Dodávateľ

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

IČO: 31355161

Adresa: Mlynské nivy 61/A, Bratislava

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2296

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Február 2020

Záznam platný do: 17. Február 2023

Posledná zmena: 3. December 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 76 618 648,00 EUR 6 6
2015 216 127 406,00 EUR 20 20
2016 119 724 970,00 EUR 6 6
2017 7 443 962,00 EUR 3 4
2018 82 917 365,00 EUR 5 5
2019 38 722 258,00 EUR 7 8
2020 30 661 145,00 EUR 3 3
2021 5 648 900,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 76 618 648,00 EUR 6 6
2015 216 127 406,00 EUR 20 20
2016 119 724 970,00 EUR 6 6
2017 7 443 962,00 EUR 3 4
2018 82 917 365,00 EUR 5 5
2019 33 556 842,00 EUR 6 7
2020 35 826 561,00 EUR 4 4
2021 5 648 900,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 3 14 548 830,00 14548830.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 16 636 800,00 16636800.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 5 416 960,00 5416960.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 7 974 192,00 7974192.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 20 537 512,00 20537512.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 5 595 000,00 5595000.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 3 821 578,00 3821578.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 8 169 056,00 8169056.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 38 887 554,00 38887554.00 EUR
Košický samosprávny kraj 1 78 757,00 78757.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 3 6 318 120,00 6318120.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 5 535 670,00 5535670.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 414 751,00 414751.00 EUR
SLOVAK MAK, s.r.o. 1 696 888,00 696888.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 1 27 221,00 27221.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 7 467 955,00 7467955.00 EUR
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 30 379 927,00 30379927.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 1 036 700,00 1036700.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 559 943,00 559943.00 EUR
MH Invest, s.r.o. 2 125 360 910,00 125360910.00 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 17 400 357,00 17400357.00 EUR
Trenčianske kúpele, s. r. o. 1 1 975 877,00 1975877.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 17 678 615,00 17678615.00 EUR
Mesto Sládkovičovo 1 616 363,00 616363.00 EUR
ARGIM, spol. s r.o. 1 570 881,00 570881.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 13 855 373,00 13855373.00 EUR
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 1 38 695 000,00 38695000.00 EUR
NFŠ, a. s. 1 49 810 740,00 49810740.00 EUR
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2 110 944 659,00 110944659.00 EUR
Žilinská teplárenská, a.s. 1 6 398 016,00 6398016.00 EUR
Zvolenská teplárenská, a.s. 2 12 982 530,00 12982530.00 EUR
Trnavská teplárenská, a.s. 2 7 471 919,00 7471919.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rozšírenie a zníženie rozsahu stavebných prác na zhotovení diela: Výstavba Nemocnice svätého Michala, a.s. Nemocnica svätého Michala, a. s. 278 256,00 278256.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Ochrana urbanizovaného územia Bratislavy na úpätí Malých Karpát, poder na Pieskovom potoku I SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 417 604,00 417604.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Sládkovicovo kanalizácia a ČOV Mesto Sládkovičovo 513 636,00 513636.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia hasičských staníc VO 01 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 900 613,00 4900613.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia výrobných priestorov, skladov a technológia pre SLOVAK MAK, s.r.o. SLOVAK MAK, s.r.o. 570 652,00 570652.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Revitalizácia objektov FEI STU – odstránenie nepredvídateľnej situácie havarijného stavu Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 882 805,00 882805.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia čerpacej stanice Čergov, SO 02 Ukľudňovacia nádrž tesniaca podzemná stena SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 396 000,00 396000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Priemyselný park Vígľaš - technická infraštruktúra MH Invest, s.r.o. 3 125 859,00 3125859.0 EUR 2015 Práce Nie 1
I/61 Opatová - most 061 Slovenská správa ciest 1 011 438,00 1011438.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Doplňujúce stavebné práce týkajúce sa zosilnenia konštrukcií stavby a podpornej konštrukcie nezahrnuté do pôvodnej zmluvy na zhotovenie diela "Katedra hudobnej výchovy UKF v Nitre" Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 143 130,00 143130.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Poltár - ochranné opatrenia na potoku Poltarica, r.km 3,0 5,0 SO.03 a SO.04 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 27 221,00 27221.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia čerpacej stanice Čergov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 271 051,00 2271051.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzky výrobného objektu spoločnosti ARGIM, spol. s r.o. ARGIM, spol. s r.o. 446 566,00 446566.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Práce naviac v rámci projektu: DSS RAMIREZ - Domov sociálnych služieb Rakovec. Košický samosprávny kraj 71 700,00 71700.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy na zhotovenie diela "Katedra hudobnej výchovy UKF v Nitre" Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 202 495,00 202495.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia hotela KRYM – stavebné práce Trenčianske kúpele, s. r. o. od 1 900 000,00 do 1 980 000,00 1900000 EUR 2014 Práce Áno 1
Výstavba športovej infraštruktúry „Národný futbalový štadión“ NFŠ, a. s. 45 000 000,00 45000000.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Svätý Ján Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 979 708,00 5979708.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Revitalizácia objektov FEI STU Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 15 594 000,00 15594000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
