Dodávateľ

REDOX, s.r.o.

Lučenec
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: REDOX, s.r.o.

IČO: 36052981

Adresa: A. S. Jegorova 2, Lučenec

Registračné číslo: 2020/7-PO-E5778

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Júl 2020

Záznam platný do: 18. Júl 2023

Posledná zmena: 1. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 5 540 575,00 EUR 10 12
2015 742 668,00 EUR 2 2
2016 2 980 530,34 EUR 13 13
2017 2 891 161,51 EUR 16 17
2018 1 554 550,67 EUR 9 9
2019 1 749 678,33 EUR 12 12
2020 1 378 050,00 EUR 8 8
2021 3 203 558,33 EUR 17 21
2022 360 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 685 575,00 EUR 8 10
2015 1 597 668,00 EUR 4 4
2016 2 980 530,34 EUR 13 13
2017 2 891 161,51 EUR 16 17
2018 1 554 550,67 EUR 9 9
2019 1 749 678,33 EUR 12 12
2020 1 378 050,00 EUR 8 8
2021 3 156 580,33 EUR 16 19
2022 406 978,00 EUR 2 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Štúrovo 1 128 750,00 128750.00 EUR
Mesto Malacky 1 180 666,67 180666.67 EUR
Mesto Považská Bystrica 2 1 698 300,00 1698300.00 EUR
Mesto Prešov 1 510 348,00 510348.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 387 204,00 387204.00 EUR
Mesto Kolárovo 1 180 000,00 180000.00 EUR
Mesto Rožňava 3 634 500,00 634500.00 EUR
Mesto Nitra 1 427 100,00 427100.00 EUR
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 10 2 761 180,00 2761180.00 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 3 565 833,33 565833.33 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 120 600,00 120600.00 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 3 406 995,17 406995.17 EUR
Mesto Humenné 1 171 480,00 171480.00 EUR
Mesto Šurany 2 345 738,00 345738.00 EUR
Mesto Modra 1 77 862,00 77862.00 EUR
Mesto Michalovce 2 1 487 364,00 1487364.00 EUR
Mesto Galanta 4 1 240 383,00 1240383.00 EUR
Združenie obcí EKOLÓG 1 179 000,00 179000.00 EUR
Mesto Detva 2 406 800,00 406800.00 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 1 0,00 0.00 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 6 1 079 900,00 1079900.00 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 145 333,33 145333.33 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 2 305 200,00 305200.00 EUR
Mesto Veľké Kapušany 1 55 000,00 55000.00 EUR
Mesto Liptovský Hrádok 2 239 916,67 239916.67 EUR
Mesto Handlová 1 52 800,00 52800.00 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 1 152 000,00 152000.00 EUR
Technické služby mesta, príspevková organizácia 1 64 000,00 64000.00 EUR
Obec Bajtava 1 160 000,00 160000.00 EUR
Mesto Stará Turá 1 53 700,00 53700.00 EUR
SLUŽBA mestský podnik Stropkov 1 50 000,00 50000.00 EUR
Mesto Sečovce 2 282 433,34 282433.34 EUR
Obec Brusno 1 144 730,00 144730.00 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 58 500,00 58500.00 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 160 000,00 160000.00 EUR
Technické služby mesta Levoča 1 172 916,67 172916.67 EUR
Technické služby mesta Galanta 1 26 780,00 26780.00 EUR
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi 1 99 900,00 99900.00 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 334 464,00 334464.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 8 2 247 022,00 2247022.00 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 197 770,00 197770.00 EUR
Technické služby Detva s.r.o. 1 43 300,00 43300.00 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 1 179 500,00 179500.00 EUR
Mesto Bojnice 1 156 191,67 156191.67 EUR
Mesto Šahy 1 179 717,33 179717.33 EUR
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár 1 156 300,00 156300.00 EUR
Združenie Biela Orava pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava 1 185 000,00 185000.00 EUR
VEPOS, spol. s r.o. 2 261 003,00 261003.00 EUR
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1 243 750,00 243750.00 EUR
Brantner Poprad, s.r.o. 1 189 900,00 189900.00 EUR
HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. 1 40 000,00 40000.00 EUR
Mestský podnik služieb Šurany 1 49 991,67 49991.67 EUR
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 1 169 990,00 169990.00 EUR
Verejnoprospešné služby Stupava 1 159 908,33 159908.33 EUR
Ledrov, spol. s r.o. 1 150 000,00 150000.00 EUR
HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. 1 243 750,00 243750.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Komunálne vozidlo Mesto Šurany 145 000,00 145000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Komunálne vozidlo Mesto Handlová 44 000,00 44000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zberového vozidla na zber a zvoz biologicky rozložitelného odpadu Mesto Humenné 144 666,00 144666.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zánovné vozidlo na zvoz odpadu Mesto Stará Turá 50 000,00 50000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zberového vozidla Obec Brusno 155 430,00 155430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny automobil na zber objemného odpadu Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 195 000,00 195000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny stroj na hutnenie odpadu Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 334 464,00 334464.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Triediaca linka s dopravníkmi a kontinuálnym lisom Mesto Galanta 477 583,00 477583.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup technologického vybavenia vozidlá na triedený zber pre projekt: Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov. Mesto Prešov 510 348,00 510348.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach -technická časť Mesto Považská Bystrica 1 698 300,00 1698300.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Komunálna technika Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 568 680,00 568680.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo, zberové nádoby, kontajnery Mesto Galanta 513 480,00 513480.