Dodávateľ

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.

IČO: 31319459

Adresa: Dolnozemská 7, Bratislava

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2190

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Február 2020

Záznam platný do: 6. Február 2023

Posledná zmena: 13. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 135 050,00 EUR 3 3
2015 380 624,00 EUR 4 4
2016 476 385,27 EUR 16 16
2017 409 245,00 EUR 11 11
2018 295 234,16 EUR 10 10
2019 203 696,15 EUR 5 5
2020 223 666,50 EUR 4 4
2021 213 759,81 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 135 050,00 EUR 3 3
2015 380 624,00 EUR 4 4
2016 476 385,27 EUR 16 16
2017 409 245,00 EUR 11 11
2018 295 234,16 EUR 10 10
2019 203 696,15 EUR 5 5
2020 223 666,50 EUR 4 4
2021 213 759,81 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 95 750,00 95750.00 EUR
Slovenská správa ciest 1 161 010,00 161010.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 15 999,00 15999.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 112 265,00 112265.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 64 687,50 64687.50 EUR
Mesto Vráble 2 41 910,00 41910.00 EUR
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 3 53 879,00 53879.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 128 403,00 128403.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 299 966,00 299966.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 143 100,00 143100.00 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 59 973,33 59973.33 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Stupava 1 25 965,00 25965.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 12 100,00 12100.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 10 600,00 10600.00 EUR
Mesto Nové Zámky 5 118 816,66 118816.66 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 3 194 058,00 194058.00 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 30 241,00 30241.00 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 3 121 928,83 121928.83 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 42 500,00 42500.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 80 861,88 80861.88 EUR
Správa účelových zariadení 1 35 000,00 35000.00 EUR
Okresný súd Nové Zámky 1 20 166,67 20166.67 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 1 29 987,50 29987.50 EUR
Justičná akadémia SR 1 27 420,56 27420.56 EUR
Národné športové centrum 1 39 144,00 39144.00 EUR
Slovenská plavecká federácia 1 28 400,00 28400.00 EUR
Obec Radava 1 10 490,00 10490.00 EUR
Závodisko, š.p. 1 11 048,33 11048.33 EUR
NOVOVITAL 1 27 499,00 27499.00 EUR
VEPOS, spol. s r.o. 1 18 416,67 18416.67 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 47 965,83 47965.83 EUR
CULTUS Ružinov, a.s. 1 17 315,83 17315.83 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 14 469,16 14469.16 EUR
Inšpektorát práce Nitra 2 39 882,32 39882.32 EUR
Tanečné divadlo Ifjú Szivek 1 28 991,67 28991.67 EUR
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 2 20 000,00 20000.00 EUR
Detský domov Kolíňany 1 9 158,33 9158.33 EUR
Detský domov Žitavce 1 16 666,66 16666.66 EUR
Regionálna veterinárna a potravinová správa 1 44 125,00 44125.00 EUR
Komunita - Ľudovítov n.o. 2 37 499,16 37499.16 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Osobné motorové vozidlá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 68 212,00 68212.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
dodávka so zateplenou nadstavbou Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 30 000,00 30000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo vyššej strednej triedy Mesto Vráble 31 000,00 31000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup dvoch nových SMV pre MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 66 666,00 66666.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo pre 8 osôb Národné športové centrum 33 200,00 33200.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie motorového vozidla. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 41 700,00 41700.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Obstaranie 9-miestneho motorového vozidla Slovenská plavecká federácia 28 400,00 28400.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Vráble 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 359 959,00 359959.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Škoda Yeti Outdoor Ambition 1,2 TSI 81 kW 7AP resp. Ekvivalent Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie nových služobných motorových vozidiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 120 000,00 120000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné úžitkové motorové vozidlo CULTUS Ružinov, a.s. 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Nové Zámky 37 000,00 37000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 12 145,00 12145.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie nového motorového vozidla. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 36 000,00 36000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Audi A6 FLEET 3,0 TDI quattro STR alebo ekvivalent Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 57 600,00 57600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Justičná akadémia SR 33 000,00 33000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil pre 7 pasažierov Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 7-miestneho motorového vozidla Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 56 294,00 56294.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Obec Radava 12 600,00 12600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo - MULTIVAN Mesto Stupava 32 000,00 32000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úžitkový automobil Volkswagen Caddy 4 Trendline 2,0L TDI BMT Národný bezpečnostný úrad 26 706,26 26706.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidl0, kategória M1 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 35 000,00 35000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Škoda Yeti Outdoor Ambition 1,2 TSI 81 kW 7AP resp. Ekvivalent Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 14 990,00 14990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný automobil VW Touran VEPOS, spol. s r.o. 18 500,00 18500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viacúčelové motorové vozidlo Správa účelových zariadení 35 000,00 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo päťdverové, päťmiestne, dvojpriestorové Mesto Nové Zámky 12 490,00 12490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové úžitkové motorové vozidlo na finančný leasing Tanečné divadlo Ifjú Szivek 34 900,00 34900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technologické skriňové dodávkové automobily pre špeciálne účely vrátane ich vnútorného vybavenia (podlaha, steny) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 90 000,00 90000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Malé dodávkové technologické automobily Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 54 000,00 54000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úžitkový automobil s 5-miestnou kabínou do 3,5 t - 3 ks Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 112 500,00 112500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil VW Passat alebo ekvivalent Generálna prokuratúra SR 31 420,00 31420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
