Dodávateľ

Atos IT Solutions and Services s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Atos IT Solutions and Services s.r.o.

IČO: 45650276

Adresa: Pribinova 19/7828, Bratislava

Registračné číslo: 2019/10-PO-F1455

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Október 2019

Záznam platný do: 22. Október 2022

Posledná zmena: 13. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 19 594 553,00 EUR 7 7
2015 99 532 376,00 EUR 33 33
2016 26 251 197,67 EUR 16 23
2017 0,00 Nezverejnená 2 2
2017 54 567 794,00 EUR 16 19
2018 84 509 980,00 EUR 16 18
2019 23 706 957,83 EUR 24 24
2020 23 760 921,33 EUR 23 25
2021 4 396 012,00 EUR 13 14
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 18 300 585,00 EUR 5 5
2015 71 245 575,00 EUR 29 29
2016 51 434 075,67 EUR 20 20
2017 0,00 Nezverejnená 2 2
2017 58 737 781,00 EUR 16 26
2018 84 369 218,00 EUR 17 18
2019 21 715 646,83 EUR 22 23
2020 25 677 357,33 EUR 24 26
2021 3 621 801,00 EUR 13 13
2022 1 217 752,00 EUR 2 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 22 062 995,00 22062995.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 369 198,00 369198.00 EUR
DataCentrum 9 19 075 527,00 19075527.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 102 375,00 102375.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 186 240,00 186240.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 116 800,00 116800.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 9 10 768 755,00 10768755.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 49 854,00 49854.00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 61 500,00 61500.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 45 700,00 45700.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 2 803 333,00 2803333.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 7 44 219 801,00 44219801.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 1 057 500,00 1057500.00 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 9 11 626 485,00 11626485.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 21 008 332,00 21008332.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8 43 306 806,00 43306806.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 23 14 670 046,50 14670046.50 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 3 257 842,00 257842.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 16 533 830,00 16533830.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 5 11 297 965,00 11297965.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 17 017 981,00 17017981.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 8 13 924 390,66 13924390.66 EUR
Zoologická záhrada 2 3 381,67 3381.67 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 3 663 884,00 3663884.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 4 30 149 998,00 30149998.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 43 44 415 527,00 44415527.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 0,00 0.00 Neuvedná
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 3 646 189,00 3646189.00 EUR
Vojenský historický ústav 4 3 877 556,00 3877556.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Doplnenie páskových mechaník do zálohovacieho systému Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 60 000,00 60000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Služby podpory IBM System Storage SAN SVC Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 62 431,00 62431.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie prevádzky informačného systému ITMS. DataCentrum 1 940 000,00 1940000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie technickej podpory pre APV vytvorené v rámci implementácie Národného projektu NP X-2 "Zlepšenie a zvýšenie dostupno Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 137 860,00 2137860.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 823 420,00 3823420.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky – Enterprise infraštruktúra Slovenská pošta, a.s. 783 528,00 783528.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Poskytovanie podpory a údržby Dátového centra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6 124 877,00 6124877.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Údržba, podpora, zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie Sociálna poisťovňa, ústredie 1 945 028,00 1945028.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít ITMS2014+ a poskytnutie servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja Úrad vlády Slovenskej republiky 9 849 350,00 9849350.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb pre systém Digitalizačné centrum archívnych dokumentov Vojenský historický ústav 269 429,00 269429.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb pre Informačný systém centra výskumu zbierkových predmetov Vojenského historického ústavu Vojenský historický ústav 284 135,00 284135.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie podpory, údržby a úprav Jednotného finančno-ekonomického informačného systému pre slovenské verejné vysoké školy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8 279 991,00 8279991.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Softvérová integrácia novej funkcionality "Aktivačné centrá" do centrálneho Informačného systému služieb zamestnanosti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 157 518,00 1157518.0 EUR 2014 Služby Nie 1
IT služby pre e-justice Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 7 459 000,00 7459000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodávka koncových zariadení, tlačových a skenovacích zariadení a s tým súvisiacich služieb Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 663 884,00 3663884.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka informačno-komunikačných technológií pre UNM pozostávajúca z: 1. Upgrade serverovej časti 2. Aktívne prvky LAN siete 3. Počítače, LCD monitory a pracovné stanice 4. Systém riadenia elektronických poradovníkov v objektoch UNM s funkciou výkazníctva Univerzitná nemocnica Martin 419 422,00 419422.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poskytovanie služieb pri prevádzke APV ŽoD, APV Pisáreň, APV EZ, APV AIS pre JPV, APV OAS, APV CDS a APV ePortal. Sociálna poisťovňa, ústredie 1 920 000,00 1920000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 387 337,00 387337.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra Slovenská pošta, a.s. 375 429,00 375429.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Hardvér DataCentrum 1 322 934,00 1322934.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Hardvér DataCentrum 162 574,00 162574.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra Slovenská pošta, a.s. 436 487,00 436487.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 2 503 789,00 2503789.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia služieb zamestnanosti zavádzaním samoobslužných systémov, budovanie monitorovacieho systému pre vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní cieľov politík v oblasti zamestnanosti, sledovanie spokojnosti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 5 417 197,00 5417197.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Hardvér DataCentrum 893 657,00 893657.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka Metodicko-pedagogické centrum 23 102 974,00 23102974.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Aktualizácia existujúcich funkcionalít a rozširovanie nových funkcionalít v ITMS2014+ Úrad vlády Slovenskej republiky 6 684 480,00 6684480.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Modifikácia inšpekčného systému pre kontrolu cestovných dokladov so SAC Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 361 567,00 361567.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra Slovenská pošta, a.s. 25 157,00 25157.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 66 058,00 66058.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Hardvér DataCentrum 3 201 282,00 3201282.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Hardvér DataCentrum 6 220 506,00 6220506.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 545 134,00 4545134.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia výskumu VHÚ Vojenský historický ústav 2 960 400,00 2960400.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Poskytovanie technickej podpory APV vytvoreného v rámci implementácie Národného projektu NP X-2 "Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti" Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 836 000,00 1836000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Implementácia zmenových požiadaviek do ISSZ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 749 390,00 749390.