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup odpadových nádob, nákup ekoskladov, nákup zberových automobilov Mesto Nitra 945 800,00 945800.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Separovanie a spracovanie bioodpadu, kompostáreň Michalovce - technológie Mesto Michalovce 1 487 364,00 1487364.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Komplexné servisné služby pre nadstavby Faun Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 432 544,00 1432544.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vozidlo na zber nádob a polopodzemných kontajnerov Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 230 600,00 230600.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zberové vozidlo a hákový nakladač Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 297 800,00 297800.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Technologické a strojné zariadenia a vybavenie súvisiace so zabezpečením zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Detve Mesto Detva 770 400,00 770400.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Zberové vozidlá na zber odpadu a zber BRO Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 570 000,00 570000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálna technika pre spoločnosť NKS, s.r.o. Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 565 000,00 565000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup vozidla na triedený zber a zvoz odpadu Mesto Bojnice 188 000,00 188000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup používaného zametacieho vozidla formou leasingu Mesto Modra 94 000,00 94000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup jazdeného vozidla na triedený zber a zvoz odpadu Technické služby mesta, príspevková organizácia 76 800,00 76800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Používané zametacie vozidlo Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 85 000,00 85000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup vozidla na triedený zber a zvoz odpadu Technické služby mesta Prešov a.s. 167 800,00 167800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka komunálnej techniky Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 205 000,00 205000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo s rotačným lisovaním a vážiacim zariadením. Brantner Poprad, s.r.o. 193 700,00 193700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup jazdeného vozidla na triedený zber a zvoz odpadu Mesto Veľké Kapušany 66 000,00 66000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunálne vozidlo Multicar M 27 C 4x4 Mesto Liptovský Hrádok 87 600,00 87600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na komunálny odpad Mesto Krásno nad Kysucou 177 000,00 177000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom vozidla na zvoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu Technické služby mesta Galanta 32 136,00 32136.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup jazdeného vozidla na zvoz komunálneho odpadu s rotačným systémom lisovania Technické služby Detva s.r.o. 43 300,00 43300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup jazdeného vozidla na zvoz komunálneho odpadu s rotačným systémom lisovania HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. 41 000,00 41000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nosič kontajnerov Mestský podnik služieb Šurany 65 700,00 65700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálne zberové vozidlo pre zber nádob a kontajnerov. Mesto Galanta 246 000,00 246000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompaktor na hutnenie odpadu SLUŽBA mestský podnik Stropkov 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na komunálny odpad s nadstavbou s rotačným lisovaním Mesto Sečovce 195 600,00 195600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na komunálny odpad TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 164 200,00 164200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové komunálne vozidlo na údržbu komunikácií Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 157 750,00 157750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové komunálne vozidlo na údržbu komunikácií Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 166 590,00 166590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup vozidla na zber a zvoz komunálneho odpadu Technické služby mesta Prešov a.s. 147 900,00 147900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberné vozidlo na zber a odvoz komunálneho odpadu Mesto Kolárovo 220 448,00 220448.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo s rotačným lisovaním Mesto Nové Mesto nad Váhom 260 000,00 260000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Komunálne vozidlo 4x4 s ramenovým nosičom kontajnerov Mesto Sečovce 146 280,00 146280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo s lineárnym lisovaním Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 195 500,00 195500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové (nepoužité) vozidlo na zber a prepravu komunálneho odpadu Technické služby mesta Levoča 173 916,67 173916.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové komunálne vozidlo 4x4 s ramenovým nosičom kontajnerov, s výmennou sypacou nadstavbou a snehovou radlicou Mesto Liptovský Hrádok 167 900,00 167900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup jazdeného vozidla na zvoz KO s rotačným systémom lisovania Mesto Zlaté Moravce 70 320,00 70320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nového zametacieho vozidla s odsávaním na čistenie a údržbu ciest, nové. Mesto Šahy 220 500,00 220500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálne zberové vozidlo pre zber nádob a kontajnerov. Mesto Galanta 155 880,00 155880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vozidlo na zber a zvoz odpadu Technické služby mesta Prešov a.s. 161 066,00 161066.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vozidlo na zber a prepravu odpadu Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 198 500,00 198500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vozidlo s hákovým nosičom na prepravu veľkoobjemových kontajnerov VEPOS, spol. s r.o. 98 000,00 98000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technológia pre zhodnocovanie BRO MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 437 195,00 437195.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vozidlo na zber a prepravu odpadu Ledrov, spol. s r.o. 150 730,00 150730.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vozidlo na zber a zvoz odpadu Technické služby mesta Prešov a.s. 163 367,00 163367.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
