Dodávateľ

AGROTEM-PULZ, .s.r.o.

Liptovský Mikuláš
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AGROTEM MJ s.r.o.

IČO: 36399281

Adresa: Ul. 1. mája 4271, Liptovský Mikuláš

Registračné číslo: 2020/1-PO-F2069

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Január 2020

Záznam platný do: 27. Január 2023

Posledná zmena: 29. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 415 265,00 EUR 3 3
2015 1 269 540,00 EUR 9 10
2016 539 760,00 EUR 6 7
2017 928 839,40 EUR 13 13
2018 284 645,00 EUR 4 4
2019 477 626,00 EUR 3 3
2020 847 843,33 EUR 4 13
2021 352 891,67 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 415 265,00 EUR 3 3
2015 1 189 670,00 EUR 8 9
2016 727 129,07 EUR 8 9
2017 821 340,33 EUR 12 12
2018 284 645,00 EUR 4 4
2019 477 626,00 EUR 3 3
2020 847 843,33 EUR 4 13
2021 352 891,67 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Poprad 2 17 930,00 17930.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 11 800,00 11800.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 6 450,00 6450.00 EUR
Obec Liptovský Ján 1 38 125,00 38125.00 EUR
Obec Beluša 1 132 750,00 132750.00 EUR
Obec Bobrov 1 0,00 0.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 119 791,67 119791.67 EUR
Obec Turie 2 78 333,33 78333.33 EUR
Poľnohospodárske družstvo Važec 1 79 870,00 79870.00 EUR
Obec Závažná Poruba 1 45 990,00 45990.00 EUR
AGROCHOV 1 90 240,00 90240.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch 2 57 750,00 57750.00 EUR
Sankt Hubert SK, a.s. 1 265 155,00 265155.00 EUR
Obec Podolie 1 165 083,33 165083.33 EUR
Obec Oravská Jasenica 1 135 935,00 135935.00 EUR
EKOFARM s.r.o. 1 47 360,00 47360.00 EUR
Bývalí urbarialisti obce Lokca, pozemkové spoločenstvo 1 102 750,00 102750.00 EUR
Obec Dolná Streda 1 171 900,00 171900.00 EUR
Obec Hybe 1 67 353,33 67353.33 EUR
Obec Brehy 1 167 500,00 167500.00 EUR
AGROFARMA Brvnište, s. r. o. 1 111 300,00 111300.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Belá - Dulice 2 205 000,00 205000.00 EUR
ŽIAREC,poľnohospodárske družstvo 1 36 600,00 36600.00 EUR
Obec Slatina 1 148 500,00 148500.00 EUR
Obec Dobrá Niva 1 143 250,00 143250.00 EUR
Radvaň s.r.o. 1 59 600,00 59600.00 EUR
AGRO-RACIO s.r.o. 1 391 500,00 391500.00 EUR
Obec Medzibrodie nad Oravou 1 109 657,00 109657.00 EUR
Obec Svätý Anton 1 0,00 0.00 EUR
TSM Veľký Meder, s.r.o. 8 554 710,00 554710.00 EUR
Pavol Gnida 1 138 230,00 138230.00 EUR
Karol Frian 1 157 200,00 157200.00 EUR
Obec Čajkov 1 111 500,00 111500.00 EUR
Obec Chlebnice 1 142 626,00 142626.00 EUR
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 3 87 300,00 87300.00 EUR
Obec Svätý Kríž 1 112 745,00 112745.00 EUR
Obec Čekovce 1 139 900,00 139900.00 EUR
Združenie obcí Kľakovskej doliny 1 167 500,00 167500.00 EUR
Obec Vozokany 2 116 915,74 116915.74 EUR
Obec Budmerice 2 159 010,00 159010.00 EUR
Obec Polomka 1 38 000,00 38000.00 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník 1 183 300,00 183300.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Investície do zvýšenia produkcie a jej kvality v živočíšnej výrobe- Anna Ruseková Agrochov AGROCHOV 78 250,00 78250.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia a zvýšenie efektívnosti živočíšnej výroby – Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch 139 900,00 139900.0 EUR 2016 Tovary Áno 2
Ovocný sad - stroje a zariadenia Sankt Hubert SK, a.s. 373 740,00 373740.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technika do zeleninárstva EKOFARM s.r.o. 47 460,00 47460.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Traktor a vyvážací vlek Bývalí urbarialisti obce Lokca, pozemkové spoločenstvo 102 197,00 102197.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka poľnohospodárskej techniky AGROFARMA Brvnište, s. r. o. 112 000,00 112000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zavádzanie inovatívnych technológií a technológií do živočíšnej výroby Poľnohospodárske družstvo Belá - Dulice 381 600,00 381600.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Technika pre špecializovanú rastlinnú a živočíšnu výrobu ŽIAREC,poľnohospodárske družstvo 574 803,00 574803.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kŕmneho voza Radvaň s.r.o. 69 000,00 69000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu a kŕmneho voza AGRO-RACIO s.r.o. 415 000,00 415000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka zariadení pre spracovanie krmovín - PD Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 81 163,00 81163.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom - Pavol Gnida Pavol Gnida 145 000,00 145000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom – Karol Frian Karol Frian 161 000,00 161000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup techniky pre zabezpečenie zberu a zhodnocovania BRKO v obci Čajkov Obec Čajkov 111 500,00 111500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup techniky pre kompostovisko – Obec Čekovce Obec Čekovce 139 900,00 139900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Intenzifikácia zberu a zhodnocovania BRKO v obci Slatina Obec Slatina 148 500,00 148500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Oravská Jasenica Obec Oravská Jasenica 135 935,00 135935.