Dodávateľ

GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.

Dolný Kubín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.

IČO: 43897452

Adresa: M.R.Štefánika 1832, Dolný Kubín

Registračné číslo: 2020/6-PO-D3893

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Jún 2020

Záznam platný do: 16. Jún 2023

Posledná zmena: 17. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 12 274,00 EUR 1 2
2015 275 553,00 EUR 8 8
2016 592 383,54 EUR 118 118
2017 489 655,41 EUR 92 92
2018 557 457,29 EUR 44 44
2019 203 968,17 EUR 30 31
2020 249 745,42 EUR 28 28
2021 105 131,66 EUR 5 5
2022 269 587,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 12 274,00 EUR 1 2
2015 276 073,00 EUR 9 9
2016 591 863,54 EUR 117 117
2017 489 655,41 EUR 92 92
2018 557 457,29 EUR 44 44
2019 203 968,17 EUR 30 31
2020 249 745,42 EUR 28 28
2021 105 131,66 EUR 5 5
2022 269 587,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 45 085,41 45085.41 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 23 205 454,77 205454.77 EUR
Gymnázium Antona Bernoláka 1 9 190,83 9190.83 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 1 797,50 1797.50 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 2 10 125,20 10125.20 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 9 125,00 9125.00 EUR
Mesto Žilina 2 13 533,33 13533.33 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 2 32 941,66 32941.66 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 18 890,00 18890.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 6 937,00 6937.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4 9 240,84 9240.84 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 1 510,00 1510.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 847,00 847.00 EUR
Mesto Rožňava 1 4 241,67 4241.67 EUR
Mesto Levice 5 100 746,67 100746.67 EUR
Mesto Nitra 6 117 613,33 117613.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 6 850,00 6850.00 EUR
Stredná odborná škola polygrafická 1 19 975,00 19975.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 35 443,00 35443.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 9 500,00 9500.00 EUR
Mesto Prievidza 3 31 069,76 31069.76 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 38 333,33 38333.33 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 2 410,00 2410.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 54 595,00 54595.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 8 204,17 8204.17 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 90 111,93 90111.93 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 5 317,50 5317.50 EUR
Mesto Komárno 9 26 109,33 26109.33 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 4 090,83 4090.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 25 705,74 25705.74 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 9 400,00 9400.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 1 075,00 1075.00 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 0,00 0.00 EUR
Obec Babín 1 6 620,30 6620.30 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 1 1 161,58 1161.58 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 1 6 994,00 6994.00 EUR
Mesto Senica 6 13 807,50 13807.50 EUR
Obec Trenčianska Turná 1 39 805,00 39805.00 EUR
Hotel ARKADA, s.r.o. 1 24 500,00 24500.00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 1 540,00 1540.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 3 12 480,00 12480.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 2 349,17 2349.17 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 916,67 3916.67 EUR
Jozef Cibula - HOSTINEC STRÁŽE NAD ZVOLENOM 1 57 353,00 57353.00 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 1 957,50 1957.50 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 8 332,07 8332.07 EUR
Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36 2 12 274,00 12274.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 56 700,00 56700.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 53 333,00 53333.00 EUR
Mesto Dolný Kubín 23 64 221,15 64221.15 EUR
Mesto Púchov 2 5 943,33 5943.33 EUR
Obec Veľké Kostoľany 1 15 270,80 15270.80 EUR
Obec Heľpa 1 6 833,33 6833.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 7 250,00 7250.00 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 2 422,50 2422.50 EUR
Obec Lovinobaňa 1 15 833,33 15833.33 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 2 260,00 2260.00 EUR
SPN plus, s.r.o. 1 29 500,00 29500.00 EUR
Mesto Lučenec 1 3 404,17 3404.17 EUR
Obec Močenok 1 0,00 0.00 EUR
Obec Beckov 1 27 315,62 27315.62 EUR
Mária Hriseňková - MH Bystrá 1 49 900,00 49900.00 EUR
Obec Špačince 1 13 165,83 13165.83 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 2 31 750,00 31750.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 4 10 167,31 10167.31 EUR
Obec Bešeňov 1 4 750,00 4750.00 EUR
Odborné učilište internátne Mojmírovce 1 16 000,00 16000.00 EUR
Obchodná akadémia 4 10 721,73 10721.73 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 55 688,26 55688.26 EUR
Spojená škola 2 3 848,33 3848.33 EUR
Hotelová akadémia 1 11 900,00 11900.00 EUR
Základná škola, Bukovecká 17, Košice 1 3 617,00 3617.00 EUR
Obec Zákamenné 1 191,67 191.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 16 635,33 16635.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 1 907,50 1907.50 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 1 491,67 1491.67 EUR
Športové gymnázium 5 14 868,34 14868.34 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 38 400,00 38400.00 EUR
Centrum účelových zariadení 9 57 294,12 57294.12 EUR
ŠARIŠ CENTRUM, a.s. 1 48 000,00 48000.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 14 480,84 14480.84 EUR
Obec Hruštín 1 15 675,00 15675.00 EUR
Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Liptovskom Ondreji 1 2 399,17 2399.17 EUR
Obec Nitrianske Hrnčiarovce 1 10 500,00 10500.00 EUR
ELMAR - SK, s.r.o. 1 109 035,00 109035.00 EUR
Gastro DS, s.r.o. 1 269 587,00 269587.00 EUR
Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130 3 7 053,34 7053.34 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 3 450,00 3450.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 870,30 870.30 EUR
Teresa Benedicta 1 4 990,00 4990.00 EUR
Obec Jasenové 1 11 083,33 11083.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 2 500,00 2500.00 EUR
Domov sociálnych služieb 2 4 090,84 4090.84 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 860,12 860.12 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 916,62 916.62 EUR
Spojená škola 1 14 873,33 14873.33 EUR
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 1 0,00 0.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 2 4 048,24 4048.24 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 2 6 379,16 6379.16 EUR