automobily dodávky N1 a N2 Mestská časť Bratislava - Ružinov 113 760,00 113760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové (nepoužité) vozidlo na zber a prepravu odpadu EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 170 000,00 170000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie nového (nepoužitého) vozidla na zber a prepravu odpadu Verejnoprospešné služby Stupava 192 000,00 192000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ramenový nakladač s hydraulickou rukou TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 141 600,00 141600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automobil dodávka N1 Mestská časť Bratislava - Ružinov 30 960,00 30960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vozidlo na zber a zvoz odpadu TEKOS,spol. s r.o. 152 000,00 152000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo s hákovým naťahovačom Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 142 000,00 142000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zametacie vozidlo s odsávaním, nové. Mesto Malacky 218 148,00 218148.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komunálne vozidlo Mesto Šurany 171 750,00 171750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo s lisovacou nadstavbou Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 75 000,00 75000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stroj na hutnenie odpadu Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár 156 300,00 156300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vozidlo na zber a zvoz odpadu Mesto Dubnica nad Váhom 174 600,00 174600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na zber odpadov Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 258 000,00 258000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby Technické služby mesta Prešov a.s. 249 900,00 249900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenájom vozidiel na zber a odvoz ZKO I. Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 50 000,00 50000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prenájom vozidiel na zber a odvoz ZKO II. Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 50 000,00 50000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vozidlá pre zber a nakladanie komunálneho odpadu Mesto Rožňava 634 500,00 634500.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Vozidlo na zber a zvoz BIO odpadu Mesto Nové Mesto nad Váhom 248 400,00 248400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Komunálna technika Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 190 000,00 190000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vozidlo na zber a zvoz odpadu Združenie obcí EKOLÓG 179 000,00 179000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vozidlo na zber a prepravu komunálneho odpadu s lineárnym systémom lisovania Mesto Štúrovo 156 000,00 156000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vozidlo na zber a prepravu odpadu VEPOS, spol. s r.o. 170 000,00 170000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zberové vozidlá HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. 332 200,00 332200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na zber a odvoz komunálneho odpadu Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi 91 287,00 91287.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na kuchynský odpad Technické služby mesta Prešov a.s. 199 000,00 199000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vozidlo na zber a zvoz odpadu TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 179 500,00 179500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie komunálnej techniky Obec Bajtava 165 000,00 165000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prenájom vozidiel na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 100 000,00 100000.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Komunálne technika Mesto Liptovský Mikuláš 387 204,00 387204.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vozidlo na zber a prepravu komunálneho odpadu Združenie Biela Orava pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava 185 000,00 185000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prenájom vozidiel na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 100 000,00 100000.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Dodanie vozidla na zber BRKO Mesto Nové Mesto nad Váhom 360 000,00 360000.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
+421474334006


drabik@redox.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 65 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Roman Malček
Adresa:
J. Smreka 9 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Roman Malček
Adresa:
J. Smreka 9 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Október 2020
Záznam do:
23. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Marják, Ferenci & Partners s.r.o.
Adresa:
Tajovského 17 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.12.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 19.10.2020 do: 23.12.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×