Dodávateľ

TetraStav, s.r.o.

Ružomberok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TetraStav, s. r. o.

IČO: 36416851

Adresa: Štiavnička 245, Ružomberok

Registračné číslo: 2021/3-PO-F5780

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Marec 2021

Záznam platný do: 4. Marec 2024

Posledná zmena: 17. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 2 736 936,00 EUR 4 4
2016 3 765 110,00 EUR 7 7
2017 943 333,00 EUR 2 2
2018 990 198,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 2 736 936,00 EUR 4 4
2016 3 765 110,00 EUR 7 7
2017 943 333,00 EUR 2 2
2018 990 198,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
SS-GROUPE, s.r.o. 1 3 061 830,00 3061830.00 EUR
Obec Babín 1 337 170,00 337170.00 EUR
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 1 523 000,00 523000.00 EUR
Obec Štefanov nad Oravou 1 60 000,00 60000.00 EUR
Obec Osádka 1 135 233,00 135233.00 EUR
Obec Radôstka 1 119 414,00 119414.00 EUR
Obec Ivachnová 1 179 186,00 179186.00 EUR
Obec Bziny 1 93 800,00 93800.00 EUR
Obec Udiča 1 296 666,00 296666.00 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 2 1 640 000,00 1640000.00 EUR
Lesné a pozemkové spoločenstvo Plevník-Drienové 1 760 918,00 760918.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 573 018,00 573018.00 EUR
Obec Medzibrodie nad Oravou 2 298 980,00 298980.00 EUR
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča 1 356 362,00 356362.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Protipožiarna cesta - lesná cesta PAVLIŠOV, rekonštrukcia a Rekonštrukcia krytu lesnej cesty Landgrud Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 1 590 525,00 1590525.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba miestneho chodníka a oporného múru s oplotením Štefanov nad Oravou Obec Štefanov nad Oravou 72 736,00 72736.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova budovy, súpisné č.:47 obce Osádka Obec Osádka 135 233,00 135233.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia obecného domu - časť pre kultúru v obci Radôstka Obec Radôstka 119 414,00 119414.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Ivachnová-Kanalizácia-II.etapa - stoka AB Obec Ivachnová 179 186,00 179186.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia lesnej protipožiarnej cesty a výstavba protipožiarnej nádrže LPS PLevník - Drienové Lesné a pozemkové spoločenstvo Plevník-Drienové 774 838,00 774838.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Aglomerácia Kanianka - kanalizácia Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 396 306,00 1396306.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zariadenie pre seniorov v obci Zborov nad Bystricou Obec Zborov nad Bystricou 1 447 273,00 1447273.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Wellness Florián Pleš SS-GROUPE, s.r.o. 3 073 179,00 3073179.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia lavice Bziny- Kňažia Obec Bziny 90 639,00 90639.0 EUR 2016 Práce Áno 1
MEDZIBRODIE NAD ORAVOU. ROZŠÍRENIE VODOVODU, LOKALITA KLIN Obec Medzibrodie nad Oravou 115 647,00 115647.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Novostavba bytového domu v obci Zborov nad Bystricou Obec Zborov nad Bystricou 760 000,00 760000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Modernizácia a zateplenie MŠ Medzibrodie Obec Medzibrodie nad Oravou 194 715,00 194715.0 EUR 2017 Práce Áno 1
INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA _STAVBA Obec Udiča 296 666,00 296666.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rozšírenie kapacít SMŠ pri ŠZŠ s MŠI Bytča Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča 357 228,00 357228.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Prístavba a komplexná rekonštrukcia Materskej školy v obci Babín Obec Babín 327 752,00 327752.0 EUR 2018 Práce Áno 1
+421905702416

+421444327726

+421905702416


tetrastav@tetrastav.sk
miroslav.jadron@tetrastav.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 29 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Jadroň
Adresa:
Gen. Miloša Vesela 4 Ružomberok 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Jadroň
Adresa:
Gen. Miloša Vesela 4 Ružomberok 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Silvia Kováčiková
Adresa:
A. Bernoláka 6 Ružomberok 03401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Rekonštrukcia vychádzkových dvorcov a vychádzkovej veže ÚVV a ÚVTOS Nitra 233 000,00 EUR Práce Dátum neuvedený Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre SKYRE PLUS s.r.o.;R.U., s.r.o.;TetraStav, s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×