sedlice 1 1 924,17 1924.17 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza 2 34 992,00 34992.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 239,92 2239.92 EUR
DOBRÁ ŠKOLA n.o. 1 2 349,17 2349.17 EUR
Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava 1 1 761,92 1761.92 EUR
Ústav na výkon väzby 1 11 458,33 11458.33 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 091,67 1091.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
INTERIÉROVÉ VYBAVENIE Slovenská národná knižnica 150 000,00 150000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka nábytku Centrum výcviku Lešť 28 312,00 28312.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka matracov Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 21 000,00 21000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
INTERIÉROVÉ VYBAVENIE Slovenská národná knižnica 95 256,00 95256.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup šatníkových drevených a kovových skríň pre Hotelovú akadémiu v Liptovskom Mikuláši Žilinský samosprávny kraj 21 500,00 21500.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodanie kancelárskych stoličiek a kresiel. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 70 700,00 70700.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
INTERIÉROVÉ VYBAVENIE REŠTAURÁTORSKÉHO PRACOVISKA Slovenská národná knižnica 17 914,00 17914.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nábytok pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 722,00 722.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 354 232,00 354232.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov Filozofickej Fakulty UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 18 769,00 18769.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 99 060,00 99060.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Nábytok pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 626,00 22626.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov Filozofickej Fakulty UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 49 564,00 49564.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov Filozofickej Fakulty UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 531,00 1531.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 900 000,00 9900000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nábytok pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 255,00 2255.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie prevádzkových priestorov SMOPaJ, Školská 4, Liptovský Mikuláš Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 118 777,00 118777.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nábytok pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 456,00 456.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov Filozofickej Fakulty UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 84 000,00 84000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 137 911,00 137911.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 363 161,00 363161.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 104 711,00 104711.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 463 731,00 463731.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 132 146,00 132146.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 175 538,00 175538.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 218 011,00 218011.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 459,00 459.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička kancelárska, rokovacia, stohovateľná Obec Gbelce 2 985,00 2985.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž nábytku Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 130 897,20 130897.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a montáž kuchynských liniek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otočné sedadlá k počítačovým stolom Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu alebo ekvivalent Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pasívne jednostranné antibakteriálne zdravotnícke matrace na prevenciu dekubitov sk. I, II Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 50 908,32 50908.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárska stolička Slovenský hydrometeorologický ústav 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavice na chodby Gymnázium Andreja Kmeťa 2 022,00 2022.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - kultúrne centrum Službyt Nitra, s.r.o. 27 529,00 27529.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička stohovateľná Technická univerzita v Košiciach 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych stoličiek Generálna prokuratúra SR 2 760,00 2760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 225,00 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavica do čakárne - 4 miestna Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 552,00 552.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička, Sedacia súprava, Konferenčný stolík Gymnázium 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojmiestna lavica Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavice do čakárne Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 35 925,00 35925.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá a stoličky Technická univerzita v Košiciach 548,00 548.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavica 2-sedadlová, Lavica 3-sedadlová, Lavica 4-sedadlová Národný onkologický ústav 5 990,00 5990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž atypického oválneho konferenčného stola dreveného Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sedacie kreslo čalúnené Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kreslo kožené otočné na kolieskach s podrúčkami Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička slúžiaca pri bežných administratívnych činnostiach Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavice s operadlom Nemocnica Poprad a. s. 1 175,00 1175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 685,00 685.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička CALYPSO XL SP1 respektíve ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 120,00 1120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavice do čakárne s plastovým sedákom a plastovým operadlom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 504,52 5504.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá UNIVERZITA J. SELYEHO 565,00 565.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia čalúnená stolička Taurus TN, alebo ekvivalent (viď príloha obrázok) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 352,80 352.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavica do čakárne - 4 miestna Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 945,00 3945.