Dodávateľ

HESTON s.r.o.

Bratislava-Nové Mesto
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HESTON s.r.o.

IČO: 46751378

Adresa: Nobelova 30, Bratislava-Nové Mesto

Registračné číslo: 2015/4-PO-D6570

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Apríl 2015

Záznam platný do: 7. Apríl 2018

Posledná zmena: 18. Október 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 14 255 461,00 EUR 5 5
2016 1 229 434,00 EUR 4 4
2017 4 933 870,00 EUR 9 9
2018 406 029,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 13 115 461,00 EUR 4 4
2016 2 369 434,00 EUR 5 5
2017 4 596 187,00 EUR 8 8
2018 743 712,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mestská časť Bratislava - Rača 5 1 441 150,00 1441150.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 13 980 904,00 13980904.00 EUR
Obec Predmier 1 153 839,00 153839.00 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 1 172 390,00 1172390.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 144 773,00 144773.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 337 683,00 337683.00 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 274 557,00 274557.00 EUR
Mesto Košice 2 452 396,00 452396.00 EUR
Obec Závod 1 277 372,00 277372.00 EUR
Obec Rumanová 1 294 593,00 294593.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 2 295 137,00 2295137.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a zdravotechniky na školskom internáte na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 340 771,00 340771.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Barónka Mestská časť Bratislava - Rača 370 000,00 370000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Prístavba tried a telocvične ZŠ a MŠ Rumanová Obec Rumanová 403 788,00 403788.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Obnova jedálne Plickova 18 Mestská časť Bratislava - Rača 111 621,00 111621.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Prístavba a nadstavba Hasičskej zbrojnice Jaslovské Bohunice Obec Jaslovské Bohunice 457 390,00 457390.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Prenosné protipovodňové zábrany Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 000 000,00 17000000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Mobilné zariadenie na čistenie vody - úpravňa pitnej vody Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 760 000,00 4760000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prenosné protipovodňové zábrany Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 135 000,00 3135000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dávkovač s násypníkom pre plnenie vriec pieskom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 356 904,00 356904.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Realizácia stavby „Poradenské centrum UKF v Nitre“ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 144 773,00 144773.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX Košice: "Stavebné práce" Mesto Košice 323 739,00 323739.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kuchyne MŠ Pri Šajbách Mestská časť Bratislava - Rača 170 126,00 170126.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Modernizácia vnútorných priestorov ZŠ a prístavba stolnotenisovej herne ZŠ v Jaslovských Bohuniciach Obec Jaslovské Bohunice 715 000,00 715000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Predmier - Zariadenie opatrovateľskej služby, prístavba a stavebné úpravy Obec Predmier 153 839,00 153839.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Komplexná oprava izieb a sociálnych zariadení časti A študentského domova Mladosť, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava, II. Etapa. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 295 137,00 2295137.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a prístavba Strediska čistoty Mestská časť Bratislava - Rača 185 323,00 185323.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Novohorská 1_2 Mestská časť Bratislava - Rača 608 250,00 608250.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Komplexná obnova objektu č. 48 – Sociálno-prevádzková budova Ústav na výkon trestu odňatia slobody 393 658,00 393658.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov: Stavebné práce Mesto Košice 128 657,00 128657.0 EUR 2018 Práce Áno 1
MŠ- Prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Obec Závod Obec Závod 277 372,00 277372.0 EUR 2018 Práce Áno 1
+4210903751275


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 175 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dušan Konečný
Adresa:
Budětsko 103 Konice 79852
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dušan Konečný
Adresa:
Budětsko 103 Konice 79852
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária – JUDr. Alexandra Skybová, s. r. o.
Adresa:
Záhradnícka 46 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×