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra Slovenská pošta, a.s. 269 938,00 269938.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 14 699 293,00 14699293.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Technická podpora hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj Centrum vedecko-technických informácií SR 5 524 999,00 5524999.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Pozáručný autorizovaný servis pre centralizované zariadenia výpočtovej techniky značky IBM Sociálna poisťovňa, ústredie 2 396 720,00 2396720.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúru Slovenská pošta, a.s. 623 993,00 623993.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 2 276 593,00 2276593.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky – Enterprise infraštruktúra Slovenská pošta, a.s. 620 548,00 620548.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Hardvér DataCentrum 580 173,00 580173.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 19 775 659,00 19775659.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka IKT infraštruktúry KIS VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 396 463,00 7396463.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra Slovenská pošta, a.s. 203 790,00 203790.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra Slovenská pošta, a.s. 618 198,00 618198.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 173 058,00 173058.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra Slovenská pošta, a.s. 300 075,00 300075.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 423 308,00 423308.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka Metodicko-pedagogické centrum 4 141 666,00 4141666.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 8
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra Slovenská pošta, a.s. 256 226,00 256226.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Technická podpora na licenčný softvér (maintenance) využívaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa, ústredie 1 017 583,00 1017583.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Hardvér DataCentrum 601 441,00 601441.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka a inštalácia komponentov na rozšírenie centrálneho zálohovacieho systému Eternus CS on-line backup Sociálna poisťovňa, ústredie 58 250,00 58250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie služieb dátového centra pre výskum a vývoj a zodpovedajúcej infraštruktúry – vybudovanie vedeckého cloudu Centrum vedecko-technických informácií SR 15 483 333,00 15483333.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Služby vyššej podpory pre vybrané informačné systémy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 099 616,00 5099616.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup informačno - komunikačných technológií (IKT) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 30 000 000,00 30000000.0 EUR 2017 Tovary Áno 2
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra Slovenská pošta, a.s. 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra Slovenská pošta, a.s. 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra Slovenská pošta, a.s. 888 570,00 888570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 317 850,00 317850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autorizovaný pozáručný servis hardvérových a softvérových komponentov na zabezpečenie prevádzky IKT infraštruktúry Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 697 790,00 697790.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 1 607 767,00 1607767.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra Slovenská pošta, a.s. 187 748,00 187748.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Enterprise IKT infraštruktúru (servery, diskové polia, aktívne prvky SAN, prvky komunikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry) Slovenská pošta, a.s. 15 664 424,00 15664424.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 875 667,00 2875667.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 1 311 251,00 1311251.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 611 131,00 611131.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, monitorov, periférnych zariadení (tlačiarne, snímače čiarového kódu, skenery a iné), softvéru a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. od 19 290 596,00 do 23 689 666,00 19290596 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 54 000 000,00 54000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 17 000 000,00 17000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít informačného systému ITMS2014 Pôdohospodárska platobná agentúra 1 814 700,00 1814700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvér na zálohovanie a obnovu pre virtuálne prostredie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 86 100,00 86100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie štandardnej technickej podpory licencií Corporate Modeler Sociálna poisťovňa, ústredie 12 600,00 12600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upgrade licencií na tvorbu tlačových zostáv so softvérovou podporou Sociálna poisťovňa, ústredie 87 600,00 87600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné sieťové zariadenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 161 607,26 161607.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termotransférové pásky (10_2017) Zoologická záhrada 1 106,28 1106.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vstupenky (11_2017) Zoologická záhrada 5 646,72 5646.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitorovací systém pre bezpečnosť počítačových sietí založený na dátových tokoch a analýze chovania siete Sociálna poisťovňa, ústredie 180 000,00 180000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka virtuálneho páskového servera Sociálna poisťovňa, ústredie 184 800,00 184800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie funkcionality súčasného systému pre monitoring, diagnostiku a analýzu správania používateľov a zariadení na úroveň Flowmon ADS Corporate Sociálna poisťovňa, ústredie 44 700,00 44700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie diskového priestoru Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 172 501,73 172501.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Služby štandardnej podpory a údržby prostredia IKT infraštruktúry pre IaaS, časť 1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 305 194,00 20305194.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Enterprise IKT infraštruktúru (servery, diskové polia, aktívne prvky SAN, prvky komunikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry) Slovenská pošta, a.s. 742 731,00 742731.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie náhradných dielov pre páskovú knižnicu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 59 611,57 59611.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 087 305,00 2087305.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky, monitorov, periférnych zariadení (tlačiarne, snímače čiarového kódu, skenery a iné), softvéru a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 800 539,00 800539.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zálohovací softvér Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 172 328,70 172328.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia Sociálna poisťovňa, ústredie 2 872 123,00 2872123.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup a implementácia HCI serverovej platformy Hlavné mesto SR Bratislava 262 800,00 262800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Systém pre zálohovanie a archiváciu dát Slovenský hydrometeorologický ústav 1 057 500,00 1057500.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Poskytovanie technickej podpory pre APV Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 985 823,00 3985823.0 EUR 2019 Služby Nie 1
