Dodávateľ

Messer Tatragas, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Messer Tatragas, spol. s r.o.

IČO: 00685852

Adresa: Chalúpkova 9, Bratislava

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3310

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. Jún 2020

Záznam platný do: 9. Jún 2023

Posledná zmena: 25. November 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 1 969 480,00 EUR 6 6
2013 546 823,00 EUR 16 16
2014 210 823,00 EUR 3 3
2015 2 757 088,00 EUR 23 24
2016 741 076,16 EUR 20 20
2017 321 761,63 EUR 22 22
2018 1 457 782,85 EUR 26 27
2019 4 460 089,31 EUR 20 20
2020 1 249 341,83 EUR 19 19
2021 678 726,23 EUR 10 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 324 924,00 EUR 9 9
2015 5 021 313,00 EUR 24 25
2016 852 667,16 EUR 27 27
2017 328 500,63 EUR 26 26
2018 1 384 510,85 EUR 25 26
2019 4 768 772,31 EUR 25 25
2020 1 032 147,83 EUR 18 18
2021 680 156,23 EUR 11 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 22 317,90 22317.90 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 720 959,00 720959.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 36 685,90 36685.90 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 212 166,00 212166.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 44 811,00 44811.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 150 659,00 150659.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 3 760 104,00 3760104.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 235,00 235.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 84 772,00 84772.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 622 344,00 622344.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 6 537,00 6537.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 723 853,00 723853.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 5 277 796,67 277796.67 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 131 576,00 131576.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 723 515,00 723515.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 5 791,67 5791.67 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 54 375,02 54375.02 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 4 691 450,00 691450.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 195,00 195.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 124 909,00 124909.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 5 999 455,93 999455.93 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 4 500,00 4500.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 19 997,00 19997.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 5 836 300,00 836300.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 6 282,70 6282.70 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 6 61 538,56 61538.56 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 3 460,06 3460.06 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 602 600,00 602600.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 50 791,00 50791.00 EUR
Slovenský metrologický ústav 3 56 000,95 56000.95 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 22 2 516 303,00 2516303.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 58 279,40 58279.40 EUR
Národný onkologický ústav 4 701 392,00 701392.00 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 1 14 755,00 14755.00 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 2 0,00 0.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 3 3 736,25 3736.25 EUR
EL spol. s r.o. 1 19 369,00 19369.00 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 2 19 800,00 19800.00 EUR
MsHK Žilina, a.s. 1 2 742,00 2742.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 3 20 637,00 20637.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Medicinálne a technické plyny Fakultná nemocnica Trnava 193 602,00 193602.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Technické plyny Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 90 500,00 90500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 100 000,00 100000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technické plyny Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 55 000,00 55000.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Technické plyny Technická univerzita v Košiciach 75 634,00 75634.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Trenčiansky kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 283,00 283.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Nitriansky kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 39 133,00 39133.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Bratislavský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 21 435,00 21435.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Trenčiansky kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 152,00 152.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Nitriansky kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 32 545,00 32545.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Bratislavský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 20 553,00 20553.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Medicinálne plyny Národný onkologický ústav 262 692,00 262692.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 917,00 5917.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 573,00 4573.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 181,00 6181.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Nitriansky kraj. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 24 668,00 24668.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Trenčiansky kraj. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 19 675,00 19675.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 106 682,00 106682.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života materiál, zariadenie a investičný majetok EL spol. s r.o. 361 586,00 361586.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 345 900,00 345900.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Plyny technické Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 217 561,00 217561.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Bratislavský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 176 449,00 176449.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Nitriansky kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 32 768,00 32768.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Trenčiansky kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 28 761,00 28761.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Medicinálne, technické a špeciálne plyny Univerzitná nemocnica Bratislava 1 438 385,00 1438385.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 564,00 3564.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Trenčiansky kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 24 295,00 24295.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny Záchranná zdravotná služba Bratislava 280 000,00 280000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 560,00 9560.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Trenčiansky kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 25 237,00 25237.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Nitriansky kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 37 964,00 37964.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Bratislavský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 216 053,00 216053.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 990,00 5990.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Bratislavský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 335 543,00 1335543.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Trenčiansky kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 154 589,00 154589.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Nitriansky kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 35 623,00 35623.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisace služby - Trenčiansky kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 24 173,00 24173.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Nitriansky kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 36 905,00 36905.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 689,00 3689.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Nitriansky kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 30 052,00 30052.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Bratislavský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 199 447,00 199447.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 597,00 4597.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 204,00 4204.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 980,00 4980.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 991,00 3991.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 674,00 9674.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Technické plyny Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 60 000,00 60000.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 295,00 11295.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka plynov Výskumný ústav vodného hospodárstva 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Technické plyny Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 15 344,28 15344.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