Obec Prietrž 2 25 916,67 25916.67 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 1 26 500,00 26500.00 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 2 708,33 2708.33 EUR
Základná škola s materskou školou Cinobaňa 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola, Laborecká 66, Humenné 1 234,00 234.00 EUR
Domov dôchodcov Šaľa 1 1 319,17 1319.17 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 1 298,33 1298.33 EUR
Domov sociálnych služieb 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola 2 1 380,00 1380.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 0,00 0.00 EUR
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 3 708,33 3708.33 EUR
Základná škola Abovská 36, Košice 1 6 537,60 6537.60 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 5 000,00 5000.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 1 7 000,00 7000.00 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 3 9 999,33 9999.33 EUR
Stredná odborná škola technická 3 3 705,92 3705.92 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 1 986,12 1986.12 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 3 120,00 3120.00 EUR
Základná škola Zarevúca 18, Ružomberok 1 1 908,10 1908.10 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 2 9 875,00 9875.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 2 4 454,18 4454.18 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 2 5 346,70 5346.70 EUR
Základná škola s materskou školou Novoť 315 1 4 916,67 4916.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 3 5 514,16 5514.16 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 1 696,87 1696.87 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 1 687,50 1687.50 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 2 10 633,34 10633.34 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 1 1 812,49 1812.49 EUR
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu 2 6 811,03 6811.03 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 3 175,00 3175.00 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 2 2 000,00 2000.00 EUR
Stredná odborná škola 1 21 205,83 21205.83 EUR
Školský internát 1 9 270,23 9270.23 EUR
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 1 2 500,00 2500.00 EUR
Športové gymnázium 2 3 808,63 3808.63 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 3 149,00 3149.00 EUR
Domov sociálnych služieb 1 1 750,00 1750.00 EUR
Hotelová akadémia 1 4 568,35 4568.35 EUR
Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 3 2 236,52 2236.52 EUR
FEMINA Domov sociálnych služieb 1 2 816,67 2816.67 EUR
Gymnázium Milana Rúfusa 1 6 332,50 6332.50 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 1 207,52 1207.52 EUR
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 2 2 993,33 2993.33 EUR
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 1 2 416,67 2416.67 EUR
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 1 4 999,50 4999.50 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 2 9 578,33 9578.33 EUR
Hotelová akadémia 1 874,20 874.20 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 3 9 750,00 9750.00 EUR
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 3 066,67 3066.67 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné 1 11 304,17 11304.17 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 2 5 353,00 5353.00 EUR
Stredná odborná škola sklárska 1 2 154,17 2154.17 EUR
Základná škola 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola s materskou školou E.A.Cernana 1 9 458,33 9458.33 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 2 4 810,00 4810.00 EUR
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 1 2 700,00 2700.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 1 2 880,00 2880.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 3 416,67 3416.67 EUR
Základná škola 1 16 091,67 16091.67 EUR
BTC trade s.r.o. 1 45 800,00 45800.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 11 508,00 11508.00 EUR
Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 2 68 540,83 68540.83 EUR
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves 1 4 333,33 4333.33 EUR
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 1 2 698,33 2698.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka spotrebičov pre Hotel ARKADA Hotel ARKADA, s.r.o. 24 536,00 24536.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky - stroje a zariadenia Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36 26 412,00 26412.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Vybavenie kuchyne a strojové vybavenie reštaurácie a kaviarne Mária Hriseňková - MH Bystrá 86 390,00 86390.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka gastrozariadení Jozef Cibula - HOSTINEC STRÁŽE NAD ZVOLENOM 57 828,00 57828.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické pomôcky Odborné učilište internátne Mojmírovce 26 482,00 26482.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Penzión na Kopanici - vybavenie kuchyne a baru SPN plus, s.r.o. 29 529,00 29529.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie do cvičných kuchýň Hotelová akadémia 34 659,00 34659.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zavedenie inovatívnych a moderných metód vyučovania Stredná odborná škola obchodu a služieb 38 731,00 38731.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Revitalizácia hotelových a reštauračných služieb ŠARIŠ CENTRUM, a.s. 176 585,00 176585.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
„Rekonštrukcia objektu MŠ – časť Kuchyňa, Bodvianska ul., 821 07 Bratislava_ Technológia kuchyne“ Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 54 667,00 54667.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bowling ELMAR - SK, s.r.o. 109 035,00 109035.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické zariadenie stravovacej prevádzky Gymnázia Andreja Vrábla, Levice“ Nitriansky samosprávny kraj 62 579,00 62579.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Várnice a termoboxy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 725,00 725.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne Obec Jasenové 18 116,00 18116.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Vybavenie kuchyne Obec Prietrž 23 903,26 23903.26 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kuchynský drez do školskej jedálne Základná škola, Laborecká 66, Humenné 295,00 295.