Dodávateľ

FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.

Partizánske
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.

IČO: 45960470

Adresa: Škultétyho 437/18, Partizánske

Registračné číslo: 2020/5-PO-C9592

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Máj 2020

Záznam platný do: 13. Máj 2023

Posledná zmena: 27. November 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 10 815 940,00 EUR 4 4
2015 1 168 521,00 EUR 4 6
2016 1 715 040,00 EUR 4 4
2017 13 171 749,94 EUR 24 24
2018 930 584,83 EUR 4 4
2019 348 140,67 EUR 7 7
2020 383 632,67 EUR 4 4
2021 1 544 500,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 9 491 580,00 EUR 2 2
2015 1 186 031,00 EUR 5 7
2016 1 715 040,00 EUR 4 4
2017 14 053 602,94 EUR 12 12
2018 1 016 407,83 EUR 7 7
2019 516 987,67 EUR 12 12
2020 524 158,67 EUR 8 8
2021 1 574 301,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 29 991,67 29991.67 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 127 666,67 127666.67 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 22 441 850,00 22441850.00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 104 941,00 104941.00 EUR
Slovak Business Agency 1 140 750,00 140750.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 165 330,00 165330.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 121 250,00 121250.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 162 715,83 162715.83 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 428 265,84 428265.84 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 82 913,00 82913.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 17 329,00 17329.00 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 14 399,16 14399.16 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 817 500,00 817500.00 EUR
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava 1 22 108,00 22108.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 17 640,00 17640.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 18 000,00 18000.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 1 544 500,00 1544500.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 15 2 470 211,00 2470211.00 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 41 580,00 41580.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 1 063 500,00 1063500.00 EUR
Slovenský stolnotenisový zväz 1 20 039,00 20039.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 12 749,00 12749.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 63 665,78 63665.78 EUR
Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky 1 22 083,33 22083.33 EUR
Stredná odborná škola 1 22 041,67 22041.67 EUR
Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto 1 20 790,00 20790.00 EUR
Centrum právnej pomoci 1 54 808,33 54808.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPA 1 29 490,83 29490.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstaranie špeciálneho motorového vozidla Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava 25 748,00 25748.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup dvoch nových 7-miestnych úžitkových vozidiel pre EKO-podnik VPS EKO - podnik verejnoprospešných služieb od 0,00 do 41 580,00 0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobný atomobil nižšej strednej triedy (Segment "C") Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 450 000,00 9450000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Servis osobných motorových vozidiel Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 544 500,00 1544500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Motorové vozidlá do 3,5t Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 063 500,00 1063500.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Osobný automobil nižšej strednej triedy (Segment "C") Záchranná zdravotná služba Bratislava 24 150,00 24150.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej strednej triedy (Segment "C") Záchranná zdravotná služba Bratislava 407 804,00 407804.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Alternatívne náhradné diely Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 35 173,00 35173.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobný atomobil nižšej strednej triedy (Segment C) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 450 045,00 9450045.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Automobily triedy veľkých MPV (Segment "H") so špeciálnym príslušenstvom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 685 000,00 11685000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné a úžitkové motorové vozidlá Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 23 000,00 23000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 500 714,00 500714.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 24 787,00 24787.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30 518,00 30518.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nové osobné motorove vozidlo - minibus alebo ekvivalent, farba - tmavomodrá imperial alebo ekvivalen, motor - diesel, prevodovka - manuálna 6M stupňová Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky 26 600,00 26600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 9 miestneho motorového vozidla Nitriansky samosprávny kraj 154 000,00 154000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový Peugeot Boxer Furgon 6-miestny 1+5,alebo ekvivalent Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový Peugeot Partner Furgon Pack alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 15 500,00 15500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo do 3,5 t Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 158 400,00 158400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Centrum právnej pomoci 74 350,25 74350.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka automobilu s izotermickou vložkou Mestská časť Bratislava - Petržalka 24 000,00 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Slovak Business Agency 168 984,32 168984.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Metodicko-pedagogické centrum 18 836,00 18836.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automobil SUV v počte 5 ks Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 149 000,00 149000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných 8 miestnych automobilov Slovenská inovačná a energetická agentúra 76 400,40 76400.4 EUR 2017 Tovary Áno 1
Mikrobusy Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 111 600,00 111600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
osobný automobil Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 18 800,00 18800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30 518,00 30518.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo - Peugeot 3008 alebo ekvivalent Slovenský stolnotenisový zväz 21 500,00 21500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záručný a pozáručný servis automobilov Peugeot Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 800 000,00 800000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 31 938,00 31938.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nové nákladné motorové vozidlo CITROËN Jumper alebo "ekvivalent" Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 17 333,33 17333.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Úžitkové vozidlo Stredná odborná škola 31 746,78 31746.78 EUR 2019 Tovary Áno 1
Operatívny leasing osobných vozidiel pre IA MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 41 095,00 41095.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Úžitkové motorové vozidlo do 3,5 t (kategória N1) Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 70 000,00 70000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 31 938,00 31938.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Úžitkové a nákladné motorové vozidlá Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 142 330,00 142330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
7 mieste ŠMV s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík Centrum sociálnych služieb - LIPA 44 990,00 44990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 31 938,00 31938.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 31 938,00 31938.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 31 938,00 31938.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Vozidlo VAN 8 miestna verzia na prepravu osôb - policajná verzia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 195,00 36195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrobus a dodávka Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 60 000,00 60000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 31 938,00 31938.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 38 325,00 38325.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlá Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 725 320,00 725320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo do 3,5 t (kategória N1) Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 26 500,00 26500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 38 325,00 38325.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákladné vozidlo - Valník Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 23 760,00 23760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných motorových vozidiel Trnavský samosprávny kraj 384 337,00 384337.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 29 801,00 29801.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Servis služobných motorových vozidiel ÚPSVaR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 544 500,00 1544500.0 EUR 2021 Služby Nie 1

katarina.svehlova@finalcd.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 218 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Roman Cvik
Adresa:
9. mája 43 Partizánske 95801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Juraj Dolanský
Adresa:
Albrechtova 13 Bratislava 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Cvik
Adresa:
9. mája 43 Partizánske 95801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Juraj Dolanský
Adresa:
Albrechtova 13 Bratislava 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Barbora Korcová
Adresa:
Hrdinov 42 Malé Uherce 95803
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o.
Adresa:
Ružová dolina 8 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.03.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 16.03.2017 do: 16.03.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×