kvapalný dusík Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických plynov, špeciálnych plynov a prenájom oceľových/tlakových fliaš Fakultná nemocnica Trenčín 160 212,40 160212.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
plyn Hélium Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 259,32 259.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom oceľových tlakových fliaš na technické plyny, Bratislava Úrad vlády Slovenskej republiky 2 825,10 2825.1 EUR 2016 Služby Nie 1
Technické plyny Slovenský metrologický ústav 33 000,00 33000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne plyny na laboratórne využitie, vrátane prenájmu fliaš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne plyny na laboratórne využitie, vrátane prenájmu fliaš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CO2 medicinálny F27 20 kg Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oxid uhličitý - plyn na medicinálne použitie Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 540,00 6540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a nájom za tlakové oceľové fľaše a sudy Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technický plyn Slovenský metrologický ústav 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kyslík, acetylén Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 498,00 1498.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kvapalné hélium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 935,00 2935.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 199 000,00 199000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technické plyny N2 Slovenský hydrometeorologický ústav 2 720,00 2720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
technické plyny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 079,00 1079.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiacich služieb pre Objednávateľa v Bratislave. Nemocnica svätého Michala, a. s. 41 075,27 41075.27 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a prenájom tlakových fliaš SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 8 300,00 8300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kvapalný dusík Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 3 100,00 3100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické plyny Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 10 380,00 10380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hélium plyn + 1 rok nájom fľaša Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 220,00 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kvapalný medicinálny kyslík Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 14 755,26 14755.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
kvapalný dusík Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 665,00 1665.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické plyny + prenájom fliaš Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 20 960,00 20960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických plynov, speciálnych plynov a prenájom zásobovacej stanice Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 183 083,00 183083.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické plyny Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 16 210,00 16210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické plyny _ NMSKO Slovenský hydrometeorologický ústav 70 786,00 70786.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov vrátane nájmu tlakových fliaš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 21 278,00 21278.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Redukčný ventil Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 235,00 235.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plyn Argón/metán + 1 rok nájom fľaša Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 285,00 285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické plyny - laboratória Slovenský hydrometeorologický ústav 2 186,80 2186.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a nájom za tlakové oceľové fľaše. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 9 912,16 9912.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup špeciálnych a technických plynov Slovenský hydrometeorologický ústav 2 013,60 2013.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propán v nádobách MsHK Žilina, a.s. 2 880,00 2880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periodická inšpekcia a skúšanie bezšvových oceľových fliaš na plyn s objemom do 20 litrov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 250,00 5250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kyslíková fľaša oceľová 10 litrová pre medicinálny kyslík. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 437,00 4437.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plyn kyslík (O2), acetylén (C2H2) + prenájom fliaš Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 454,00 454.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kyslík na dýchanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a prenájom tlakových fliaš SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 8 500,00 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom prístrojov Technická univerzita v Košiciach 25 956,00 25956.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych a technických plynov a služby s tým spojené Fakultná nemocnica Trnava 204 982,85 204982.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiacich služieb pre Objednávateľa v Bratislave. Nemocnica svätého Michala, a. s. 41 286,40 41286.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických plynov, špeciálnych plynov a prenájom oceľových/tlakových fliaš Fakultná nemocnica Trenčín 123 289,32 123289.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka plynov Výskumný ústav vodného hospodárstva 30 364,00 30364.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov vrátane nájmu tlakových fliaš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 17 980,00 17980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a nájom za tlakové oceľové fľaše Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 10 123,28 10123.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny redukčný ventil Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 330,00 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Redukčné ventily Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 630,00 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Redukčné ventily Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 630,00 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických plynov, špeciálnych plynov a prenájom zásobovacej stanice Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 172 450,00 172450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Periodická inšpekcia a skúšanie bezšvových oceľových fliaš na plyn s objemom nad 20 litrov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 280,00 3280.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Periodická inšpekcia a skúšanie bezšvových oceľových fliaš na plyn s objemom do 20 litrov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 840,00 3840.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Medicinálne a technické plyny Národný onkologický ústav 125 524,40 125524.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 564,00 13564.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou Záchranná zdravotná služba Bratislava 367 481,00 367481.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízie a plnenie tlakových fliaš technickými plynmi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 182,00 2182.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky technických plynov a prenájom tlakových fliaš SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 8 500,00 8500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plyny technické Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 160 947,00 160947.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 132 306,00 132306.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov ,redukčný ventíl a s tým súvisiace služby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 235,00 235.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 629,00 12629.