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Medzibrodie nad Oravou Obec Medzibrodie nad Oravou 109 657,00 109657.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov Obec Svätý Kríž 112 745,00 112745.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom Obec Podolie 203 632,00 203632.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom Obec Dobrá Niva 173 332,00 173332.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Drvič stavebného odpadu Obec Vozokany 20 480,00 20480.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kolesový komunálny traktor Obec Budmerice 38 000,00 38000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predchádzanie produkcie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Obec Beluša 162 860,00 162860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom Obec Vozokany 140 136,00 140136.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nový kolesový traktor New Holland T4.75 MEDIUM s čelným pluhom PSC-2700 a traktorovým návesom PRONAR T 671 Obec Závažná Poruba 63 600,00 63600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktorový náves PRONAR T 671 ( 5 t ) alebo jeho ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 400,00 7400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie technického vybavenia Obec Bobrov 158 876,00 158876.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor s čelným nakladačom a lyžicou; Štiepkovač s pohonom od traktora do priemeru 320 mm s hydraulickou rukou Mesto Poprad 105 965,00 105965.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zberné nádoby na bioodpad 240 l Mesto Poprad 88 153,00 88153.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nový kolesový traktor s čelným snehovým pluhom, traktorovým návesom a valčekovým sypačom za traktor Obec Liptovský Ján 48 000,00 48000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dopravné prostriedky pre zberný dvor Obec Hybe 80 827,60 80827.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Podpora triedenia odpadov v obci Obec Turie 110 761,20 110761.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zhodnocovanie BRKO v obci Obec Svätý Anton 86 611,60 86611.6 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zariadenia pre zberný dvor - Dolná Streda Obec Dolná Streda 253 284,00 253284.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technológia na spracovanie bioodpadov -traktor Združenie obcí Kľakovskej doliny 167 500,00 167500.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Technológia na spracovanie bioodpadov - traktor Obec Brehy 167 500,00 167500.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zariadenia pre zberný dvor - obec Chlebnice Obec Chlebnice 142 626,00 142626.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zariadenia pre zerný dvor - Veľký Meder TSM Veľký Meder, s.r.o. 588 690,00 588690.0 EUR 2020 Tovary Áno 8
Podpora triedenia odpadov v obci Obec Turie 111 845,20 111845.2 EUR 2020 Tovary Áno 1
Podpora triedeného zberu odpadov Obec Budmerice 254 608,00 254608.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
„Investícia do lesníckych technológií na výrobu a spracovanie lesnej štiepky ako lesného produktu - Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár“ Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 92 309,00 92309.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Poľnohospodárska technika pre potreby výučby SOŠ Príbeník Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník 418 800,00 418800.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Rotačný triedič kompostu Obec Polomka 65 000,00 65000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Traktor s príslušenstvom Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 160 000,00 160000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE Žilinský samosprávny kraj 11 800,00 11800.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

katarina.mlynarcikova@agrotemluz.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 82 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Dušan Mlynarčík
Adresa:
Smrečany 212 Smrečany 03205
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Janíček
Adresa:
Smrečany 411 Smrečany 03205
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Stankovič
Adresa:
Vrchná 14 Moravany nad Váhom 92221
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
8. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Dano
Adresa:
Vlčkovce 372 Vlčkovce 91923
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Stankovič
Adresa:
Vrchná 14 Moravany nad Váhom 92221
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Mlynarčík
Adresa:
Smrečany 212 Smrečany 03205
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Kanisová & Kanis Advokátska kancelária s. r. o.
Adresa:
Ďumbierska 3F Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Meno:
Kanisová & Kanis Advokátska kancelária s. r. o.
Adresa:
Špitálska 10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.04.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 1.08.2017 do: 8.04.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×