Dodávateľ

ERPOS, spol. s r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ERPOS, spol. s r.o.

IČO: 31588506

Adresa: Vysokoškolákov 4, Žilina

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3452

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Jún 2020

Záznam platný do: 18. Jún 2023

Posledná zmena: 19. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 136 724,00 EUR 8 10
2015 889 468,00 EUR 8 8
2016 6 969 621,00 EUR 21 22
2017 1 484 092,00 EUR 8 8
2018 668 330,00 EUR 5 5
2019 3 816 925,00 EUR 9 9
2020 3 689 865,00 EUR 6 6
2021 321 279,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 136 724,00 EUR 8 10
2015 357 649,00 EUR 6 6
2016 7 441 684,00 EUR 12 13
2017 1 249 045,00 EUR 10 10
2018 914 637,00 EUR 8 8
2019 1 586 868,00 EUR 9 9
2020 5 709 256,00 EUR 10 10
2021 580 441,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 2 260,00 2260.00 EUR
Mesto Žilina 14 2 255 299,00 2255299.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 6 1 194 045,00 1194045.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 5 684 083,00 5684083.00 EUR
Obec Fačkov 1 69 632,00 69632.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 2 935 700,00 2935700.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 73 000,00 73000.00 EUR
Mesto Martin 2 166 208,00 166208.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 147 973,00 147973.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 179 693,00 179693.00 EUR
R - Consult, s.r.o. 1 524 889,00 524889.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 27 990,00 27990.00 EUR
Obec Rakša 1 72 272,00 72272.00 EUR
Obec Oravský Biely Potok 1 36 660,00 36660.00 EUR
Obec Stránske 1 83 924,00 83924.00 EUR
Obec Osturňa 1 101 869,00 101869.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 2 753 971,00 2753971.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 698 017,00 698017.00 EUR
Obec Bziny 2 477 984,00 477984.00 EUR
Obec Podbiel 1 280 000,00 280000.00 EUR
Obec Horný Hričov 1 137 666,00 137666.00 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 1 2 245,00 2245.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 459 500,00 459500.00 EUR
Obec Hlboké nad Váhom 1 177 289,00 177289.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 434 135,00 434135.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia chodníkov v obci Fačkov Obec Fačkov 80 222,00 80222.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakša Obec Rakša 72 272,00 72272.0 EUR 2016 Práce Áno 1
MŠ Bánová Do Stožky - nadstavba jedálne Mesto Žilina 139 550,00 139550.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Výstavba chodníkov v obci Stránske Obec Stránske 69 968,00 69968.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce Osturňa Obec Osturňa 92 398,00 92398.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia chodníkov na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik a Hliny Mesto Žilina 905 689,00 905689.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Náučný chodník s expozíciou kamenárskeho umenia Obec Oravský Biely Potok 36 660,00 36660.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Komunitné centrum Bziny Obec Bziny 398 868,00 398868.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Stavebný dozor (stavebno-technický dozor) pre stavebné práce realizované v rámci projektu s názvom: Zabezpečenie bezpečnosti na cestách poškodených povodňami na území Žilinského samosprávneho kraja. Žilinský samosprávny kraj 26 924,00 26924.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Dodávka a montáž stojísk na umiestnenie kontajnerov na separovaný zber Mesto Žilina 86 321,00 86321.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Komunitné centrum Bziny naviac práce Obec Bziny 79 316,00 79316.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Opravy a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliaru Mesto Žilina 200 000,00 200000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Protipovodňová a protipožiarna nádrž Miezgovce R - Consult, s.r.o. 602 831,00 602831.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Oprava a údržba železničného zvršku železničnej dráhy JAVYS, a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 150 000,00 150000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Kysucké múzeum v Čadci - Vychylovka - zastrešenie pódia a prístrešku Žilinský samosprávny kraj 78 797,00 78797.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 381 085,00 381085.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Stavebno - udržiavací dohľad na vojenských železničných vlečkách Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 260,00 2260.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Kamenivo - Objednávky za III. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 439 309,00 439309.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 289 358,00 289358.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
„Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej dopravy“ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 481 482,00 481482.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Kamenivo - Objednávky za III Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 334 141,00 334141.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 308 356,00 308356.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 576 536,00 5576536.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 249 547,00 249547.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 214 674,00 214674.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Opravy a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliaru Mesto Žilina 74 176,00 74176.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 327 974,00 327974.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zhotovenie fontány v parku Ľudovíta Štúra v Žiline Mesto Žilina 184 551,00 184551.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360 475,00 360475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina - stavebné úpravy, zvýšenie EHB Žilinský samosprávny kraj 812 944,00 812944.0 EUR 2017 Práce Áno 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY KOSTOLA sv. CYRILA A METODA v HORNOM HRIČOVE Obec Horný Hričov 137 666,00 137666.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 496 632,00 496632.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liptovské múzeum v Ružomberku – MLD Pribylina – úprava trasy Považskej lesnej železnice Žilinský samosprávny kraj 238 520,00 238520.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 703 351,00 703351.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov- Materská škola a Obecný úrad v obci Podbiel Obec Podbiel 280 000,00 280000.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Oprava a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliáru Mesto Žilina 149 970,00 149970.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Prepravné služby Mesto Žilina 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a skladovanie odpadu Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 28 000,00 28000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zámková dlažba Univerzál Obec Zborov nad Bystricou 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prepravné služby Mesto Žilina 7 200,00 7200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prepravné služby Mesto Žilina 8 400,00 8400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Búracie práce a odstránenie asfaltového krytu koľajového zvršku Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 90 000,00 90000.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 527 597,00 527597.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia detského ihriska - lesopark Chrasť, exteriér, picia fontána Mesto Žilina 158 360,00 158360.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 618 927,00 618927.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520 788,00 520788.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBJEKTOCH UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 500 000,00 5500000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 265 095,00 265095.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cyklotrasa Martin-Vrútky Mesto Martin 1 488 917,00 1488917.0 EUR 2019 Práce Áno 1
ŠPORT PARK PLTNÍKY – I. ETAPA Mesto Martin 279 448,00 279448.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 239 411,00 239411.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modernizácia administratívnej budovy Leopoldov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 698 017,00 698017.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 283 254,00 283254.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vonkajšie úpravy areálu UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 179 693,00 179693.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Prepravné služby Mesto Žilina 20 400,00 20400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBJEKTOCH UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 980 272,00 1980272.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210 709,00 210709.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 434 135,00 434135.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Žilina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 459 500,00 459500.0 EUR 2020 Práce Áno 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBJEKTOCH UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 322 863,00 1322863.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II. etapa Mesto Žilina 299 098,00 299098.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Stavebný dozor na stavbách spolufinancovaných z EÚ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 272 489,00 2272489.0 EUR 2020 Služby Áno 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBJEKTOCH UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 978 225,00 978225.0 EUR 2019 Práce Nie 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBJEKTOCH UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 305 101,00 305101.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Stavebný dozor (cesta II/487, mosty) Žilinský samosprávny kraj 52 582,00 52582.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliáru Mesto Žilina 143 990,00 143990.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu Kultúrneho domu s obecným úradom v obci Hlboké nad Váhom Obec Hlboké nad Váhom 195 482,00 195482.0 EUR 2021 Práce Nie 1

erpos@erpos.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 86 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľubomír Gašperec
Adresa:
Borová 17 Žilina 01007
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Gašperec
Adresa:
Borová 17 Žilina 01007
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jana Ondrišová
Adresa:
J. Vojtaššáka 3148/8 Žilina 01008
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.12.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 8.06.2020 do: 15.12.2020

StiahniZáznam platný od: 13.12.2017 do: 8.06.2020

StiahniZáznam platný od: 19.04.2017 do: 13.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×