Dodávateľ

TRIGON s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.7

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TRIGON PLUS s.r.o.

IČO: 31340954

Adresa: Goralská 40/2281, Bratislava

Registračné číslo: 2019/8-PO-F1012

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. August 2019

Záznam platný do: 21. August 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 90 180,00 EUR 2 2
2016 92 938,62 EUR 18 18
2017 49 265,36 EUR 19 19
2018 58 536,33 EUR 12 12
2019 52 012,83 EUR 12 12
2020 76 923,83 EUR 9 9
2021 52 821,11 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 34 280,00 EUR 1 1
2015 55 900,00 EUR 1 1
2016 92 938,62 EUR 18 18
2017 49 265,36 EUR 19 19
2018 58 536,33 EUR 12 12
2019 52 012,83 EUR 12 12
2020 76 923,83 EUR 9 9
2021 52 821,11 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 24 269,86 24269.86 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 1 900,00 1900.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 10 689,00 10689.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 4 816,38 4816.38 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 22 872,00 22872.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 6 45 964,70 45964.70 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 16 778,00 16778.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 32 994,17 32994.17 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 930,00 930.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 1 988,50 1988.50 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 980,00 980.00 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 551,00 551.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 2 040,00 2040.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 636,66 636.66 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 12 498,00 12498.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 1 512,50 1512.50 EUR
Virologický ústav SAV 1 34 280,00 34280.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 64 397,50 64397.50 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 8 200,00 8200.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 11 112,00 11112.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15 39 693,06 39693.06 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 8 66 298,17 66298.17 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 1 404,58 1404.58 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 2 490,00 2490.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 8 295,00 8295.00 EUR
Národný onkologický ústav 3 12 049,00 12049.00 EUR
Ústav zoológie SAV 1 5 690,00 5690.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 26 000,00 26000.00 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 4 629,00 4629.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 2 715,00 2715.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 4 004,00 4004.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Autoklávy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 48 000,00 48000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Systém na kultiváciu buniek za hypoxických podmienok Virologický ústav SAV 34 280,00 34280.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Laboratórny prístroj - vodný kúpeľ a veko na vodný kúpeľ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 132,60 1132.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
50132131 Barnstead Pacific TII, zariadenie na úpravu vody Národný onkologický ústav 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
51028132 HERAtherm IGS180, biologický termostat Národný onkologický ústav 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chladiace boxy Národný onkologický ústav 5 990,00 5990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrifúga pre biochemické oddelenie Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny autokláv s vertikálnou komorou 85 litrový vhodný na sterilizáciu inštrumentov, pôd, plastov, roztokov a na deštrukciu materiálu. Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 12 500,00 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci box Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny teplomer/vlhkomer so záznamom Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 584,00 584.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička pre laboratórne účely veľkokapacitná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 600,00 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna chladnička Národný ústav reumatických chorôb 1 775,00 1775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňová laboratórna mraznička Univerzitná nemocnica Martin 1 575,00 1575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipetové špičky 1250 ul Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 463,20 463.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipety Finnpipette Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 457,00 2457.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada manuálnych jednokanálových pipiet Thermo Scientific Finnpipette F1 a príslušný spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 066,00 1066.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tromboagitátor s inkubátorom Univerzitná nemocnica Bratislava 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtový systém na monitorovanie a záznam teploty Univerzitná nemocnica Bratislava 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chovné klietky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 11 952,00 11952.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Parný sterilizátor Fakultná nemocnica Trnava 47 016,00 47016.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HLBOKOMRAZIACI BOX Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stolová zatavovačka/zváračka hadičiek krvných vakov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prášok do autoklávu Tuttnauer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144,00 144.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servis laminárnych boxov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vialka sklenená k lyofilizátoru CS 55-4 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 790,80 790.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teplomer a vlhkomer so záznamom s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 406,57 406.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci box do -86° Ústav zoológie SAV 6 910,00 6910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 517,00 517.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Validačná prehliadka prístrojov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 505,00 505.0 EUR 2017 Služby Nie 1
pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 527,00 527.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatické pipety s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 946,00 946.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špičky na pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 235,00 1235.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtračný laboratórny box Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 912,00 4912.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mraziaci box -40 C Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 5 250,00 5250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci box skriňový -86°C s CO2 back-up a štartovacím príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 080,00 12080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada dávkovacích pipiet so stojanom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 682,00 682.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci pultový box Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 11 775,97 11775.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špičky na pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 247,00 247.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné misky so zabudovaným sklíčkom na mikroskopovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 907,96 907.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 11 114,00 11114.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikropipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 217,00 1217.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sterilizátor Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 930,00 930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci box Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 750,00 9750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrobiologický inkubátor s prirodzenou cirkuláciou vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 350,00 2350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipetové hroty Štátny veterinárny a potravinový ústav 18 979,00 18979.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biele mikroplatničky pre bioluminiscenčné analýzy. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 159,60 159.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Erlenmayerové banky, plastové skúmavky, pipety, plastové fľaše na bunkovú kultúru, pipetové špičky, krabičky a stojany Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 964,00 2964.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety Finnpipette a pipetové špičky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 640,00 2640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom laminárneho boxu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipetové hroty Štátny veterinárny a potravinový ústav 7 209,00 7209.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tromboagitátor s inkubátorom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 700,00 7700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chromatografická chladnička s posuvnými dverami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 517,00 8517.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladiaci box - krvná banka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 889,00 4889.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pipetové hroty Štátny veterinárny a potravinový ústav 12 114,00 12114.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladiace zariadenie na uskladnenie krvi a krvných výrobkov Nemocnica s poliklinikou Myjava 4 007,00 4007.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka laboratórneho autoklávu s montážou, inštaláciou, zaškolením a zabezpečením servisu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 000,00 18000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Naprogramovanie metodiky a validácia prístroja Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 984,00 984.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup laboratórnej sušiarne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 341,69 2341.69 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna chladnička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 337,22 2337.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 960,00 1960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pipetové hroty Štátny veterinárny a potravinový ústav 7 385,00 7385.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mikropipety Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 632,00 1632.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pipeta E1-ClipTip Equalizer s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 883,00 1883.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pipetové hroty Štátny veterinárny a potravinový ústav 12 505,00 12505.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikroplatničkový filtrový spektrofotometer s inkubátorom Štátny veterinárny a potravinový ústav 7 306,80 7306.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička na skladovanie liekov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 085,00 12085.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórna chladnička Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 821,79 1821.79 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladiaci box - krvná banka Fakultná nemocnica Trenčín 8 210,00 8210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pipetové hroty Štátny veterinárny a potravinový ústav 14 593,00 14593.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor Štátny ústav pre kontrolu liečiv 41 040,00 41040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci box pre laboratórne využitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 211,67 11211.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Inkubátor s chladením Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 542,00 1542.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pipetové hroty Štátny veterinárny a potravinový ústav 20 245,00 20245.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Premývacia centrifúga Univerzitná nemocnica Bratislava 12 467,12 12467.12 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladiace zariadenia Univerzitná nemocnica Bratislava 4 293,33 4293.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladený inkubátor skriňový Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 877,00 1877.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laminárny box Univerzitná nemocnica Bratislava 9 277,00 9277.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórna centrifúga, rotor na mikrotitračné platne k centrifúge Univerzitná nemocnica Bratislava 14 142,00 14142.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pipeta E1-ClipTip jednokanálová s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 985,00 985.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421265425063

+421263531241


sirota@trigon-plus.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 184 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Musil
Adresa:
Schartova Dobříš 26301
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Kateřina Vacková
Adresa:
Lipová 284 Mukařov 25162
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Kužel
Adresa:
Družstevní Jevany 28166
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
23. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Věra Kuželová
Adresa:
Družstevní Jevany 28166
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
23. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrik Sirota
Adresa:
Štefunkova 13 Bratislava 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
OK advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
Bajkalská A Bratislava - mestská časť Ružinov 82101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.12.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 26.07.2017 do: 23.12.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×