Dodávateľ

SATUR TRAVEL, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SATUR TRAVEL a.s.

IČO: 35787201

Adresa: Miletičova 1, Bratislava

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2377

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Február 2020

Záznam platný do: 26. Február 2023

Posledná zmena: 5. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2011 1 028,00 EUR 1 1
2012 4 603,00 EUR 1 1
2013 875 724,00 EUR 22 22
2014 5 925 701,00 EUR 26 27
2015 1 551 701,00 EUR 14 15
2016 4 710 665,00 EUR 15 17
2017 71 916,00 EUR 6 6
2018 1 405 210,00 EUR 8 8
2019 3 505 514,00 EUR 3 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 735 462,00 EUR 19 20
2015 1 992 475,00 EUR 24 25
2016 10 323 584,00 EUR 31 33
2017 24 410,00 EUR 1 1
2018 1 351 633,00 EUR 9 9
2019 3 601 007,00 EUR 9 11
2020 23 491,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 11 1 909 594,00 1909594.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 3 205 514,00 3205514.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 11 662,00 11662.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 67 637,00 67637.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 4 603,00 4603.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 189 168,00 189168.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 40 000,00 40000.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 210 000,00 210000.00 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 360 000,00 360000.00 EUR
Dopravný úrad 7 239 295,00 239295.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 89 700,00 89700.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 9 95 999,00 95999.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská filharmónia 4 365 000,00 365000.00 EUR
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 1 150 000,00 150000.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 3 805 193,00 3805193.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 76 738,00 76738.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 17 5 636 299,00 5636299.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 118,00 118.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 1 104 205,00 1104205.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 114 741,00 114741.00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 45 370,00 45370.00 EUR
Slovenské hnutie špeciálnych olympiád 1 60 000,00 60000.00 EUR
Slovenský olympijský výbor 2 239 333,00 239333.00 EUR
Hudobné centrum 9 7 441,00 7441.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 24 410,00 24410.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 42,00 42.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 150 000,00 150000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Ubytovanie SF v zahraničí Slovenská filharmónia 65 000,00 65000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 133 900,00 133900.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 89 700,00 89700.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie prepravy osôb Slovenské hnutie špeciálnych olympiád 60 000,00 60000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb, cestovných lístkov a ostatných služieb Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 189 168,00 189168.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečovanie leteniek na zahraničné pracovné cesty Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. od 40 000,00 do 206 000,00 40000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 33 657,00 33657.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 199 900,00 199900.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 209 998,00 209998.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 261 815,00 261815.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 71 546,00 71546.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 130 103,00 130103.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 405,00 10405.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 15 148,00 15148.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri pracovných cestách pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 970 305,00 970305.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 483,00 4483.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum I. kvartál 2015 Hudobné centrum 2 355,00 2355.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 379,00 26379.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 145 393,00 145393.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 102 065,00 102065.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5 432,00 5432.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 419 450,00 419450.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Hudobné centrum 1 260,00 1260.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 17 705,00 17705.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 800 000,00 3800000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 254 953,00 254953.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 26 763,00 26763.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby SOV Slovenský olympijský výbor 830 000,00 830000.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 199 900,00 199900.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 811,00 25811.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 64 973,00 64973.0 EUR 2013 Služby Nie 1
abezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Hudobné centrum od 55 000,00 do 65 000,00 55000 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 241 069,00 241069.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 483,00 483.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 50 245,00 50245.0 EUR 2011 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 132 240,00 132240.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 084,00 7084.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 67 307,00 67307.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 43 061,00 43061.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a súvisiacich služieb s prepravou osôb do zahraničia Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 18 628,00 18628.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Hudobné centrum od 55 000,00 do 65 000,00 55000 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 375 592,00 375592.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 892,00 4892.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 78 509,00 78509.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum II. kvartál 2015 Hudobné centrum 1 706,00 1706.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 64 325,00 64325.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8 258,00 8258.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 180 648,00 180648.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 379 071,00 379071.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 33 709,00 33709.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 4 990,00 4990.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 50 511,00 50511.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6 364,00 6364.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 518 187,00 518187.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 1 670,00 1670.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 8 439,00 8439.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Hudobné centrum 9 031,00 9031.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 90 590,00 90590.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 22 326,00 22326.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 361,00 7361.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Letecké dopravné služby. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 210 000,00 210000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 5 483,00 5483.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 4 446,00 4446.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 60 271,00 60271.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 712,00 4712.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 7 505,00 7505.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 771,00 4771.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 104 373,00 104373.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 115 057,00 115057.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 360 000,00 360000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 8 811,00 8811.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 191 554,00 191554.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre potreby SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra 114 741,00 114741.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 199 098,00 199098.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Viedeň – Zurich – Viedeň Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 120,00 120.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečovanie leteniek, ubytovania a s tým súvisiacich služieb spojených s cestovnými výdavkami na zahraničných pracovných cestách Bratislavský samosprávny kraj 65 000,00 65000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a cestovného poistenia pre zahraničné pracovné cesty Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 30 182,62 30182.62 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Dopravný úrad 3 897,00 3897.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb a s tým súvisiacich služieb Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 150 000,00 1150000.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57 653,00 57653.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 271 372,00 271372.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 150 047,00 150047.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 316 673,00 316673.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 150 144,00 150144.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 24 647,00 24647.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 226 116,00 226116.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Ubytovanie SF - tuzemské Slovenská filharmónia 300 000,00 300000.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 63 015,00 63015.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 251 199,00 251199.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 203 797,00 3203797.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 34 646,00 34646.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 92 587,00 92587.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 22 482,00 22482.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 145 944,00 145944.0 EUR 2018 Služby Nie 1http://www.satur.sklenicka@ba.satur.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 115 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Eleonóra Fedorová
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ľudmila Masariková
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ľudmila Masariková
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Záznam do:
8. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Eleonóra Fedorová
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Záznam do:
8. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Eleonóra Fedorová
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ľudmila Masariková
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s. r. o.
Adresa:
Miletičova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.07.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 8.07.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 14.07.2017 do: 8.07.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×