Dodávateľ

ITES Vranov, s.r.o.

Vranov nad Topľou
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ITES Vranov, s.r.o.

IČO: 31680259

Adresa: Čemernianska 137, Vranov nad Topľou

Registračné číslo: 2020/6-PO-A1645

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Jún 2020

Záznam platný do: 28. Jún 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 531 000,00 EUR 1 1
2014 124 524,00 EUR 5 12
2015 1 945 577,00 EUR 11 18
2016 1 672 762,85 EUR 38 39
2017 59 555,86 EUR 20 20
2018 1 631 383,27 EUR 19 29
2019 143 348,17 EUR 23 39
2020 221 926,16 EUR 19 39
2021 277 988,99 EUR 11 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 43 801,00 EUR 3 7
2015 2 124 876,00 EUR 12 22
2016 2 000 789,85 EUR 38 39
2017 163 952,86 EUR 22 22
2018 1 596 113,27 EUR 16 23
2019 174 664,17 EUR 24 39
2020 223 883,16 EUR 20 41
2021 279 985,99 EUR 12 15

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 533,33 1533.33 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 608 500,00 608500.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 5 750,00 5750.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 16 49 902,97 49902.97 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 119 3 353 765,73 3353765.73 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 37 416,00 37416.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 1 490,00 1490.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 351,50 351.50 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 8 500,00 8500.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 198,64 198.64 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 40 839,17 40839.17 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 36 400,00 36400.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 4 15 847,50 15847.50 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 2 793,12 2793.12 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 2 916,67 2916.67 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 83 309,00 83309.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 13 648,00 13648.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 3 773 362,00 773362.00 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 21 000,00 21000.00 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 1 15 500,00 15500.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 217,85 217.85 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 199 083,00 199083.00 EUR
Súkromné gymnázium 1 27 300,00 27300.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 2 540,00 2540.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 367,00 367.00 EUR
Mesto Michalovce 2 13 006,67 13006.67 EUR
Mesto Kežmarok 1 22 490,00 22490.00 EUR
Mesto Detva 1 31 938,00 31938.00 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 2 719 000,00 719000.00 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 19 091,66 19091.66 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 3 209,00 3209.00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 155 000,00 155000.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 3 656,32 656.32 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 132 086,00 132086.00 EUR
Ústav polymérov SAV 3 469,17 469.17 EUR
Národný onkologický ústav 1 5 500,00 5500.00 EUR
Obec Smolenice 1 22 624,00 22624.00 EUR
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová 2 12 981,00 12981.00 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 2 98 542,00 98542.00 EUR
Obec Nitrianske Rudno 1 12 919,00 12919.00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 6 8 357,75 8357.75 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 108,75 108.75 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 2 500,00 2500.00 EUR
VIPO a.s. 1 175,00 175.00 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 3 360,00 360.00 EUR
Stredná odborná škola stavebná 1 10 916,67 10916.67 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 28 900,00 28900.00 EUR
Gymnázium Ivana Bellu 1 4 703,83 4703.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Laboratórne zariadenia. Súkromné gymnázium 23 000,00 23000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup ornitologických pomôcok Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 37 446,00 37446.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup vedeckotechnickej infraštruktúry Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 110 463,00 110463.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie laboratória Technická univerzita v Košiciach 31 357,00 31357.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová 39 406,00 39406.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup laboratórneho nábytku Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 77 500,00 77500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pomocný materiál do laboratórií na výuku a výskum pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 104 454,00 104454.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Pomocný materiál do laboratórií na výuku a výskum pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 67 407,00 67407.0 EUR 2014 Tovary Nie 4
Laboratórny nábytok pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 72 924,00 72924.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pomocný materiál do laboratórií na výuku a výskum pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 121,00 10121.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Pomocný materiál do laboratórií na výuku a výskum pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 502,00 7502.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Nábytok SAV pre Výskumné centrum Košice Slovenská akadémia vied (SAV) 448 500,00 448500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pomocný materiál do laboratórií na výuku a výskum pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 803,00 22803.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Laboratórny nábytok pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 438,00 438.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok pre FCHPT UVP STU Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 531 000,00 531000.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Laboratórny nábytok Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 199 967,00 199967.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Laboratórny nábytok pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 700 000,00 700000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nábytok SAV pre Výskumné centrum Košice Slovenská akadémia vied (SAV) 448 500,00 448500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nábytok pre vybavenie laboratórií vrátane súvisiacich služieb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 32 415,00 32415.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nábytok pre vybavenie laboratórií vrátane súvisiacich služieb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 407 517,00 1407517.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Nákup laboratórneho nábytku Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 98 250,00 98250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre vybavenie laboratórií vrátane súvisiacich služieb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 147,00 6147.