R1 Vlčkovce - Križovany nad Dudváhom, protihlukové opatrenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 189 348,00 2189348.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Dostavba budovy VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 595 000,00 5595000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Drienov, Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora - kanalizácia a ČOV Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 17 400 357,00 17400357.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 12 591 895,00 12591895.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 55 320 665,00 55320665.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Príprava strategického parku Nitra MH Invest, s.r.o. 123 098 661,00 123098661.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Vybudovanie špecializovaných pracovísk pre Univerzitný park v objekte TÚ LF UPJŠ v Košiciach, Tr. SNP 1, Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 685 000,00 7685000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Šurany - kanalizácia a ČOV Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 849 927,00 18849927.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Sústava na odkanalizovanie a čístenie odpadových vôd v okrese Prievidza I. etapa Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13 855 373,00 13855373.0 EUR 2015 Práce Áno 1
VD Kráľová – rekonštrukcia pravostrannej hrádze SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 10 748 333,00 10748333.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 38 695 000,00 38695000.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Modernizácia údržbovej základne - 2. etapa Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 8 007 992,00 8007992.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Kanalizácia a ČOV Sereď Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 530 000,00 11530000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Oprava a rekonštrukcia teoretických ústavov JLF UK Martin - II.etapa Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 559 943,00 559943.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK Trenčiansky samosprávny kraj 5 535 670,00 5535670.0 EUR 2017 Práce Nie 2
UN Martin - dostavba 6. pavilónu dokončenie 1. etapy s financovaním na obdobie 4 rokov Univerzitná nemocnica Martin 1 348 349,00 1348349.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 55 623 994,00 55623994.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Realizácia technického vybavenia pre zabezpečenie priestorov Slovensjkej národnej galérie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 036 700,00 1036700.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Doplňujúce práce pri vybudovaní špecializovaných pracovísk pre Univerzitný vedecký park (II.) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 289 192,00 289192.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 21 488 913,00 21488913.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa v PO a KE kraji Slovenská správa ciest 4 478 566,00 4478566.0 EUR 2018 Práce Áno 1
REkonštrukcia mostov ciest I. triedy II. fáza v Nitrianskom a Trnavskom kraji Slovenská správa ciest 8 871 275,00 8871275.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. Žilinská teplárenská, a.s. 9 202 468,00 9202468.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Preventívno - ambulantné a diagnostické centrum SÚSCCH a.s. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 467 955,00 7467955.0 EUR 2019 Práce Nie 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY ČASTI 4.NP PRE LÔŽKOVÚ JEDNOTKU Nemocnica svätého Michala, a. s. 882 833,00 882833.0 EUR 2019 Práce Nie 1
UNM – dostavba 6. pavilónu – II. etapa Univerzitná nemocnica Martin 2 473 229,00 2473229.0 EUR 2019 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA HV DN 600 Mikovíniho – Gen. Goliana, úsek sečná Š 1004 – Š 1046 a DN 700 Koniarekova - Nobelova, Úsek sekcˇná šachta Š 938 - Š 949 Trnavská teplárenská, a.s. 7 471 919,00 7471919.0 EUR 2019 Práce Áno 2
Výstavba Detenčného ústavu Hronovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 21 214 339,00 21214339.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zmena média v parných rozvodoch Zvolenská teplárenská, a.s. 6 584 999,00 6584999.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia leteckej vojenskej nemocnice Nemocnica svätého Michala, a. s. 5 496 471,00 5496471.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zmena média v parných rozvodoch - II. etapa Zvolenská teplárenská, a.s. 6 397 531,00 6397531.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klatovského ramena z Váhu, II. etapa, 1. časť a III. etapa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 22 845 245,00 22845245.0 EUR 2021 Práce Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 220 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Volčko
Adresa:
Mlynské Nivy 61/A Bratislava - mestská časť Ružinov 820 15
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Apríl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimíra Urbanová
Adresa:
Mlynské Nivy 61/A Bratislava - mestská časť Ružinov 820 15
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Sylvia Imreová
Adresa:
Mlynské Nivy 61/A Bratislava - mestská časť Ružinov 820 15
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Walter Egger
Adresa:
Mlynské Nivy 61/A Bratislava - mestská časť Ružinov 820 15
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2020
Záznam do:
15. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Hirner
Adresa:
Mlynské Nivy 61/A Bratislava - mestská časť Ružinov 820 15
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2020
Záznam do:
4. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Aleš Hreha
Adresa:
Mlynské Nivy 61/A Bratislava - mestská časť Ružinov 820 15
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2020
Záznam do:
27. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Oleg Deripaska
Adresa:
kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160
Krajina:
Ruská federácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
31. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Thomas Birtel
Adresa:
Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Siegfried Wanker
Adresa:
Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Christian Harder
Adresa:
Pattendorf 75 Möllbrücke 9813
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Hannes Truntschnig
Adresa:
Ruthgasse 19 Wien 1190
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Dr. techn. Peter Krammer
Adresa:
Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Ružička Csekes s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.10.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 15.06.2021 do: 22.10.2021

StiahniZáznam platný od: 4.02.2021 do: 15.06.2021

StiahniZáznam platný od: 27.05.2020 do: 4.02.2021

StiahniZáznam platný od: 30.04.2020 do: 27.05.2020

StiahniZáznam platný od: 31.01.2020 do: 30.04.2020

StiahniZáznam platný od: 28.07.2017 do: 31.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×