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie Obec Veľké Kostoľany 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia Domov dôchodcov Šaľa 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie školskej jedálne pri materskej škole Obec Nitrianske Hrnčiarovce 18 050,00 18050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot samostatne stojací Základná škola, Bukovecká 17, Košice 4 350,00 4350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kuchynského vybavenia do Zariadení školského stravovania pri MŠ Mesto Levice 14 300,00 14300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie kuchyne MKS Obec Babín 9 400,00 9400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Základná škola Abovská 36, Košice 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový sporák s rúrou a výdajný pult ohrievací Nitriansky samosprávny kraj 6 320,00 6320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastronádoby a príborník Základná škola s materskou školou Cinobaňa 435,17 435.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príbor, Tanier hlboký a plytký, Pohár, Šálka, Kuchynské potreby a vybavenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 567,97 3567.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie kuchyne kultúrneho domu Obec Hruštín 24 600,00 24600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica BR80-98 ET Základná škola Zarevúca 18, Ružomberok 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kotol elektrický varný, voľne stojaci Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 900,00 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ohrievacia stolička elektrická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 949,92 949.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická trojrúrová nerezová pec Mesto Rožňava 6 600,00 6600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické varidlo VE 940 A Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130 2 450,00 2450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Kotol plynový 150 l, BI150-98G alebo ekvivalent A 2. Kotol plynový 200 l, KG-200 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 10 800,00 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otvárač konzerv LT-OEXTC alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynová panvica 80 l model BR80-98 G alebo ekvivalent, Elektrický varný kotol 80 l Nitriansky samosprávny kraj 12 200,00 12200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu I 100 E alebo ekvivalent alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynová panva sklopná BR120-912G nerezová alebo ekvivalent alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 4 600,00 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat 10 GN s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Kuter 5,5 l, K55 alebo ekvivalent A 2. Stroj nárezový poloautomat, GXE-300RM alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 4 700,00 4700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat UNOX MindMaps One XEVC-0711-E1R alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 7 800,00 7800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat UNOX WEVC-0511-E1R elektrický alebo ekvivalent a umývačka riadu NHT 8DD ZANUSSI alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 7 400,00 7400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický bojlerový Fakultná nemocnica Nitra 13 000,00 13000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický kotol 100 L Nitriansky samosprávny kraj 11 500,00 11500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica Nitriansky samosprávny kraj 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 4 600,00 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Robot univerzálny Nitriansky samosprávny kraj 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kotol plynový 150 l Nitriansky samosprávny kraj 8 700,00 8700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný plynový kotol KG100 Mesto Dolný Kubín 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cukrárenská elektrická pec Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 4 810,40 4810.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, dovoz a montáž nového Varného kotola elektrického s objemom 85 litrov Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 3 043,00 3043.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Várnice Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský robot RM - 40H s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 3 900,00 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský robot H30 s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, dovoz a montáž novej elektrickej trojrúrovej pece Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 3 166,00 3166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektrického varného kotla pre potreby školskej jedálne Gymnázium Michala Miloslava Hodžu 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie univerzálneho robota pre potreby školskej jedálne Gymnázium Michala Miloslava Hodžu 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrozariadenie školskej jedálne a kuchyne Stredná odborná škola polygrafická 24 660,00 24660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická 3 rúra TPE 30 ARS Mesto Dolný Kubín 3 480,00 3480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu a skla priebežná I-100 E alebo ekvivalent Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 3 439,24 3439.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokapacitný elelktrický sporák s rúrou do ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 738,31 2738.31 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový, celonerezový elektrický sporák s vysokovýkonnými horákmi, teplovzdušnou rúrou s príslušenstvom Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 3 133,42 3133.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie elektrických spotrebičov pre potreby školskej jedálne Školský internát 16 000,00 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče pre potreby školskej jedálne Spojená škola 21 649,00 21649.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, dovoz a montáž 2 ks nových elektrických varných kotlov (v špecifikácii budú uvedené ako EVK č. 1 a EVK č. 2) alebo ekvivalent Hotelová akadémia 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchyský robot Nitriansky samosprávny kraj 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot samostatne stojaci Obchodná akadémia 6 414,00 6414.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný kotol elektrický KE-150-O a ekvivalent Obchodná akadémia 2 988,00 2988.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný kotol elektrický KE-85-O alebo ekvivalent Obchodná akadémia 2 154,00 2154.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 80l alebo ekvivalent Obchodná akadémia 2 508,00 2508.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Celonerezový dvojdrez zváraný Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 335,00 335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektrického sporáku Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 2 729,00 2729.