Dodávateľ

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Banská Štiavnica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

IČO: 31631134

Adresa: Kysihýbelská 29, Banská Štiavnica

Registračné číslo: 2020/6-PO-E5269

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Jún 2020

Záznam platný do: 7. Jún 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 8 401 259,00 EUR 4 4
2015 19 923 164,00 EUR 10 10
2016 30 171 652,00 EUR 14 14
2017 27 364 882,00 EUR 18 18
2018 13 500 946,00 EUR 18 18
2019 9 419 117,00 EUR 8 8
2020 18 884 197,00 EUR 12 12
2021 28 813 835,00 EUR 9 9
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 8 401 259,00 EUR 4 4
2015 19 923 164,00 EUR 10 10
2016 30 109 997,00 EUR 13 13
2017 16 755 415,00 EUR 17 17
2018 13 781 315,00 EUR 19 19
2019 19 809 870,00 EUR 9 9
2020 16 396 608,00 EUR 11 11
2021 31 301 424,00 EUR 10 10

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Chynorany 1 475 686,00 475686.00 EUR
Obec Čierny Balog 1 15 392 669,00 15392669.00 EUR
Obec Čáry 1 317 800,00 317800.00 EUR
Mesto Banská Štiavnica 7 5 838 807,00 5838807.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 22 499,00 22499.00 EUR
Mesto Tisovec 2 645 191,00 645191.00 EUR
Obec Kecerovce 1 1 849 661,00 1849661.00 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 2 614 033,00 2614033.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 7 10 459 960,00 10459960.00 EUR
Obec Dúbrava 1 136 833,00 136833.00 EUR
Obec Slovenské Pravno 1 245 750,00 245750.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 1 233 960,00 1233960.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 4 857 895,00 4857895.00 EUR
Mesto Krompachy 1 1 705 382,00 1705382.00 EUR
Obec Vyhne 1 548 053,00 548053.00 EUR
Obec Solčany 1 200 016,00 200016.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 2 265 198,00 2265198.00 EUR
Obec Širkovce 1 3 713 333,00 3713333.00 EUR
Mesto Ružomberok 1 541 250,00 541250.00 EUR
Mesto Poltár 1 2 365 155,00 2365155.00 EUR
Obec Bacúrov 1 148 893,00 148893.00 EUR
Obec Tachty 1 289 016,00 289016.00 EUR
Obec Jalšovík 1 205 189,00 205189.00 EUR
Obec Banka 1 1 133 371,00 1133371.00 EUR
Mesto Myjava 1 779 854,00 779854.00 EUR
Obec Koprivnica 1 119 583,00 119583.00 EUR
Mesto Liptovský Hrádok 1 398 640,00 398640.00 EUR
Obec Torysa 1 821 291,00 821291.00 EUR
Mesto Sereď 1 239 812,00 239812.00 EUR
Obec Moravské Lieskové 2 10 900 981,00 10900981.00 EUR
Obec Liptovský Ondrej 3 3 820 766,00 3820766.00 EUR
Obec Kurov 2 383 962,00 383962.00 EUR
Obec Cinobaňa 1 231 392,00 231392.00 EUR
Zoologická záhrada 2 4 330 248,00 4330248.00 EUR
Obec Michalová 1 3 856 541,00 3856541.00 EUR
Obec Zubrohlava 1 671 267,00 671267.00 EUR
Obec Záhorská Ves 1 317 532,00 317532.00 EUR
Obec Jánovce 1 484 882,00 484882.00 EUR
Obec Častá 4 5 022 824,00 5022824.00 EUR
Mesto Rimavská Sobota 1 447 666,00 447666.00 EUR
Obec Bojná 1 10 252 410,00 10252410.00 EUR
Obec Lakšárska Nová Ves 1 161 657,00 161657.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 16 999 833,00 16999833.00 EUR
Obec Lesnica 1 1 444 500,00 1444500.00 EUR
Obec Muráň 1 168 877,00 168877.00 EUR
Obec Budča 1 1 232 083,00 1232083.00 EUR
Obec Jasenica 1 351 649,00 351649.00 EUR
Obec Jablonov 1 342 105,00 342105.00 EUR
Obec Medzibrodie nad Oravou 1 943 022,00 943022.00 EUR
Obec Dubovany 1 280 369,00 280369.00 EUR
Obec Rajecká Lesná 1 57 665,00 57665.00 EUR
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1 2 487 589,00 2487589.00 EUR
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 2 8 294 576,00 8294576.00 EUR
Obec Vidiná 1 244 946,00 244946.00 EUR
Obec Haniska 1 446 050,00 446050.00 EUR
Obec Sebechleby 1 2 460 291,00 2460291.00 EUR
Obec Kapušany 1 604 169,00 604169.00 EUR
Obec Kalinovo 2 620 833,00 620833.00 EUR
Obec Hruštín 1 432 000,00 432000.00 EUR
Obec Krakovany 1 272 588,00 272588.00 EUR
Obec Hosťovce 1 61 655,00 61655.00 EUR
Obec Buková 1 275 583,00 275583.00 EUR
Obec Malá Domaša 1 279 423,00 279423.00 EUR
Obec Lenartov 1 256 903,00 256903.00 EUR
Obec Chmiňany 1 249 206,00 249206.00 EUR
Obec Hronsek 1 109 929,00 109929.00 EUR
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 14 865 800,00 14865800.00 EUR
Obec Nitrica 1 2 250 500,00 2250500.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Turá Lúka – úprava kapacity koryta Myjavy v rkm 66,83-70,10 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 911 004,00 4911004.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Protipovodňové opatrenia v obci Bacúrov Obec Bacúrov 124 922,00 124922.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Znižovanie energetickej náročnosti pri prevádzke MŠ ul.Belanská, Liptovský Hrádok Mesto Liptovský Hrádok 398 640,00 398640.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina Obec Liptovský Ondrej 602 804,00 602804.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Liptovský Ondrej potok Brestovina r.km 0,000 0,363 a Konský potok r.km 0,400 0,850 protipovodňová ochrana - realizačný projekt a autorský dozor Obec Liptovský Ondrej 1 485 133,00 1485133.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá (prekopávka 1650 m2, stoka B, úsek Š2-Š15) Obec Častá 131 839,00 131839.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Celoobecná kanalizácia a ČOV- dažďová kanalizácia pre obec Častá Obec Častá 140 958,00 140958.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Banská Štiavnica - úprava verejných priestranstiev Mesto Banská Štiavnica 2 802 689,00 2802689.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Banská Štiavnica - odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 626 880,00 1626880.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica - úprava Lesníckeho -potoka Obec Lesnica 1 248 913,00 1248913.0 EUR 2015 Práce Áno 1
