Dodávateľ

OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.2

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.

IČO: 31726607

Adresa: Družstevná 40, Prešov

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3516

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Jún 2020

Záznam platný do: 23. Jún 2023

Posledná zmena: 24. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 29 995,00 EUR 1 1
2016 26 552,74 EUR 34 34
2017 13 794,65 EUR 12 12
2018 600,00 EUR 1 1
2019 5 536,65 EUR 2 2
2020 2 334,00 EUR 3 3
2021 174,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 30 592,90 EUR 2 2
2016 25 954,84 EUR 33 33
2017 13 794,65 EUR 12 12
2018 600,00 EUR 1 1
2019 5 536,65 EUR 2 2
2020 2 334,00 EUR 3 3
2021 174,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 6 059,65 6059.65 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 389,00 389.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 174,00 174.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 277,94 277.94 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 752,50 752.50 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 24,50 24.50 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 6 166,50 6166.50 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 220,00 220.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 70,83 70.83 EUR
HOREZZA, a.s. 2 552,00 552.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 2 482,33 2482.33 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 1 540,00 1540.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 750,00 750.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 743,00 743.00 EUR
Televízia Turiec, s.r.o. 1 29 995,00 29995.00 EUR
Mesto Nové Zámky 1 820,00 820.00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 680,00 680.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 4 158,00 4158.00 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 4 566,66 4566.66 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 597,90 597.90 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 960,00 960.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 1 800,00 1800.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 95,00 95.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 6 3 215,00 3215.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 1 756,67 1756.67 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 174,99 174.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 229,16 229.16 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 2 999,00 2999.00 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 499,92 499.92 EUR
Ústav merania SAV 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 2 250,83 250.83 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 66,66 66.66 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 2 541,67 2541.67 EUR
Ekonomický ústav SAV 1 508,33 508.33 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 933,33 933.33 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 1 041,67 1041.67 EUR
METRO Bratislava, a.s. 1 895,00 895.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Doplnenie technických zariadení pri prechode na digitálne vysielanie lokálnej televízie Televízia Turiec, s.r.o. 30 000,00 30000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Univerzálny stropný držiak pre projektor alebo ekvivalent Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Slúchadlá; redukcie 2,5mm/2x3,5mm; rozdvojky 3,5 mm/2 x 3,5 mm Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 108,00 108.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Slúchadlá s mikrofónom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 98,00 98.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramentová tlačiareň Epson WorkForce Pro WF-5620DWF HOREZZA, a.s. 465,00 465.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Wacom Intuos Pro M HOREZZA, a.s. 253,00 253.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
reproduktor Genius SP-HF 800B alebo ekvivalent Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompaktný digitálny fotoaparát s pamäťovou kartou Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 275,00 275.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 3 598,80 3598.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Raspberry 2 Pi alebo ekvivalent Ústav experimentálnej fyziky SAV 114,17 114.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Trenčín 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14,60 14.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálna lampa bez modulu EPSON ELPLP67 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Napájací adaptér pre Lenovo Ideapad Yoga 700 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 55,00 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
3x Pracovná stanica Rozhlas a televízia Slovenska 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rám na obrazy Hama alebo ekvivalent Technická univerzita v Košiciach 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, CD/DVD mechanika Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 870,00 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Ústav merania SAV 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projekčné plátno na pojazdnom statíve 170 x 195 (163 x 122) cm Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
svetlo na kameru, batéria na kamerové svetlo a napájací adaptér Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 264,00 264.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ozvučovacia technika UNIVERZITA J. SELYEHO 370,54 370.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
multimediálny stolík - 1 miestny pod projektor alebo notebook s nastaviteľnou výškou základne a náklonu základne na kolieskach Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Závesný projektor Optoma DH1017 alebo ekvivalent Štatistický úrad Slovenskej republiky 974,15 974.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Strihový software SONY Movie Studio 13 Suite EDU multilicencia Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 120,00 1120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Optoma HD26 Ekonomický ústav SAV 610,00 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Optoma gt-1080 ShortThrow Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 683,34 683.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie učební didaktickou technikou - premietacie plátno s elektrickým pohonom Stredná zdravotnícka škola 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Optoma HD26 alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 533,33 533.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Optoma HD26 alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 533,33 533.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou(Optoma GT760 ShortThrow alebo ekvivalent) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
BNC konektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 296,00 1296.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektory UNIVERZITA J. SELYEHO 1 907,00 1907.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 780,00 2780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Adobe Acrobat Pro Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 210,00 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekčné plátno Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 420,20 1420.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska technika-projektor s ultra krátkou optikou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 880,00 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky dataprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencia a štandardná technická podpora Avid Media Composer, alebo ekvivalent na 3 roky Kancelária prezidenta SR 2 160,00 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor s lampou Slovenské národné múzeum 756,00 756.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 916,70 916.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prehrávač Digital Signage Kramer KDS MP1 a KDS MP2 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekčné plátno pre prednú aj spätnú projekciu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 280,00 2280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor na premietanie prezentácií Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
softvér Ekonomická univerzita v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 660,00 5660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Premietacie plátno Mesto Nové Zámky 1 003,20 1003.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky - Videoprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 107,96 1107.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor METRO Bratislava, a.s. 1 025,00 1025.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor DLP, Full HD Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 420,00 420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Softvér VEGAS Pro 18 Edit, EDU/GOV, ESD Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 209,00 209.0 EUR 2021 Tovary Nie 1http://www.opalmultimedia.sk


+421517720651
+421517720651


info@opalmultimedia.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 201 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ivo Šafranko
Adresa:
Federátov 6 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marcel Souček
Adresa:
Orgovánová 5485/15 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alexander Ducár
Adresa:
Murárska 8036/10 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×