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol s objemom 150 litrov Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 3 140,00 3140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu I - 50 ET s odpadovým čerpadlom Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130 2 350,00 2350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastro zariadenia, elektrické varidlo s rúrou, gastronádoby Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 10 680,00 10680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské zariadenia do ŠJ pri MŠ Mesto Prievidza 38 400,00 38400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat el. GN1/1 nástrekový, programovateľný XEVC-0511 E1R s príslušenstvom alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 110,00 4110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stôl nerezový pracovný bez spodnej police, dvojdrez nerezový lisovaný a umývadlo antikórové s batériou Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 960,00 1960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka skla a riadu s príslušenstvom, mikrovlnná rúra určené pre profesionálne kuchyne Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 520,00 3520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kuchynského vybavenia do ŠJ Mesto Levice 7 099,20 7099.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný kotol plynový 300 l, KG-300 alebo ekvivalent, panvica sklopná plynová BR80-98G alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Hronovce 7 792,80 7792.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývacia linka Mesto Senica 4 275,00 4275.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre materskú školu Mesto Púchov 3 081,00 3081.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu podpultová NUC3DP Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 558,80 1558.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový konvektomat EL. 10XGN1/1, bojlerový, programovateľný, AOS101ETA alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Rača 10 720,00 10720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia elektrického konvektomatu bojlerového 10 x GN 1/1 podľa funkčnej a technickej špecifikácie s príslušenstvom: podstavec pod konvektomat, sprcha ku konvektomatu, zmäkčovať vody manuálny Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu pásová košová Univerzitná nemocnica Martin 9 999,00 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov a zeleniny alebo ekvivalent Športové gymnázium 1 284,00 1284.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na prípravu jedál Gymnázium Milana Rúfusa 10 362,00 10362.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný kotol Centrum sociálnych služieb - AVE 2 040,00 2040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Panva elektrická Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský robot H30 s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol 300 l Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče a gastrotechnológia do stravovacích, reštauračných a hotelových zariadení Centrum účelových zariadení 4 895,00 4895.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výdajný elektrický ohrevný pult Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiaca skriňa Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fritéza el. 30 L FE 60/P Mesto Dolný Kubín 1 074,00 1074.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na prípravu jedál v zariadeniach školského stravovania pri siedmich materských školách Mesto Nitra 27 200,00 27200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Várnice, Kuchynské nádoby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny veľkokuchynský robot LIKAVA - centrum sociálnych služieb 7 104,00 7104.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Gymnázium Antona Bernoláka 15 953,60 15953.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Škrabka na zemiaky ŠKBZ 12, alebo ekvivalent + lapač šupiek a škrobu LS1N, alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Zemianske Kostoľany 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický sporák s elektrickou rúrou - nový Stredná odborná škola technická 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výdajný elektrický ohrevný pult - nový Stredná odborná škola technická 1 550,00 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ohrievač tanierov režon - nový Stredná odborná škola technická 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 700,00 4700.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Umývací stroj Mesto Senica 3 137,00 3137.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sporák elektrický s rúrou CFQ 90/80 21E Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica Základná škola s materskou školou Babín 1 060,00 1060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu priebežná elektronická Športové gymnázium 2 295,00 2295.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné vybavenie kuchyne Mestská časť Bratislava - Rača 4 420,00 4420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Panvica smažiaca elektrická Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 300,00 8300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb Stredná odborná škola 25 447,00 25447.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na chladenie, mrazenie a prípravu jedál v zariadeniach školského stravovania pri jedenástich materských školách alebo ekvivalent Mesto Nitra 10 860,00 10860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup zariadenia do školskej jedálne Športové gymnázium 8 047,77 8047.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia pre stravovaciu prevádzku Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na prípravu jedál s príslušenstvom Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 37 700,00 37700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kotol elektrický 150l BI150-98ET FEMINA Domov sociálnych služieb 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž technológie kuchyne pre MŠ Mesto Žilina 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Robot univerzálny RM - 60 H Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130 5 740,00 5740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na prípravu jedál a prístroje na spracovanie potravín Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 6 560,00 6560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový, elektrický, parný konvektomat s príslušenstvom – podstavec pod konvektomat s odkladacím priestorom pre gastronádoby, nerezové a smaltované gastronádoby GN 1/1, vrátane montáže s napojením na vodoinštaláciu a elektroinštaláciu Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 2 793,53 2793.53 EUR 2016 Tovary Nie 1