VS Teplý Vrch, rekonštrukcia bezpečnostného priepadu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 150 000,00 1150000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Turá Lúka - stabilizácia pravostranného oporného múru toku Myjava v úseku sanácie zosuvu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 46 000,00 46000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá (cesty – spätné úpravy a rekonštrukcia stoky A4 ) Obec Častá 348 014,00 348014.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba poľných ciest v Liptovskom Ondreji Obec Liptovský Ondrej 1 284 380,00 1284380.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Tisovec rekonštrukcia budovy školy Mesto Tisovec 47 849,00 47849.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy na ulici Hrabovská cesta 2 v Ružomberku Mesto Ružomberok 541 250,00 541250.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Turá Lúka – sanácia zosuvu v km 1,139-1,297 úpravy koryta Myjavy SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 200 000,00 200000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Centrum odpadového hospodárstva Krompachy Mesto Krompachy 1 466 500,00 1466500.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Banská Štiavnica - Jergištôlňa, vodovod Mesto Banská Štiavnica 466 595,00 466595.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Modernizácia MŠ a ZŠ v Tachtách – projekt odstránenia havarijného stavu Obec Tachty 241 513,00 241513.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zateplenie fasády na objekte materskej školy č.s. 416 v obci Rajecká Lesná Obec Rajecká Lesná 57 665,00 57665.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica Mesto Banská Štiavnica 39 999,00 39999.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Čierny Balog, kanalizácia a ČOV Obec Čierny Balog 15 392 669,00 15392669.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá Obec Častá 4 207 605,00 4207605.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Kanalizácia a ČOV Poltár, časť Slaná Lehota a Zelené Mesto Poltár 2 365 155,00 2365155.0 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 5 604 538,00 5604538.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Kanalizácia a ČOV Bojná - Veľké Dvorany Obec Bojná od 10 252 410,00 do 11 701 949,00 10252410 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Tisovec–Losinec, rozšírenie kanalizácie a vodovodu Mesto Tisovec 589 342,00 589342.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch Obec Krakovany 297 018,00 297018.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zberný dvor na separáciu odpadu- obec Hruštín Obec Hruštín 432 548,00 432548.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Myjava, rozšírenie kanalizácie Myjava - 1. etapa Mesto Myjava 779 854,00 779854.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energet. náročnosti verejnej budovy č.284 - Čáry Obec Čáry 318 282,00 318282.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budov MSÚ Rimavská Sobota Mesto Rimavská Sobota 448 038,00 448038.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Obnova Materskej školy, Slovenské Pravno Obec Slovenské Pravno 246 225,00 246225.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ v obci Koprivnica Obec Koprivnica 120 243,00 120243.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Obnova Materskej školy Mesto Banská Štiavnica 345 980,00 345980.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rozšírenie kanalizácie Hosťovce, stoka N Obec Hosťovce 136 096,00 136096.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova budovy obecného úradu, Buková Obec Buková 275 583,00 275583.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Obec Dúbrava 136 833,00 136833.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Vyhne - splašková kanalizácia Obec Vyhne 548 053,00 548053.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Medzibrodie nad Oravou. Rozšírenie vodovodu, lokalita Roveň - II. etapa a Rozšírenie kanalizácie, lokalita Roveň Obec Medzibrodie nad Oravou 943 022,00 943022.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Seredi Mesto Sereď 239 812,00 239812.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 980 000,00 10980000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Materská škola v Hronseku Obec Hronsek 109 929,00 109929.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy kultúrneho domu v obci Záhorská Ves Obec Záhorská Ves 317 532,00 317532.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Bytové domy nižšieho štandardu Kecerovce Obec Kecerovce 1 849 661,00 1849661.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zberný dvor v obci Dubovany - stavebné práce Obec Dubovany 281 360,00 281360.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Oprava kultúrneho domu v obci Muráň Obec Muráň 156 102,00 156102.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy v Lakšárskej Novej Vsi Obec Lakšárska Nová Ves 162 157,00 162157.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Materská škola a telocvičňa v Obci Banka Obec Banka 1 133 371,00 1133371.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Cinobaňa Obec Cinobaňa 232 309,00 232309.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Komunitné centrum v obci Malá Domaša Obec Malá Domaša 279 423,00 279423.0 EUR 2018 Práce Áno 1