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná stolička s opierkami - kancelárske vybavenie, otočná stolička, vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 140 400,00 140400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sedacie súpravy Gréckokatolícka charita Prešov 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavica 4-sedadlová Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sedacia súprava, kreslá a stoličky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 570,00 1570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastová lavica trojmiestna Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čalúnená, kancelárska stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 666,67 666.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo FLIN TEX Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 382,00 382.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia stolička Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá 2016 Mesto Prešov 5 600,00 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička otočná čalúnená na kolieskach s podrúčkami Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 340,00 1340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrac molitanový Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné otočné stoličky Ministerstvo financií Slovenskej republiky 8 100,00 8100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 594,00 594.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Mesto Turzovka 5 125,00 5125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba kancelárskeho nábytku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 020,00 12020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrac a podhlavník – zloženie molitanové jadro, poťahová látka Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 8 172,00 8172.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 822,00 1822.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sedačka a kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 595,10 595.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čalúnené váľandy Univerzitná nemocnica Bratislava 4 900,00 4900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váľandy Dopravná akadémia 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, kreslá, rokovacie stoličky a celočalúnené kreslo. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 44 415,00 44415.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárská stolička, 13A11, červená - CALYPSO GRAND BP Technická univerzita v Košiciach 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastová lavica do čakárne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup válend Stredná odborná škola 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná/ rokovacia stolička TRITON BLACK antracit Dopravný úrad 236,00 236.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 670,00 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička konferenčná ISO Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Hlavné mesto SR Bratislava 2 214,80 2214.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sedacie súpravy a kreslá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klubové kreslá Okresný súd Nitra 510,00 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo otočné Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. kancelárska stolička, 2. skladacia stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia stohovateľná stolička VISI alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skladacia posteľ na kolieskach Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky Stredná odborná škola 676,00 676.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych kresiel Centrum výcviku Lešť 9 100,00 9100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kreslá kancelárske, jedálenské a vyšetrovacie Fakultná nemocnica Trnava 5 990,00 5990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sedacie súpravy a kreslá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
trojmiestna lavica Združenie NAŠA NEMOCNICA 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavice čalunené Fakultná nemocnica Trnava 6 030,00 6030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička CALYPSO GRAND a kancelárska stolička ISO Technická univerzita v Košiciach 436,00 436.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová jedálenská stolička AGAVE Centrum sociálnych služieb v Poprade 8 816,00 8816.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda a nočný stolík Spojená škola 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrace Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 360,00 7360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenský stôl rozťahovací Obec Gemerské Teplice 5 900,00 5900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky, plastové lavice 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 420,00 11420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pohovky rozkladacie s úložným priestorom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manažérske kreslo, rokovacie kreslá NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 840,00 3840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok kancelársky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 500,00 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička konferenčná ISO Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 255,00 255.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posteľ rustikálna, rošt, matrac LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 500,00 6500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička s priedušným operadlom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Otočná stolička dielenská Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 335,00 335.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička spolu s opierkou hlavy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ergonomicky tvarované kreslo vhodné na 24 hodinové sedenie NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ergonomická stolička Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 680,00 1680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 800,00 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
4 sedadlová čalúnená lavica do čakárne so stolíkom Obec Jaslovské Bohunice 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ergonomické kancelárske stoličky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 880,00 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Slovenské národné múzeum 1 040,00 1040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a pokládka záťažových kobercov Sociálna poisťovňa, ústredie 155 990,12 155990.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárii . Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 999,00 9999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ergonomicky tvarované kreslo vhodné na 24 hodinové sedenie NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatňová skriňa kovová delená 4-dverová Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 5 570,00 5570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrace a klinové podhlavníky z polyuretánovej peny s poťahom Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 300,00 6300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 150,00 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 570,00 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 398,40 398.