Robot univerzálny RM 60 H Základná škola s materskou školou Župkov 4 920,00 4920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pec elektrická statická Základná škola 5 600,00 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie školskej kuchyne Obec Beckov 40 000,00 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie do školskej jedálne Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 440,30 2440.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče a gastrotechnológia do stravovacích, reštauračných a hotelových zariadení Centrum účelových zariadení 4 469,00 4469.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka skla a riadu, príslušenstvo, vínové poháre, šálky na čaj, podnosy, rohože do kuchyne protišmykové, servírovací vozík Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 3 095,00 3095.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny robot s 30 l kotlom Mestská časť Bratislava - Dúbravka 10 800,00 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový elektrický konvektomat 10 x GN 2/1 s príslušenstvom Základná škola s materskou školou E.A.Cernana 12 750,00 12750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezová škrabka zemiakov vrátane celonerezového lapača šupiek a škrobu Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 620,00 1620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Obec Zákamenné 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský robot RM - 60H s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 6 518,40 6518.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka skla a riadu QQ 50 Mesto Dolný Kubín 1 523,40 1523.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka riadu I 100 EP s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 4 356,00 4356.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ponorný tyčový mixér Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 312,00 312.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia na prípravu jedál s príslušenstvom Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 31 138,92 31138.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna umývačka riadu CT 160 W ABT tunelová alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 9 600,00 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne Domov sociálnych služieb pre dospelých 38 100,00 38100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička monoklimatická Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 556,00 1556.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický krájač chleba Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 699,00 1699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický / ekvivalent Mesto Žilina 4 600,00 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský robot univerzálny RM 30H s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 3 229,20 3229.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický sporák SE 940 A Mesto Dolný Kubín 2 760,00 2760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sporák elektrický tálový delený s rúrou CFL 90/80 21 E Mesto Dolný Kubín 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče a zariadenia Mesto Prievidza 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat s príslušenstvom a odsávač pár Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 12 450,00 12450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priebežná umývačka riadu AH 1240, digital s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 4 417,20 4417.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie materskej školy Obec Špačince 19 100,00 19100.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup kuchynských spotrebičov Nitriansky samosprávny kraj 62 000,00 62000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická výklopná smažiaca panvica Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
elektrický parný konvektomat Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 5 600,00 5600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na veľkokuchynské zariadenia a catering Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 570,40 2570.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škrabka na zemiaky ŠKBZ 20 N alebo ekvivalent, Smažiaca elektrická panvica BRM80 – 98 ET alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 6 300,00 6300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný pult a ostatné kuchynské vybavenie "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 6 750,00 6750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický s príslušenstvom Základná škola s materskou školou Novoť 315 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flambovací vozík Hotelová akadémia 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Panva smažiaca elektrická Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia pre kuchyne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12 604,80 12604.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická panvica na varenie Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 922,08 2922.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Nitriansky samosprávny kraj 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie kuchyne domova seniorov Obec Zborov nad Bystricou 34 356,00 34356.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 30 403,80 30403.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský robot RM - 60H s príslušenstvom alebo ekvivalent alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 280,00 5280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské spotrebiče Nitriansky samosprávny kraj 9 700,00 9700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývacia linka Mesto Senica 2 640,00 2640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynový sporák kombinovaný s el. rúrou Mesto Senica 2 452,80 2452.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická sklopná liatinová panva 80 l Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 3 778,04 3778.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Stredná odborná škola polytechnická 1 020,00 1020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka chladničky pre gastronómiu Stredná odborná škola 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej rúry (pece) pre školskú jedáleň Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 096,73 3096.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 684,15 2684.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parný varný kotol s objemom 300 litrov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 474,80 5474.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat XEVC 1011 E1R s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 6 734,40 6734.