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Laboratórne a technické plyny Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 000,00 9000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických plynov, špeciálnych plynov a prenájom oceľových/tlakových fliaš Fakultná nemocnica Trenčín 191 081,20 191081.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup technických a špeciálnych plynov Slovenský hydrometeorologický ústav 925 612,00 925612.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Medicinálne, technické a špeciálne plyny Univerzitná nemocnica Bratislava 2 321 719,00 2321719.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov, vrátane prenájmu zásobníka a súvisiacich služieb Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 375 059,00 375059.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 975,00 12975.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou Záchranná zdravotná služba Bratislava 39 833,00 39833.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby II. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 105 484,00 105484.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kvapalný dusík Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 900,00 14900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych a technických plynov a súvisiacich služieb pre objednávateľa v Bratislave. Nemocnica svätého Michala, a. s. 47 422,55 47422.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 10 800,00 10800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické plyny Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 32 858,00 32858.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou Záchranná zdravotná služba Bratislava 10 021,00 10021.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Technické plyny Slovenský metrologický ústav 34 000,00 34000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov vrátane nájmu tlakových fliaš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 20 000,00 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a nájom za tlakové oceľové fľaše Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 10 180,12 10180.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 847,00 5847.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou Záchranná zdravotná služba Bratislava 26 180,00 26180.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 822,00 2822.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 033,00 3033.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 202 020,00 202020.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických plynov, špeciálnych plynov a prenájom zásobovacej stanice Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 180 945,76 180945.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Periodická inšpekcia a skúšanie bezšvových oceľových fliaš na plyn s objemom do 20 litrov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 376,00 5376.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka medicinálnych a technických plynov a súvisiace služby Fakultná nemocnica Trnava 218 527,09 218527.09 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických plynov, špeciálnych plynov a prenájom oceľových/tlakových fliaš Fakultná nemocnica Trenčín 193 471,38 193471.38 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych a technických plynov a súvisiacich služieb pre objednávateľa v Bratislave a v Košiciach. Nemocnica svätého Michala, a. s. 83 595,80 83595.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny Národný onkologický ústav 161 723,74 161723.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické plyny Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 28 984,40 28984.4 EUR 2020 Tovary Áno 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 538,00 4538.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 9 700,00 9700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a nájom za tlakové oceľové fľaše Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 10 961,16 10961.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov vrátane nájmu tlakových fliaš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 19 882,00 19882.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Periodická inšpekcia a skúšanie bezšvových oceľových fliaš na plyn s objemom do 20 litrov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 114,20 5114.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom oceľových tlakových fliaš na technické plyny, Bratislava Úrad vlády Slovenskej republiky 1 330,84 1330.84 EUR 2020 Služby Nie 1
Technické plyny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 499,80 499.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 133,00 4133.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických plynov, špeciálnych plynov a prenájom zásobovacej stanice Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 208 154,02 208154.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plyny technické Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 345 345,00 345345.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 223,00 3223.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Medicinálne, technické a špeciálne plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš (dusík ECD a syntetický vzduch bez uhľovodíkov)2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 7 000,00 7000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 694,00 2694.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 185,00 5185.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych a technických plynov a súvisiacich služieb pre objednávateľa v Bratislave a v Košiciach. Nemocnica svätého Michala, a. s. 88 646,00 88646.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických plynov, špeciálnych plynov a prenájom oceľových/tlakových fliaš Fakultná nemocnica Trenčín 184 083,52 184083.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie medicinálnych plynov a technických plynov na obdobie 1 rok + prenájom výparníku medicinálneho O2 Národný onkologický ústav 161 059,63 161059.63 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 338,00 4338.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 213 490,63 213490.63 EUR 2021 Tovary Nie 1
Technické plyny 2021 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 52 221,38 52221.38 EUR 2021 Tovary Áno 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 700,00 1700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a nájom za tlakové oceľové fľaše Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 10 961,16 10961.16 EUR 2021 Tovary Nie 1
Periodická inšpekcia a skúšanie bezšvových oceľových fliaš na plyn s objemom do 20 litrov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 751,00 5751.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 981,00 4981.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 874 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Stefan Alexander Messer
Adresa:
Oranienstrasse 50 Bad Soden am Taunus 65812
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marcel Messer
Adresa:
Messer Platz 1 Bad Soden 65812
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrea Wagner
Adresa:
Messer Platz 1 Bad Soden 65812
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Heidemarie Garrison
Adresa:
Fuchstanzstrasse 26 Königstein i.Ts 61462
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Erica Mourar
Adresa:
Messer Platz 1 Bad Soden 65812
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Maureen Messer - Casamayou
Adresa:
Messer Platz 1 Bad Soden 65812
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Maureen Messer - Casamayou
Adresa:
Messer Platz 1 Bad Soden 65812
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marcel Messer
Adresa:
Messer Platz 1 Bad Soden 65812
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrea Wagner
Adresa:
Messer Platz 1 Bad Soden 65812
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. August 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Heidemarie Garrison
Adresa:
Fuchstanzstrasse 26 Königstein i.Ts 61462
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Erica Mourar
Adresa:
Messer Platz 1 Bad Soden 65812
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrea Wagner
Adresa:
Messer Platz 1 Bad Soden 65812
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
14. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stefan Messer
Adresa:
Hessenweg 5c Bad Soden 65812
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Wienands- Adelsbach
Adresa:
Eintrachtstrasse 13 Kerpen 50169
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
PATENT IURIST s. r. o.
Adresa:
Dostojevského rad 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.09.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 14.08.2017 do: 19.09.2019

StiahniZáznam platný od: 9.08.2017 do: 14.08.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×