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá a stoličky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoly Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho nábytku vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 017,00 1017.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 197,00 197.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednoradová kovová kartotéka A4- 4 zásuvky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 19 044,25 19044.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sedacia súprava, kreslá a obývacia stena Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Ústav merania SAV 69,00 69.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložka pod stoličku Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom Stredná odborná škola technická 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 228,00 228.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Trenčianske múzeum v Trenčíne 414,68 414.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lavica do čakárne trojmiestna Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 020,00 1020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 057,20 1057.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dvojsedačka, kreslá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 440,00 2440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Matrace a matracové chrániče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 7 820,00 7820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 245,00 4245.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 690,00 690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 200,00 10200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatňové skrinky pozdĺžne delené pre zamestnancov Národná transfúzna služba SR 5 661,00 5661.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 57 630,00 57630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, stoličky, sedačky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 31 300,00 31300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Konferenčná rokovacia stolička so sklopným stolíkom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 935,00 935.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky do kabinetov učiteľov Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1 622,60 1622.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Národné lesnícke centrum (NLC) 614,32 614.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do študentských izieb ŠI Športové gymnázium 53 651,00 53651.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Školský internát 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky s podrúčkami a bez podrúčiek Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 130,63 1130.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 8 200,00 8200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup rôznych druhov stoličiek Pôdohospodárska platobná agentúra 96 000,00 96000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dotácia MPSVR na materiálovo-technické vybavenie - postele a matrace pre "OÁZA" Mesto Partizánske 8 587,20 8587.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a rokovacie stoličky Univerzitná nemocnica Bratislava 58 320,00 58320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Športové centrum polície 30 000,00 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 029,38 2029.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita v Košiciach 2 800,00 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 500,00 31500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 113 000,00 113000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 98 052,00 98052.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskeho a sedacieho nábytku Slovenská inovačná a energetická agentúra 33 720,64 33720.64 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stolička konferenčná s plastovým sklopným stolíkom Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Záchranná služba 46 087,14 46087.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 166 762,00 166762.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 370,00 3370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 3 720,00 3720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 500,00 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kreslá a stoličky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 689,00 4689.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícka stolička Národný onkologický ústav 2 750,00 2750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - Kancelárske kreslo otočné Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 832,40 832.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rokovacie stolička s výklopným stolíkom Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 352,00 4352.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 666,00 666.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
VÁĽANDY Žilinský samosprávny kraj 50 000,00 50000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre študentský domov Mladosť Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 204 437,00 204437.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre ŠDaJ Technická univerzita v Košiciach 230 897,00 230897.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie odborných učební na základnej škole v Kútoch – tovary Obec Kúty 77 677,00 77677.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií – interiérové vybavenie Mesto Handlová 8 000,00 8000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kongresové stoličky Obec Sedlice 2 630,00 2630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych stoličiek (2) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 25 218,56 25218.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 33 000,00 33000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 1 945,44 1945.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školské lavice dvojmiestne Stredná odborná škola 2 020,00 2020.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolička - celodrevená Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8 700,00 8700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok do učební základnej školy Mesto Revúca 43 301,00 43301.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok - pult s regálom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 050,00 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60,00 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 919,99 919.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie laboratórií Trenčiansky samosprávny kraj 4 773,74 4773.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 99,00 99.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 125,00 125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kreslo kancelárske Národné lesnícke centrum (NLC) 2 730,00 2730.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Písacie stoly, Stoličky Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 390,00 390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup technologických zariadení do odborných dielní a laboratórií – Nábytok do jazykového laboratória (stôl, stolička) Nitriansky samosprávny kraj 3 780,00 3780.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Rokovací stôl Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky, školské stoličky, jedálenské stoly. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 690,00 2690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 152,00 152.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 190,00 190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedálenská súprava (stôl + 4 ks stoličky) Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 846,67 4846.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolička Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 624,00 6624.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 96 158,44 96158.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - rohová sedačka Hlavné mesto SR Bratislava 1 265,00 1265.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