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče a gastrotechnológia do stravovacích, reštauračných a hotelových zariadení Centrum účelových zariadení 5 790,00 5790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cukrárenská elektrická pec Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 4 650,00 4650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická výklopná panvica 80 L Domov sociálnych služieb 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot HD 60 vrátane mlynčeka na mäso alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 290,00 4290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou a plynovými horákmi SPE 940 C Spojená škola 3 360,00 3360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat kapacita 7 x GN 1/1, vrátane montáže Spojená škola 2 880,00 2880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zjemňovač mäsa Športové gymnázium 3 498,96 3498.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkokapacitný elektrický sporák Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 988,00 2988.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pec elektrická trojrúrová teplovzdušná Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie do školskej jedálne Obec Heľpa 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské spotrebiče pre materské školy a školské jedálne Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 22 667,85 22667.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový elektrický varný kotol 85l Domov sociálnych služieb 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektrického kotla 300 L do školskej kuchyne a jedálne Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 4 622,00 4622.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrozariadenie - elektrická smažiaca panvica Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 287,00 5287.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrozariadenie - profesionálny kávovar Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 160,00 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot stojaci RM-200H s príslušenstvom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 587,60 1587.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat 10 x GN 1/1 s príslušenstvom Obec Bešeňov 6 700,00 6700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol 150l vrátane montáže a dopravy, demontáž starého kotla Stredná odborná škola lesnícka 3 936,00 3936.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vozík na tácky so zdvihom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž konvektomatu Mesto Púchov 7 160,00 7160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický parný konvektomat s príslušenstvom pre potreby školskej jedálne_65 Mesto Komárno 15 325,00 15325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pojazdný bufetový stôl CHBS 3GN, 1300 mm Mesto Dolný Kubín 2 170,00 2170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sušička prádla bubnová T11 HP alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická pec s nútenou cirkuláciou PCE-930C Domov sociálnych služieb 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot Domov sociálnych služieb 5 500,00 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie výdajne stravy materskej školy kuchynskými zariadeniami Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Liptovskom Ondreji 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Umývačka riadu QQ 50 TP s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 1 699,00 1699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné plochy - nerezové pracovné stoly a drezy na prípravu jedál v zariadeniach školského stravovania pri šestnástich materských školách Mesto Nitra 25 000,00 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat UNOX ChefLux XV 593 s príslušenstvom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 3 460,00 3460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne školskej jedálne_104 Mesto Komárno 5 590,00 5590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zakúpenie kuchynských strojov pre ŠJ_107 Mesto Komárno 2 671,00 2671.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne Obec Prietrž 20 545,77 20545.77 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup nerezového vybavenia pre školskú jedáleň_108 Mesto Komárno 4 930,26 4930.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské spotrebiče pre ŠJ_113 Mesto Komárno 5 148,76 5148.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup smažiacej panvice elektrickej zliatinovej 50l Športové gymnázium 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre ŠJ_110 Mesto Komárno 2 816,40 2816.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia na prípravu jedál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 054,09 1054.09 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka bieleho riadu Psychiatrická nemocnica Hronovce 8 491,20 8491.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická sklopná panvica Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 3 443,16 3443.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka riadu QQ 50 TP s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 1 690,00 1690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka riadu QQ 50 TP s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 3 240,00 3240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia na prípravu jedál v zariadeniach školského stravovania pri jedenástich materských školách Mesto Nitra 48 600,00 48600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 3 933,95 3933.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Mesto Senica 1 680,00 1680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladničky Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 8 400,00 8400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče a gastrotechnológia do stravovacích, reštauračných a hotelových zariadení Centrum účelových zariadení 4 790,00 4790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Škrabka na zemiaky Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 1 433,59 1433.59 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup univerzálneho kuchynského robota Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 3 778,80 3778.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Škrabka na zemiaky Mesto Prievidza 1 740,00 1740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačka riadu QQ 50 TP s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 1 620,00 1620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veľké elektrické spotrebiče a gastrotechnológia do stravovacích a reštauračných zariadení Centrum účelových zariadení 8 050,00 8050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastro zariadenie pre kuchyňu a výdajňu stravy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 100 397,00 100397.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia na prípravu jedál Slovenské národné múzeum 1 550,00 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 816,00 816.