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 382 916,00 382916.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 961 100,00 961100.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 295 006,00 295006.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 678 800,00 1678800.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Laboratórny materiál, chemikálie, laboratórne ochranné prostriedky Technická univerzita v Košiciach 285,00 285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2. Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 381,00 381.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Etylénglykol Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 39,00 39.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 282,00 282.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kliešte na uzatváranie a a otváranie infúznych fliaš Univerzitná nemocnica Martin 198,64 198.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prášok a soľ do umývačky laboratórneho skla Miele Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 175,20 175.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny digestor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 320,00 4320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tenká podkladová fólia na XRF analýzu Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka laboratórneho skla do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 52,77 52.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka laboratórneho skla a spotrebného PTFE materiálu do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 393,00 393.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové laboratórne stoly Národný onkologický ústav 9 900,00 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné laboratórne pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 913,00 913.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastový materiál Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 351,00 351.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž laboratórneho nábytku do novovybudovaných školských laboratórií (Laboratórium klinickej biochémie, Laboratórium histológie, Laboratórium hematológie, Laboratórium mikrobiológie, Laboratórium farmaceutickej chémie a analýzy liečiv, Laboratórium farmaceutickej botaniky a fytoterapie) Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 46 278,80 46278.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický titrátor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 49,96 49.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 268,00 18268.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
laboratorne sklo, laboratorne pomôcky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne stoly Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 504,00 504.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 872,00 1872.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa laboratórna Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 433,00 433.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Gymnázium Ivana Bellu EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 288,00 288.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka laboratórneho skla do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny plastový materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 408,00 408.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - hadica, klema Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 71,00 71.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál z kovu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 121,60 121.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fľaša PE úzkohrdlá so závitovým uzáverom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa na uskladnenie chemikálií, kyselín, jedov a rozpúšťadiel. Stredná zdravotnícka škola 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 222 litrov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 964,00 2964.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemické prvky, anorganické kyseliny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 42,50 42.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 102,00 102.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 115,20 115.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka laboratórneho skla a Silikagélu VIPO a.s. 175,00 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 168,00 168.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž digestorov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 34 742,00 34742.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 340,25 340.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické látky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 128,40 128.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Membránová výveva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 400,80 400.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie učebne elektrotechnických meraní Stredná odborná škola stavebná 25 000,00 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie do laboratória Ústav experimentálnej fyziky SAV 252,50 252.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 387,28 387.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. Multitester na meranie pH, vodivosti, rozpustných látok, salinity a teploty v povrchových vodách;2. Secchiho disk na meranie priehľadnosti vody Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 751,74 751.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - II.etapa (nákup interiérového vybavenia) Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nástroje na kontrolu fyzikálnych veličín - Kombinovaná sklenená pH elektróda Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 294,00 294.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
S-316 Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mycí a dezinfekčný automat aj s príslušenstvom do laboratória Štátny veterinárny a potravinový ústav 10 080,00 10080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 132,00 132.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 228,00 228.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaná sklenená pH elektróda Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 294,00 294.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - podstava, tyč na laboratórny sojan Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 422,04 422.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrazvukový homogenizátor Bandelin Sonopuls HD 4200 alebo ekvivalent Technická univerzita v Košiciach 5 200,00 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok pre pracovisko v Banskej Bystrici Národná transfúzna služba SR 14 535,60 14535.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 261,42 261.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklenené výrobky pre laboratória 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie čistoty p.a 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 5 500,00 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 375,00 8375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 2 791 726,00 2791726.