ČOV Turčianske Teplice - Intenzifikácia biologického stupňa Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 2 690 038,00 2690038.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Prístavba MŠ Kurov Obec Kurov 155 962,00 155962.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Komunitné centrum Lenartov Obec Lenartov 256 903,00 256903.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v Kapušanoch Obec Kapušany 604 169,00 604169.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Komunitné centrum v obci Chmiňany Obec Chmiňany 249 206,00 249206.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Kŕmny ovos LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 500,00 22500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie verejného vodovodu - Kalinovo Obec Kalinovo 412 500,00 412500.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Prístavba k ZŠ s MŠ v obci Jablonov Obec Jablonov 342 105,00 342105.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zateplenie objektu materskej školy a modernizácia plynovej kotolne Obec Moravské Lieskové 510 228,00 510228.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Ubikácia africkej fauny Zoologická záhrada 3 581 943,00 3581943.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Stavebné úpravy na budove obecného úradu v Haniske Obec Haniska 446 050,00 446050.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu NZOO Bojnice - objekt SO 01 Predajňa suvenírov a ubytovanie Zoologická záhrada 748 305,00 748305.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia administratívnej budovy, Bukurešťská 4, Bratislava Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 269 243,00 2269243.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rozšírenie kapacity Materskej školy Solčany Obec Solčany 200 016,00 200016.0 EUR 2019 Práce Áno 1
PARKOVISKO NA UL. DOLNÁ V BANSKEJ ŠTIAVNICI Mesto Banská Štiavnica 331 627,00 331627.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Oprava strechy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 233 960,00 1233960.0 EUR 2019 Práce Nie 1
VD Ľadovo, rekonštrukcia bezpečnostného priepadu III. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 360 743,00 1360743.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Vybudovanie zberného dvora v obci Zubrohlava Obec Zubrohlava 630 325,00 630325.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové Obec Moravské Lieskové 10 001 697,00 10001697.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Vodná stavba Ružiná, oprava objektov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 608 001,00 2608001.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Kanalizácia a ČOV Širkovce Obec Širkovce 3 713 333,00 3713333.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Obnova budovy Okresného súdu Lučenec - 2. ETAPA Krajský súd v Banskej Bystrici 2 614 033,00 2614033.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Vybudovanie vodovodu v obci Michalová Obec Michalová 3 856 541,00 3856541.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rozšírenie verejného vodovodu v obci Jasenica Obec Jasenica 351 649,00 351649.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Jánovce - Čenčice vodovod Obec Jánovce 770 643,00 770643.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Sebechleby - kanalizácia a ČOV Obec Sebechleby 2 460 291,00 2460291.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy vo Vidinej Obec Vidiná 244 946,00 244946.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Budča, rozšírenie kanalizácie Obec Budča 1 232 083,00 1232083.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Kalinovo Obec Kalinovo 208 333,00 208333.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Nitra, r km 59,845; stavebné práce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 648 017,00 648017.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Banská Štiavnica – úprava verejných priestranstiev Ul. Palárikova, časti A, B, C (03). Mesto Banská Štiavnica 680 890,00 680890.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Chynorany Obec Chynorany 475 686,00 475686.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu Obec Jalšovík 321 853,00 321853.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Považský Chlmec – stoková sieť– II. Etapa. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 3 039 104,00 3039104.0 EUR 2020 Práce Nie 1
KANALIZÁCIA A COV OBCE NITRICA Obec Nitrica 2 250 500,00 2250500.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Komunitné centrum v obci Kurov Obec Kurov 228 000,00 228000.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 400 333,00 4400333.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zberný dvor Torysa Obec Torysa 821 291,00 821291.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulice Dolná Resla, Banská Štiavnica. Mesto Banská Štiavnica 870 018,00 870018.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a budovanie monitorovacích objektov podzemnej vody (385 sond) Slovenský hydrometeorologický ústav 4 857 895,00 4857895.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy-Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 865 800,00 14865800.0 EUR 2021 Práce Áno 1www.combin.skrozloznikova@combin.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 29 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vladimír Gallo
Adresa:
Staronová 2 Banská Štiavnica 96901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Janočko
Adresa:
Lackova 15 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Gallo
Adresa:
Staronová 2 Banská Štiavnica 96901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Janočko
Adresa:
Lackova 15 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Peter Mačaj
Adresa:
Dolná 7 Banská Štiavnica 96901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×