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 680,00 1680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské zariadenie - vozík výdajný Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 160,00 1160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadenia Mesto Levice 23 000,00 23000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastro zariadenie pre výdajňu stravy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 26 208,00 26208.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výdajného pojazdného elektrického stola a nárezového stroja Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 277,57 1277.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická pec - trojrúra do kuchyne Stredná odborná škola sklárska 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technológia kuchyne - Rozšírenie kapacity materskej školy Obec Močenok 52 000,00 52000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavnie pre ŠJ_80 Mesto Komárno 5 004,00 5004.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Škrabka na zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 853,00 853.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrotechnológia do stravovacích a reštauračných zariadení Centrum účelových zariadení 5 150,00 5150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Panvica výklopná elektrická Športové gymnázium 2 568,00 2568.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačka riadu a plynový sporák s elektrickou rúrou Mesto Senica 5 183,00 5183.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Robot univerzálny Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 5 836,20 5836.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče do stravovacích zariadení Centrum účelových zariadení 11 520,00 11520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kuchynských strojov a doplnkov Psychiatrická nemocnica Hronovce 11 800,85 11800.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mraziaca skriňa Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 680,00 1680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny robot a umývačka riadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 234,00 3234.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sporák kombinovasný s elektrickou rúrou Športové gymnázium 2 960,00 2960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pec elektrická s príslušenstvom Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 170,00 4170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom Obec Zborov nad Bystricou 6 490,00 6490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Škrabka na zemiaky s lapačom šupiek a škrobu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 046,00 2046.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termos 35 l s kohútom- várnica - nerezová S Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 235,57 235.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Revitalizácia areálu a rozšírenie kapacity MŠ v Trenčianskej Turnej – Obstaranie vybavenia školskej jedálne – Zariadenie kuchyne a nerezové stoly Obec Trenčianska Turná 39 805,00 39805.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybavenie kuchyne Základná škola 19 960,00 19960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie pre seniorov HARMONIA – Rekonštrukcia kuchyne Hollého ul. č. 52/7 v Hlohovci - Technológia kuchyne a práčovne Mesto Hlohovec 53 333,00 53333.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
- Elektrická celonerezová smažiaca panvica 80l- Plynový varný kotol 150 l - Elektrický konvektomat s príslušenstvom- Univerzálny robot 60l s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 26 964,00 26964.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výklopná panvica - plynová Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 520,00 4520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zriadenie street foodovej prevádzky ako rýchlej formy stravovania - vybavenie kuchyne BTC trade s.r.o. 64 087,00 64087.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia na prípravu jedál v zariadeniach školského stravovania pri štyroch materských školách Mesto Nitra 33 200,00 33200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termoska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre ŠJ_156 Mesto Komárno 3 578,00 3578.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infra ohrievač na potraviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 530,00 530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veľké elektrické spotrebiče a gastrotechnológia do stravovacích a reštauračných zariadení Centrum účelových zariadení 17 220,00 17220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veľké elektrické spotrebiče a gastrotechnológia do stravovacích a reštauračných zariadení Centrum účelových zariadení 2 360,00 2360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Strojové vybavenie kuchyne Ekonomická univerzita v Bratislave 2 880,00 2880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka chladničky pre gastronómiu Stredná odborná škola 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálne gastrozariadenie - Kuchynský robot, elektrická rúra Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 7 200,00 7200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol BI 150 – 98 ET s príslušenstvom alebo ekvivalent Mesto Dolný Kubín 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
konvektomat elektrický XEVC-1011-E1R s príslušenstvom alebo ekvivalent Mesto Dolný Kubín 12 100,00 12100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
konvektomat elektrický XEVC-1011-E1R s príslušenstvom alebo ekvivalent Mesto Dolný Kubín 6 700,00 6700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Varný kotol Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 970,00 2970.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Panvica smažiaca Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 495,14 2495.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálny sporák elektrický Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 3 309,00 3309.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SOŠ lesnícka a drevárska J. D. Matejovie Liptovský Hrádok - stavebné úpravy kuchyne a jedálne Žilinský samosprávny kraj 243 777,00 243777.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Výbava cukrárskej dielne Stredná odborná škola obchodu a služieb 65 098,00 65098.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 699,00 1699.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odsávač pár nad varnú linku - digestor Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 936,50 6936.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup konvektomatu Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 9 787,20 9787.