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 062,00 35062.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 105,00 19105.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Dodávka laboratórnych prístrojov a laboratórnej infraštruktúry – laboratórny nábytok Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 254 300,00 254300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 385,00 18385.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž laboratórneho nábytku Mesto Michalovce 12 057,00 12057.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Chemikálie čistoty p.a 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 5 500,00 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sklenené výrobky pre laboratória 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 5 500,00 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 601,00 27601.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 70 050,00 70050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 629,00 5629.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - Modernizácia učební s cieľom skvalitnenia vzdelávacieho procesu Mesto Žiar nad Hronom 29 773,42 29773.42 EUR 2019 Tovary Áno 1
Laboratórne vybavenie-Fľaša HDPE širokohrdlá štvorhranná, 100 ml s uzáverom Výskumný ústav vodného hospodárstva 807,00 807.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 840,00 1840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ NITRIANSKE RUDNO Obec Nitrianske Rudno 89 891,00 89891.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24 700,00 24700.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
SKVALITNENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ I. BUKOVČANA 3 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 75 902,00 75902.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Laboratórny nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 24 745,00 24745.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne stoly Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 8 700,00 8700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývací a dezinfekčný automat aj s príslušenstvom do laboratória Štátny veterinárny a potravinový ústav 18 855,00 18855.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 300,00 3300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístrojové zariadenie mliekarenskej výroby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 200,00 14200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny digestor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 806,00 2806.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž laboratórneho nábytku_4 Mesto Michalovce 6 484,00 6484.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 921,00 14921.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 834,00 18834.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Vybavenie laboratórií – laboratórny stôl, vrátane príslušenstva, prístrojov, demontáž, montáž, doprava. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 38 510,00 38510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 931,00 16931.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 102 723,00 102723.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 135,00 20135.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Digestory Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 326,00 8326.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiálno –technické vybavenie učební ZŠ v Detve Mesto Detva 230 726,00 230726.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórne váhy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 094,00 3094.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 375,00 27375.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Prístroje na fyzikálnu terapiu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 277,00 1277.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 672,00 43672.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Laboratórne skrine Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 770,00 1770.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 34 605,00 34605.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Vybavenie odborných učební – ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, ZŠ Grundschule Hradné námestie 38 a ZŠ Nižná brána 8 v Kežmarku Mesto Kežmarok 416 669,00 416669.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie učební Základnej školy v Smoleniciach Obec Smolenice 73 614,00 73614.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 126 527,00 126527.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 900,00 23900.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 273,00 43273.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 141 132,00 141132.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 114,00 25114.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 437,00 6437.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 983,00 23983.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 65 985,00 65985.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 104,00 33104.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 145 875,00 145875.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 563,69 563.69 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 179,00 31179.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 28 459,00 28459.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne stoly Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 525,00 1525.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 166,40 10166.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 097,33 7097.33 EUR 2021 Tovary Áno 1
Chemikálie a príslušenstvo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 289,50 1289.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 343,00 20343.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 32 443,00 32443.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 65 631,00 65631.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 254 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Slavomír Fedor
Adresa:
Staničná 59 Sačurov 09413
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Fedor
Adresa:
Jarková 178 Sačurov 094 13
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Fedor
Adresa:
Jarková 178 Sačurov 094 13
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. December 2019
Záznam do:
17. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Fedor
Adresa:
Jarková 178 Sačurov 094 13
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Máj 2017
Záznam do:
13. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Fedor
Adresa:
Jarková 178 Sačurov 094 13
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Andrej Gunár
Adresa:
Panenská 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.12.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 13.12.2019 do: 17.12.2019

StiahniZáznam platný od: 16.05.2017 do: 13.12.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×