MATRAC S MATRACOVÝM CHRÁNIČOM Ústav na výkon trestu odňatia slobody 27 000,00 27000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sedacia súprava, stoličky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 820,00 820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 7 753,00 7753.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 390,00 390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kreslo, stoličky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 424,00 424.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 739,00 4739.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie učební a knižnice Mesto Púchov 30 114,00 30114.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske kreslo Národné lesnícke centrum (NLC) 155,00 155.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Posteľ - pružinová váľanda Záchranná zdravotná služba Bratislava 10 140,00 10140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok-seminárna stolička s písacou doskou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 941,49 1941.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička 1/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62,00 62.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo s podrúčkami Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 144,00 144.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice - Časť 03 - Interiérové vybavenie pre školskú knižnicu. DOBRÁ ŠKOLA n.o. 7 972,00 7972.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 162,00 162.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čalúnené váľandy Univerzitná nemocnica Bratislava 14 964,40 14964.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych otočných stoličiek Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 5 800,00 5800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie šatne Mesto Nové Zámky 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolička otočná pracovná Ministerstvo financií Slovenskej republiky 7 500,00 7500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 280,00 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 11 920,00 11920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Stredná zdravotnícka škola 4 443,59 4443.59 EUR 2020 Tovary Nie 1
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ ORAVSKÉ VESELÉ Obec Oravské Veselé 132 910,00 132910.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Matrac s matracovým chráničom Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5 094,00 5094.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ergonomická stolička s opierkou hlavy Katolícka univerzita v Ružomberku 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS váľandy Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 17 670,00 17670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ školským nábytok Obec Pohorelá 22 796,12 22796.12 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske kreslá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - konferenčná stolička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 312,48 312.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ Hviezdoslavova 1 Lipany – Interiérové vybavenie - nábytok Mesto Lipany 29 750,00 29750.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
VYBAVENIE UČEBNE IKT Mesto Rajec 18 280,00 18280.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
MATRAC S MATRACOVÝM CHRÁNIČOM Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 000,00 24000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odborné učebne ZŠ - interiérové vybavenie Mesto Malacky 30 864,00 30864.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky a rôzne sedadlá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 51 069,60 51069.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Matrac s matracovým chráničom Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5 695,00 5695.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybudovanie polytechnickej učebne a zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v ZŠ sv. Vincenta de Paul v Bratislave Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza 35 738,00 35738.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Clementisova Mesto Kysucké Nové Mesto 85 765,00 85765.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárska stoličky, sedacia súprava Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 270,00 1270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 637,50 1637.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drevené lavice na chodby Stredná zdravotnícka škola 2 300,00 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 521,00 521.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 354,00 354.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové lavice do čakární Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 165,00 1165.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
„Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“ Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 73 262,00 73262.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia a dodávka nábytku pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave 126 074,00 126074.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka nábytku (interiérového vybavenia) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 159 699,49 159699.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 310,00 310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Štátny ústav pre kontrolu liečiv 15 046,80 15046.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - váľandy Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lavice čalunené, jedálenské stoličky Fakultná nemocnica Trnava 13 716,92 13716.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá a stoličky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 570,00 570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 266,00 266.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Matrac penový jednodielny s poťahom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 500,00 17500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Posteľ - pružinová váľanda Ústav na výkon väzby 13 750,00 13750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok do odborných učební Mesto Žilina 184 925,00 184925.