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 9 850,00 9850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s rúrou Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 3 070,63 3070.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadenia do zariadení školského stravovania MŠ a ZŠ Mesto Levice 48 500,00 48500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tálový elektrický sporák s rúrou Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrotepelné prístroje Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 810,00 1810.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývačka vrátane príslušenstva Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 3 757,13 3757.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Panvica smažiaca el.nerezová 50l Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 7 200,00 7200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Panva smažiaca plynová s mechanickým sklápaním Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 441,00 5441.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia do školskej jedálne Stredná odborná škola polytechnická 16 560,00 16560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický sporák tálový Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 2 994,00 2994.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Mesto Komárno 5 329,00 5329.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická pec statická Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 3 700,00 3700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne - materská škola Obec Lovinobaňa 36 000,00 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
"Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - zariadenie kuchyne" Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 51 491,36 51491.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
"Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - zariadenie kuchyne" Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 51 710,88 51710.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup gastroinventára Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 999,03 1999.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4 600,00 4600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
"Materská škola - zariadenie kuchyne - elektrospotrebiče s príslušenstvom" Mesto Nitra 45 042,66 45042.66 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kuchynský robot RM - 60H s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 6 000,00 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kuchynského zariadenia na výdaj stravy. Stredisko sociálnej starostlivosti 2 600,00 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 650,00 12650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup elektrických panvíc a elektrickej pece do gastronomickej prevádzky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 000,00 9000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol - 300 litrov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 887,33 5887.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nástenný odsávač pár s príslušenstvom Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves 5 779,47 5779.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 060,00 9060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická pec trojrúrová Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 718,51 3718.51 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadenia do zariadení školského stravovania MŠ a ZŠ Mesto Levice 55 861,00 55861.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol BI 150 – 98 ET Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 4 272,00 4272.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Univerzálny robot 60 l RE 22/60 s príslušentvom Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 9 360,00 9360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia hromadného stravovania Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 937,00 18937.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na veľkokuchynské zariadenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 260,00 1260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plynový kotol Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 5 642,40 5642.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šokový schladzovač, zmrazovač. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy - zariadenie kuchyne Trenčiansky samosprávny kraj 276 220,00 276220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálny mixér Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 587,20 2587.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kombinované sporáky - veľkokapacitné Mesto Lučenec 4 730,00 4730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské stroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 216,00 6216.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kotol elektrický 100 l Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 3 336,80 3336.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická výklopná panvica Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 3 486,40 3486.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické zariadenia stravovacích prevádzok a ND Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 9 000,00 9000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 060,00 7060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trojpec s príslušenstvom Centrum sociálnych služieb - Partizánske 4 200,00 4200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zjemňovač mäsa s nádstavcami Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 3 312,00 3312.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka prvkov gastrotechnológie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 83 935,20 83935.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat 10xGN1/1 s bojlerovým systémom Teresa Benedicta 9 300,00 9300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrická rúra Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 859,71 2859.71 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia kuchyne základenej školy (4) Mestská časť Bratislava - Petržalka 73 559,72 73559.72 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia ŠJ a technologické vybavenie ŠJ pri MŠ Októbrová, Dunajská Streda Gastro DS, s.r.o. 810 000,00 810000.0 EUR 2022 Tovary Nie 1http://www.gastrovrabel.skgastrovabel@orava.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 602 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Vrábeľ
Adresa:
Oravská Jasenica Oravská Jasenica 02964
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vrábeľ
Adresa:
Oravská Jasenica Oravská Jasenica 02964
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Marián Zboja, notár
Adresa:
Radlinského 38 Dolný Kubín 02601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×