Dodávateľ

OTNS, a. s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: OTNS, a. s.

IČO: 46881239

Adresa: Vajnorská 137, Bratislava

Registračné číslo: 2017/1-PO-E3408

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Január 2017

Záznam platný do: 18. Január 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 220 333 333,00 EUR 2 2
2015 15 281 331,00 EUR 10 13
2016 3 915,41 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 213 000 000,00 EUR 1 1
2015 22 614 664,00 EUR 11 14
2016 3 915,41 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Kosihy nad Ipľom 1 68 750,00 68750.00 EUR
Gymnázium 1 3 258,33 3258.33 EUR
Obec Veľká Ves nad Ipľom 1 68 750,00 68750.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 6 234 974 915,00 234974915.00 EUR
Obec Koláre 1 68 750,00 68750.00 EUR
Obec Bielovce 1 89 749,00 89749.00 EUR
Obec Dolinka 1 68 750,00 68750.00 EUR
Obec Chrastince 1 68 750,00 68750.00 EUR
Obec Ipeľské Predmostie 1 68 750,00 68750.00 EUR
Obec Vrbovka 1 68 750,00 68750.00 EUR
Obec Záhorce 1 68 750,00 68750.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 657,08 657.08 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry Obec Kosihy nad Ipľom 91 780,00 91780.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry Obec Koláre 90 580,00 90580.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry Obec Bielovce 92 660,00 92660.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry Obec Dolinka 92 480,00 92480.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry Obec Chrastince 91 280,00 91280.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry Obec Ipeľské Predmostie 91 880,00 91880.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry Obec Veľká Ves nad Ipľom 91 930,00 91930.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry Obec Vrbovka 90 380,00 90380.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry Obec Záhorce 91 280,00 91280.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Realizácia optických sietí Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 33 254 597,00 33254597.0 EUR 2015 Práce Áno 4
Realizácia optických sietí Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 7 333 333,00 7333333.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Realizácia optických sietí Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 213 000 000,00 213000000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
WiFi - doplnenie Gymnázium 3 925,00 3925.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamera s objektívom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 792,00 792.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
+421249204823


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 46 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miloslav Šalgovič
Adresa:
Dúhová ulica 43 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miloslav Šalgovič
Adresa:
Dúhová ulica 43 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
PATENT IURIST s. r. o.
Adresa:
Dostojevského rad 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×