7-miestne motorové vozidlo VW Caddy 4 MAXI Trendline TDI alebo "ekvivalent" Detský domov Žitavce 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Exportno-importná banka Slovenskej republiky 29 600,00 29600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo s náhonom všetkých kolies Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29 850,00 29850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Volkswagen Transporter T6 Skriňová dodávka KR 2,0l TDI, 110KW, DSG7 resp. Ekvivalent Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 24 500,00 24500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil Škoda Superb alebo ekvivalentný Okresný súd Nové Zámky 25 000,00 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel (5/2018) Závodisko, š.p. 14 760,00 14760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo päťdverové, päťmiestne, dvojpriestorové, combi Mesto Nové Zámky 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Exportno-importná banka Slovenskej republiky 30 400,00 30400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Policajný automobil (strednej triedy, segment „CD“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) určený na plnenie úloh policajného výkonu a zaistenie osobnej bezpečnosti určených osôb. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 114 933,49 114933.49 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Nitra 36 000,00 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie motorového vozidla. Regionálna veterinárna a potravinová správa 53 000,00 53000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel so servisom. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 128 403,00 128403.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo kombi 9 miestne Komunita - Ľudovítov n.o. 31 500,00 31500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové služobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 17 950,00 17950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil NOVOVITAL 27 500,00 27500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Detský domov Kolíňany 11 000,00 11000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Nové Zámky 40 000,00 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel Slovenská správa ciest 202 610,00 202610.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo kombi kategórie M1 Komunita - Ľudovítov n.o. 16 000,00 16000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 16 056,11 16056.11 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie osobného motorového vozidla. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 50 000,00 50000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Nové Zámky 43 000,00 43000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 208 333,00 208333.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Inšpektorát práce Nitra 24 000,00 24000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Inšpektorát práce Nitra 24 000,00 24000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobný automobil Národný bezpečnostný úrad 70 368,00 70368.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 206 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Július Pangrác
Adresa:
Popolná 19 Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Christian Reiter
Adresa:
Unterwart 205 Unterwart 7501
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
11. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Neuwirth
Adresa:
Hraničná 16150 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Január 2018
Záznam do:
9. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Ján Jerguš
Adresa:
Zvončeková 1A Bratislava - mestská časť Rača 83106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2019
Záznam do:
9. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Roman Majko
Adresa:
Jasovská 11 Bratislava - mestská časť Petržalka 85107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
9. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ondrej Džatko
Adresa:
Estónska 18 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
9. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Renáta Ergangová
Adresa:
A.Gwerkovej 22 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
9. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Holas
Adresa:
Riazanska 22 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
9. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ladislav Hagara
Adresa:
Záhradnícka 24 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
9. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Polák
Adresa:
Jančova 7/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
9. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Gabriela Černáková
Adresa:
Francisciho 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Január 2020
Záznam do:
9. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Kulcsár
Adresa:
Okružná 13 Nové Zámky 940 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2019
Záznam do:
9. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Gabriela Pavlíková
Adresa:
Francisciho 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
22. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rudolf Daubner
Adresa:
Strážna 9/B Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
22. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dušan Bureš
Adresa:
Botanická 33 Trnava 91708
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Január 2018
Záznam do:
19. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Kulcsár
Adresa:
Okružná 13 Nové Zámky 940 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Január 2018
Záznam do:
19. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Šoltys
Adresa:
Stredná ulica 506 Šamorín 93101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
19. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dušan Bureš
Adresa:
Botanická 33 Trnava 91708
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
17. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Kulcsár
Adresa:
Okružná 13 Nové Zámky 940 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
17. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Igor Fecko
Adresa:
Sklenárska 1/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
17. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Neuwirth
Adresa:
Hraničná 16150 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
17. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Christian Reiter
Adresa:
Unterwart 205 Unterwart 7501
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Matej Bugár
Adresa:
Ježkova 654 Zeleneč 25091
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s.r.o.
Adresa:
Cintorínska 22 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
NOVÁK & PARTNERS, s. r. o.
Adresa:
Ružinovská 42 Bratislava - mestská časť Ružinov 82101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.08.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 28.01.2021 do: 11.08.2021

StiahniZáznam platný od: 9.07.2020 do: 28.01.2021

StiahniZáznam platný od: 22.01.2020 do: 9.07.2020

StiahniZáznam platný od: 19.07.2019 do: 22.01.2020

StiahniZáznam platný od: 17.01.2018 do: 19.07.2019

StiahniZáznam platný od: 28.07.2017 do: 17.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×