Dodávateľ

HASCO, s.r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HASCO, spol. s r.o.

IČO: 31586406

Adresa: Kapitulská 10, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2185

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Február 2020

Záznam platný do: 6. Február 2023

Posledná zmena: 7. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 564 160,00 EUR 1 1
2015 39 000,00 EUR 1 1
2020 2 211 528,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 564 160,00 EUR 1 1
2015 39 000,00 EUR 1 1
2020 2 185 115,00 EUR 3 3
2021 26 413,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 564 160,00 564160.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 1 39 000,00 39000.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 1 288 800,00 1288800.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 4 922 728,00 922728.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Donáška stravy pre SVP, š.p., Riaditeľstvo Odštepného závodu Banská Bystrica a Správu povodia horného Hrona v Banskej Bystrici SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 39 000,00 39000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov a študentov UMB BB formou ekonomického prenájmu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 564 160,00 564160.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov objednávateľa a pre dôchodcov s trvalým pobytom na území mesta Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 1 028 970,00 1028970.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie výdaja stravy pre žiakov a zamestnancov Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica Stredná zdravotnícka škola 691 403,00 691403.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie výdaja stravy pre žiakov a zamestnancov Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica Stredná zdravotnícka škola 691 403,00 691403.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie výdaja stravy pre žiakov a zamestnancov Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica Stredná zdravotnícka škola 691 403,00 691403.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie výdaja stravy pre žiakov a zamestnancov Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica Stredná zdravotnícka škola 691 403,00 691403.0 EUR 2020 Služby Nie 1

fatra@jedalenfatra.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 61 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ivan Haas
Adresa:
Borovicová 33 Banská Bystrica 97405
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Apríl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavel Chudík
Adresa:
Trieda Hradca Králové 22 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Apríl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Šulek
Adresa:
Moskovská 19 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Apríl 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária MESSINGER & Partners, s.r.o.
Adresa:
Skuteckého 13 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.04.2020 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×