Dodávateľ

Marketing and Business Group, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Polygrafické centrum, s.r.o.

IČO: 43801111

Adresa: Palisády 33, Bratislava

Registračné číslo: 2019/11-PO-F1572

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. November 2019

Záznam platný do: 8. November 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 988,00 EUR 1 1
2015 85 319,00 EUR 2 2
2016 118 451,50 EUR 7 7
2017 72 208,33 EUR 4 4
2018 64 432,50 EUR 2 2
2019 201 547,00 EUR 2 2
2020 215 733,33 EUR 2 2
2021 211 590,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 988,00 EUR 1 1
2015 85 319,00 EUR 2 2
2016 118 451,50 EUR 7 7
2017 72 208,33 EUR 4 4
2018 64 432,50 EUR 2 2
2019 201 547,00 EUR 2 2
2020 215 733,33 EUR 2 2
2021 211 590,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 6 490 489,16 490489.16 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 2 988,00 2988.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 6 100,00 6100.00 EUR
Literárne informačné centrum 1 5 319,00 5319.00 EUR
Mesto Brezno 1 13 915,00 13915.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 3 347 947,00 347947.00 EUR
Divadelný ústav 1 80 000,00 80000.00 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 4 20 824,00 20824.00 EUR
Záchranná služba 1 1 737,50 1737.50 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 2 950,00 2950.00 EUR
Bábkové divadlo v Košiciach 2 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kd. Divadelný ústav od 80 000,00 do 85 000,00 80000 EUR 2015 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač materiálov pre projekty. Slovenská agentúra životného prostredia 39 725,00 39725.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlač a knihárske spracovanie knižných publikácií a časopisov Literárne informačné centrum 15 860,00 15860.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Spravodajské články o samospráve v týždennom periodiku s distribúciou. Mesto Brezno 18 500,00 18500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 2 821,49 2821.49 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Brožúra- grafická úprava textu, príprava na tlač, tlač Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafická úprava (zalamovanie), tlač a distribúcia mesačníka Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitriansky samosprávny kraj 140 000,00 140000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Služby Nie 1
Grafická úprava (zalamovanie), tlač a distribúcia mesačníka Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitriansky samosprávny kraj 135 000,00 135000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač leporela Bábkové divadlo v Košiciach 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač leporela_2 Bábkové divadlo v Košiciach 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Grafická úprava (zalamovanie), tlač a distribúcia mesačníka Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitriansky samosprávny kraj 134 500,00 134500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 7 350,88 7350.88 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač a distribúcia mesačníka „Náš kraj“ na rok 2019 Banskobystrický samosprávny kraj 106 547,00 106547.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafická úprava (zalamovanie), tlač a distribúcia mesačníka NSK Nitriansky samosprávny kraj 134 500,00 134500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafická úprava (zalamovanie), tlač a distribúcia mesačníka NSK Nitriansky samosprávny kraj 130 000,00 130000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač a distribúcia mesačníka „Náš kraj“ na rok 2021. Banskobystrický samosprávny kraj 116 500,00 116500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač a distribúcia mesačníka „Náš kraj“ na rok 2020 Banskobystrický samosprávny kraj 124 900,00 124900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Grafická úprava (novinové zalamovanie), tlač a distribúcia 12 čísel mesačníka NSK "ŽUPNÉ OZVENY" Nitriansky samosprávny kraj 115 000,00 115000.0 EUR 2021 Služby Nie 1

mabg@mabg.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 70 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Radko Bovan
Adresa:
Ondrejovova 11 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Radko Bovan
Adresa:
Ondrejovova 11 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AK Dlhopolec s.r.o.
Adresa:
Nám. SNP 27 Zvolen 960 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×