SYSTÉMOVÁ A APLIKAČNÁ PODPORA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU SLOV-LEX Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 835 024,00 5835024.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 888 847,00 888847.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Enterprise IKT infraštruktúru (servery, diskové polia, aktívne prvky SAN, prvky komunikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry) Slovenská pošta, a.s. 48 648,00 48648.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SLUŽBY PODPORY PREVÁDZKY INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ITMS 2014+ DataCentrum 4 152 960,00 4152960.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis pre centralizované zariadenia výpočtovej techniky IBM Sociálna poisťovňa, ústredie 1 996 072,00 1996072.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 495 167,00 495167.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie Service Management Automation Suite Express Edition (HPSM) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 120 800,40 120800.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie funkcionality súčasného systému pre monitoring, diagnostiku a analýzu správania používateľov Sociálna poisťovňa, ústredie 264 600,00 264600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie zálohovacieho softvéru Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 172 580,20 172580.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie komponentov pre prístupový systém Sociálna poisťovňa, ústredie 263 892,00 263892.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory licencií Red Hat Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 62 437,00 62437.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie manažmentu aktualizácií vrátane manažmentu zraniteľností ako služby Sociálna poisťovňa, ústredie 264 000,00 264000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Smerovače Rozhlas a televízia Slovenska 218 000,00 218000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
HW komponenty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 143 866,80 143866.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servery, periférie a programové vybavenie Národná transfúzna služba SR 225 676,40 225676.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup 30ks SSD diskov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 213 940,00 213940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup 28ks SAS diskov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 66 940,00 66940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Štandardná servisná podpora serverovej infraštruktúry pre serverové systémy Hewlett Packard a Lenovo na 2 roky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 344,00 64344.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poskytovanie technickej podpory pre monitorovací systém pre bezpečnosť počítačových sietí založený na dátových tokoch a analýze chovania siete Flowmon Sociálna poisťovňa, ústredie 255 714,00 255714.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie technickej podpory pre virtuálny páskový server Fujitsu Sociálna poisťovňa, ústredie 169 200,00 169200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Technická podpora na licenčný softvér (maintenance) využívaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa, ústredie 1 599 657,00 1599657.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Nákup 2 ks serverov pre platformu GIS Hlavné mesto SR Bratislava 76 000,00 76000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Enterprise IKT infraštruktúru (servery, diskové polia, aktívne prvky SAN, prvky komunikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry) Slovenská pošta, a.s. 717 619,00 717619.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 1 148 790,00 1148790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Systémová, aplikačná podpora a rozvoj Centrálneho finančného informačného systému pre verejné vysoké školy (IS SOFIA) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8 657 600,00 8657600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Podpora centrálnej infraštruktúry na ukladanie dát pre diskové polia 3PAR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 357,00 73357.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby technickej podpory a údržby a Služby aplikačného rozvoja pre Iné druhy dotačných schém Pôdohospodárska platobná agentúra 1 831 489,00 1831489.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Autorizovaný pozáručný servis hardvérových a softvérových komponentov na zabezpečenie prevádzky IKT infraštruktúry Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 384 110,00 1384110.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb vyššej podpory pre vybrané IS Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 932 542,00 7932542.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie licencie na firewall Sophos SG450 na 24 mesiacov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 816,00 19816.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 14 034,00 14034.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka: rozšírenie diskových políc a rozšírenie diskovej kapacity diskových polí Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 256 249,60 256249.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
HW maintenance zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 149 948,40 149948.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Veeam Backup and Replication Universal License na obdobie 36 mesiacov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 751,76 28751.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podpora a údržba HW pre Informačný systém Registra úpadcov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 166 053,41 166053.41 EUR 2020 Služby Nie 1
Realizácia opatrení na zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti Sociálna poisťovňa, ústredie 259 910,00 259910.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 705 413,00 705413.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie serverov, servisných služieb, príslušenstva a súvisiacich dodávok spotrebného materiálu a náhradných dielov vrátane likvidácie odpadu a dopravy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 241 384,08 241384.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Enterprise IKT infraštruktúru (servery, diskové polia, aktívne prvky SAN, prvky komunikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry) Slovenská pošta, a.s. 292 849,00 292849.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, monitorov, periférnych zariadení (tlačiarne, snímače čiarového kódu, skenery a iné), softvéru a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 888 847,00 888847.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni informačného systému na vydávanie osobných a cestovných dokladov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 799 635,00 799635.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Enterprise IKT infraštruktúru (servery, diskové polia, aktívne prvky SAN, prvky komunikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry) Slovenská pošta, a.s. 425 291,00 425291.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 1 063 636,00 1063636.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Správa a servis IS SAP a infraštruktúry komunikačných technológií Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 102 375,00 102375.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 220 370,00 220370.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 292 068,00 292068.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Enterprise IKT infraštruktúru (servery, diskové polia, aktívne prvky SAN, prvky komunikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry) Slovenská pošta, a.s. 1 615 439,00 1615439.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podpora centrálnej infraštruktúry na ukladanie dát kritickej infraštruktúry LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 205 006,89 205006.89 EUR 2021 Služby Nie 1
Servery, sieťové zariadenia a podpora Hlavné mesto SR Bratislava 25 986,00 25986.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 407 371,00 407371.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Enterprise IKT infraštruktúru (servery, diskové polia, aktívne prvky SAN, prvky komunikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry) Slovenská pošta, a.s. 277 749,00 277749.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup IT zariadení a spotrebného tovaru Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 15 777,00 15777.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 060 389,00 1060389.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup IT zariadení a spotrebného tovaru Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 079 864,00 1079864.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Zabezpečenie činnosti DCAD a CVZP (opakovaná) Vojenský historický ústav 466 160,00 466160.0 EUR 2021 Služby Nie 1http://www.atos.netmaria.janosovova@atos.net

