Dodávateľ

DREVONA GROUP s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DREVONA GROUP s. r. o.

IČO: 45895856

Adresa: Výhonská 1, Bratislava

Registračné číslo: 2017/5-PO-E5011

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Máj 2017

Záznam platný do: 19. Máj 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 168 242,00 EUR 10 12
2015 2 827 288,00 EUR 11 13
2016 11 423,50 EUR 2 2
2017 21 996,24 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 098 498,00 EUR 7 8
2015 2 514 696,00 EUR 11 15
2016 393 759,50 EUR 4 4
2017 21 996,24 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 700 728,00 700728.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 482 999,00 482999.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 1 753 928,00 1753928.00 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 65 000,00 65000.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 4 1 292 342,00 1292342.00 EUR
Mesto Holíč 2 264 872,00 264872.00 EUR
Jozef Cibula - HOSTINEC STRÁŽE NAD ZVOLENOM 1 42 900,00 42900.00 EUR
Slovenské národné divadlo 8 59 214,00 59214.00 EUR
Štátne divadlo Košice 3 303 867,00 303867.00 EUR
Múzeum mesta Bratislavy 1 29 680,00 29680.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 21 996,24 21996.24 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 10 616,00 10616.00 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 807,50 807.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia auly UK – umelecko-remeselná obnova drevených prvkov, povrchov a konštrukcii interiéru auly UK Univerzita Komenského v Bratislave 200 000,00 200000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Nábytok Jozef Cibula - HOSTINEC STRÁŽE NAD ZVOLENOM 47 699,00 47699.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vybavenie depozitárov MMB Múzeum mesta Bratislavy 30 561,00 30561.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Domu dôchodcov a sociálnych služieb. Mesto Nové Mesto nad Váhom 80 000,00 80000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rekonštrukciou NKP podporujeme rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v regióne: Objekt č. 2 Koniareň Zámok Holíč interiérové vybavenie. Mesto Holíč 112 872,00 112872.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie stoličiek pre orchester a kancelárskych kresiel. Slovenské národné divadlo 35 000,00 35000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rekoštrukciou NKP podporujeme rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v regióne: Objekt č. 2, ,,Tabačiareň interiérové vybavenie Mesto Holíč 108 995,00 108995.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie smrekového reziva, OSB dosiek a biodosiek, najmä pre potreby scénickej výroby Umelecko-dekoračných dielní SND. Slovenské národné divadlo 18 797,00 18797.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie smrekového reziva, OSB dosiek a biodosiek, najmä pre potreby scénickej výroby Umelecko-dekoračných dielní SND. Slovenské národné divadlo 18 797,00 18797.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie smrekového reziva, OSB dosiek a biodosiek, najmä pre potreby scénickej výroby Umelecko-dekoračných dielní SND. Slovenské národné divadlo 16 727,00 16727.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Nábytok do kancelárií a do učební pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 126 526,00 126526.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka, montáž, rozmiestnenie nábytku a drobné stavebné práce Administratívna budova RTVS, Karlova Ves, Bratislava Rozhlas a televízia Slovenska 482 999,00 482999.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie študentského domova a súvisiaca služba Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 700 728,00 700728.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 805 200,00 805200.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie smrekového reziva, OSB dosiek a biodosiek, najmä pre potreby scénickej výroby Umelecko-dekoračných dielní SND. Slovenské národné divadlo 10 879,00 10879.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Dodanie smrekového reziva, OSB dosiek a biodosiek, najmä pre potreby scénickej výroby Umelecko-dekoračných dielní SND. Slovenské národné divadlo 4 012,00 4012.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 692 918,00 692918.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nábytok do kancelárií a do učební pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 1 000 000,00 1000000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nábytok do kancelárií a do učební pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 36 927,00 36927.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie interiéru v rámci projektu:"Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice" Štátne divadlo Košice 303 867,00 303867.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Interiérové vybavenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 255 810,00 255810.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok REA OFFICE Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 190,00 1190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Stredná odborná škola služieb a lesníctva 12 840,00 12840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Preglejková doska Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 29 121,00 29121.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
+421903440664

+421915605153


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 179 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Monika Staroňová
Adresa:
Nám. M. Benku 6 Bratislava 81107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Ružanský
Adresa:
Novomeského 18 Šaľa 92701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×