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie učební nábytkom Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 5 076,55 5076.55 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 420,00 420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jedálenský stôl Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 475,00 7475.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 897,72 1897.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka nábytku (interiérového vybavenia) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 416,33 48416.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební – ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, ZŠ Grundschule Hradné námestie 38 a ZŠ Nižná brána 8 v Kežmarku Mesto Kežmarok 416 669,00 416669.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Matrac jednodielny Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 232,74 3232.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 54 901,00 54901.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nábytok na školský internát Spojená škola Banská Bystrica 45 000,00 45000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok na školský internát Spojená škola Banská Bystrica 14 000,00 14000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čalúnený nábytok na zariadenie interiéru Rozhlas a televízia Slovenska 46 780,00 46780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Matrac jednodielny Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 13 248,00 13248.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín Obec Ľubotín 107 059,00 107059.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup nábytku Hlavné mesto SR Bratislava 670 000,00 670000.0 EUR 2020 Tovary Nie 6
Kancelársky nábytok Úrad vlády Slovenskej republiky 99 980,00 99980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie zariadenia pre vybudovanie polytechnickej učebne, učebne fyziky a školskej knižnice pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy Svätej Rodiny – základná škola, Gercenova 10 Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza 95 503,00 95503.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nábytok do zasadacej miestnosti Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 6 183,00 6183.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, kancelárske kreslá Nemocnica svätého Michala, a. s. 22 199,65 22199.65 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Kuzmice Obec Kuzmice 91 178,00 91178.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Vybavenie odborných učební Základných škôl vo Vranove nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 585 982,00 585982.0 EUR 2021 Tovary Áno 5
Vybavenie cvičební pre ZŠ s MŠ Lemešany Obec Lemešany 136 854,00 136854.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kreslá a 3 miestna pohovka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 655,00 655.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá a kancelárske stoličky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 237,00 6237.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych stoličiek Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 8 000,00 8000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolička kancelárska otočná čalúnená na kolieskach s podrúčkami Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 907,30 2907.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok Stredná zdravotnícka škola 185 761,00 185761.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Ergonomické kancelárske stoličky Rozhlas a televízia Slovenska 7 500,00 7500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
ZŠ v Prešove- zriadenie špecializovaných učební Mesto Prešov 211 774,00 211774.0 EUR 2021 Tovary Áno 5
Zariadenie študovní v študentskom domove Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 874,00 6874.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stoličky, skladacie lôžka Úrad vlády Slovenskej republiky 52 275,00 52275.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolička kancelárska Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 284,64 1284.64 EUR 2021 Tovary Áno 1
Vybavenie učební a školskej knižnice v Základnej škole Gelnica Mesto Gelnica 120 534,00 120534.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 180,00 180.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OBSTARANIE A MODERNIZÁCIA MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA COVaP Žilinský samosprávny kraj 33 019,00 33019.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 21 028,00 21028.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
„Interiérové vybavenie a zariadenie ŠD Brezový háj, Nitra" Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 437 147,00 437147.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 209,00 209.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 6 975,00 6975.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
MATERIÁLNO TECHNICKÉ VYBAVENIE SOŠ STAVEBNÁ ŽILINA Žilinský samosprávny kraj 134 969,00 134969.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Koperníkova v Hlohovci Mesto Hlohovec 109 132,00 109132.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nábytok do knižnice a učební základnej školy Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza 41 000,00 41000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
„Zlepšenie vybavenia odborných učební“ Mesto Gbely 112 572,00 112572.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Stoličky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 541,00 541.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Univerzitná nemocnica Martin 15 280,00 15280.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok pre UK - 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 84 700,00 84700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 20 522,00 20522.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Materiálno-technické vybavenie Žilinský samosprávny kraj 247 012,00 247012.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v Základnej škole s materskou školou, Letná 90, Novosad Obec Novosad 148 580,00 148580.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 49 155,00 49155.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok pre UK - 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 14 634,00 14634.0 EUR 2021 Tovary Nie 2

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 413 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Hulina
Adresa:
Sokolská 74 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubica Gaensová
Adresa:
Horné Breziny 6 Breziny 96261
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Hulina
Adresa:
Záhonok 1 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Hulina
Adresa:
Záhonok 1 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Hulina
Adresa:
Záhonok 1 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ŠKODA LEGAL s.r.o.
Adresa:
Kukučínova 18 Banská Bystrica 974 01
Meno:
ŠKODA LEGAL s.r.o.
Adresa:
Dolná 6 Banská Bystrica 974 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×