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 372 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavel Struhárik
Adresa:
Prešovská 16940 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Struhárik
Adresa:
Prešovská 16940 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Gálik MBA
Adresa:
Hlaváčiková 35 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Marec 2019
Záznam do:
18. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Sůra
Adresa:
Podjavorinskej 4A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Záznam do:
13. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Nicolas Bazire
Adresa:
Avenue d´Bylau 13 Paris 75016
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jean Fleming
Adresa:
Kenilworth road Balsall common 706 Coventry cv7 7th
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ernst Martin Hoogendoorn
Adresa:
Lange Weide 228 Breda 4827MC
Krajina:
Holandské kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lambertus Joannes van de Ven
Adresa:
Beethovenlaan 3 Zeist 3706 BL
Krajina:
Holandské kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Aminata Niane
Adresa:
Fenétre Marmoz budova K2 byt142 Dakar
Krajina:
Senegalská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vernon Sankey
Adresa:
The Cherubs Parsonage Lane Farnham Common
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bertrand Meunier
Adresa:
Chelsea Park Gardens 58 London SW3 6AE
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pasquale Pistorio
Adresa:
Via Marconi 19 Missaglia Lecco 23873
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Colette Wacongne Neuville
Adresa:
Rue des Bois Chandelles 2 Coulombs 28210
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Thierry Breton
Adresa:
Avenue Reille 55 Paris 75014
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lynda Sharp Paine
Adresa:
Cushing Road 2 Wellesley, Massachusetts
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Elie Girard
Adresa:
Cité Des Fleures 37 Paris 750 17
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Valerie Bernis
Adresa:
Avenue De Breteuil 86 Paris 75015
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Emil Fitoš
Adresa:
Cajlanská 226 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Roland Emil DR Busch
Adresa:
Marie-Curie Strasse 17 Erlangen D-91058
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Igor Augustinič Ph.D.
Adresa:
Europeum Business Center, Suché mýto 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.08.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 18.08.2020 do: 20.08.2020

StiahniZáznam platný od: 13.03.2019 do: 18.08.2020

StiahniZáznam platný od: 20.09.2017 do: 13.03.2019

StiahniZáznam platný od: 14.07.2017 do: 20.09.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×