Dodávateľ

Novosedlík, spol. s r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Novosedlík, spol. s r.o.

IČO: 34104402

Adresa: Chotárna 41, Nitra

Registračné číslo: 2019/11-PO-C4534

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. November 2019

Záznam platný do: 16. November 2022

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 711 588,00 EUR 3 3
2015 3 046 248,00 EUR 8 9
2017 677 759,00 EUR 2 2
2019 1 845 692,00 EUR 4 4
2020 413 183,00 EUR 1 1
2021 3 123 163,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 711 588,00 EUR 3 3
2015 2 022 903,00 EUR 7 8
2016 1 023 345,00 EUR 1 1
2017 677 759,00 EUR 2 2
2019 1 845 692,00 EUR 4 4
2020 413 183,00 EUR 1 1
2021 3 123 163,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 379 151,00 379151.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 549 900,00 549900.00 EUR
Obec Zemianska Olča 1 413 183,00 413183.00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 328 622,00 328622.00 EUR
Obec Pečeňady 1 318 023,00 318023.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 4 2 987 633,00 2987633.00 EUR
Obec Trenčianska Turná 1 574 493,00 574493.00 EUR
Mesto Partizánske 1 1 048 271,00 1048271.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 6 478 849,00 478849.00 EUR
Obec Hamuliakovo 1 764 677,00 764677.00 EUR
Obec Šarovce 2 328 849,00 328849.00 EUR
Obec Kráľová nad Váhom 1 247 755,00 247755.00 EUR
Obec Horná Kráľová 1 263 911,00 263911.00 EUR
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o. 1 569 349,00 569349.00 EUR
ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, n.o. 1 564 967,00 564967.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prestavba a dostavba výstavnej siene Robotníckeho domu Vlastivedného múzea v Hlohovci Trnavský samosprávny kraj 786 816,00 786816.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zateplenie budovy Hlavného pavilónu, budovy oddelenia OPLDZ a budovy oddelenia ODL-M v Pohronskom Ruskove - doplnenie dodávky Psychiatrická nemocnica Hronovce 9 991,00 9991.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zateplenie budovy Hlavného pavilónu, budovy oddelenia OPLDZ a budovy oddelenia ODL-M v Pohronskom Ruskove Psychiatrická nemocnica Hronovce 223 734,00 223734.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia sociálnohygienických zariadení na oddeleniach v hlavnom paivóne Hronovce - časť 2 :Rekonštrukcia sociálnohygienických zariadení 1,2,3NP a Rekonštrukcia ÚK - doplnenie dodávky Psychiatrická nemocnica Hronovce 25 490,00 25490.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Multifunkčný športový areál R.Kaufmana Mesto Partizánske 771 000,00 771000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia , prístavba a modernizácia Základnej školy s Materskou školou Šarovce Obec Šarovce 338 235,00 338235.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia suterénu a sociálno hygienických zariadení na oddeleniach v hlavnom pavilóne Hronovce - Časť 1 - Rekonštrukcia suterénu v hlavnom pavilóne - doplnenie dodávky pre časť 1 Psychiatrická nemocnica Hronovce 19 753,00 19753.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia suterénu a sociálnohygienických zariadení na oddeleniach v hlavnom pavilóne Psychiatrická nemocnica Hronovce 338 256,00 338256.0 EUR 2015 Práce Nie 2
Vybudovanie autistického centra Trenčiansky samosprávny kraj 1 045 505,00 1045505.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia , prístavba a modernizácia Základnej školy s Materskou školou Šarovce - doplnenie dodávky Obec Šarovce 35 995,00 35995.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia hasičskej stanice v Šali Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 549 900,00 549900.0 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
"Prístupová komunikácia a parkovisko pre autistické centrum" Trenčiansky samosprávny kraj 103 266,00 103266.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Obecný úrad a kultúrny dom v obci Trenčianska Turná - zvýšenie energetickej účinnosti objektu Obec Trenčianska Turná 574 493,00 574493.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zberný dvor Kráľová nad Váhom Obec Kráľová nad Váhom 247 755,00 247755.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zvýšenie efektívnosti a tepelnej ochrany kultúrneho domu Horná Kráľová Obec Horná Kráľová 263 911,00 263911.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Novostavba centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Bátorove Kosihy Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o. 608 988,00 608988.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Nadstavba a Rozšírenie kapacity MŠ Hamuliakovo Obec Hamuliakovo 807 299,00 807299.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča Obec Zemianska Olča 437 762,00 437762.0 EUR 2020 Práce Áno 1
„Rekonštrukcia dielní pre praktické vyučovania, Ďurčanského 2, Nitra“ Nitriansky samosprávny kraj 379 151,00 379151.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zariadenie pre seniorov Zelená Dunajská Lužná n.o.. ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, n.o. 564 967,00 564967.0 EUR 2021 Práce Áno 1
"Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota Trenčiansky samosprávny kraj 666 305,00 666305.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Prevádzková budova - hygienické zariadenie Obec Pečeňady 388 328,00 388328.0 EUR 2021 Práce Nie 1
„Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“: Rekonštrukcia budovy internátu SZŠ, Piaristická ul. 4, Trenčín – Centrum denných aktivít Trenčiansky samosprávny kraj 1 194 717,00 1194717.0 EUR 2021 Práce Áno 1

nitra@novosedliksro.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 17 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Novosedlík
Adresa:
Hlboká 71 Nitra 949 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ingrid Novosedlíková
Adresa:
Hlboká 71 Nitra 949 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ingrid Novosedlíková
Adresa:
Hlboká 71 Nitra 949 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Novosedlík
Adresa:
Hlboká 71 Nitra 949 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ADVOKÁT JUDr. PETER TIMKO spol. s r.o.
Adresa:
Pri parku 8 Maňa 941 45

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×