Dodávateľ

BMT, s.r.o.

Piešťany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.2

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BMT, s.r.o.

IČO: 31444571

Adresa: Pod Párovcami 7271/165, Piešťany

Registračné číslo: 2019/9-PO-B8450

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. September 2019

Záznam platný do: 17. September 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 139 142,00 EUR 2 2
2015 1 141 635,00 EUR 5 5
2016 337 597,00 EUR 10 10
2017 12 657 449,83 EUR 17 17
2018 360 787,50 EUR 5 5
2019 441 275,00 EUR 5 5
2020 1 583 999,67 EUR 7 8
2021 447 991,67 EUR 5 5
2022 64 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 139 142,00 EUR 2 2
2015 1 141 635,00 EUR 5 5
2016 337 597,00 EUR 10 10
2017 12 657 449,83 EUR 17 17
2018 360 787,50 EUR 5 5
2019 441 275,00 EUR 5 5
2020 1 583 999,67 EUR 7 8
2021 447 991,67 EUR 5 5
2022 64 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 6 320,83 6320.83 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 125 840,00 125840.00 EUR
Slovenská správa ciest 1 2 499,00 2499.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 12 221 513,00 12221513.00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 2 137 733,00 137733.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 135 277,50 135277.50 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 98 465,00 98465.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 33 833,33 33833.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 158 065,00 158065.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 94 752,00 94752.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 129 909,00 129909.00 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 44 390,00 44390.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 205 255,00 205255.00 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 678 000,00 678000.00 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 134 148,00 134148.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 143 855,83 143855.83 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 5 224 085,00 224085.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 275 163,00 275163.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 118 142,00 118142.00 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 7 890,84 7890.84 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 566 130,00 566130.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 43 970,00 43970.00 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 1 33 986,00 33986.00 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 76 884,00 76884.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 98 891,67 98891.67 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 338 909,00 338909.00 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 3 079,00 3079.00 EUR
Herbarius s.r.o. 1 1 460,83 1460.83 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 1 204,17 1204.17 EUR
Obec Plešivec 1 3 266,67 3266.67 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 2 217 299,00 217299.00 EUR
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 2 106 583,00 106583.00 EUR
Nemocnica Komárno s. r. o. 1 264 885,00 264885.00 EUR
Nemocnica Levice s.r.o. 1 378 192,00 378192.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 1 64 000,00 64000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Parné sterilizátory - 2 ks s príslušenstvom Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 161 246,00 161246.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Formaldehydový sterilizátor Univerzitná nemocnica Martin od 78 960,00 do 142 700,00 78960 EUR 2014 Tovary Nie 1
Sterilizátor parný 1 - dverový s vlastným vyvíjačom pary vrátane príslušenstva. Nemocnice s poliklinikami n.o. 53 300,00 53300.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor dvojdverový, objem 314 litorv, transportný vozík a zavážací vozík Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 39 896,00 39896.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor s úpravovňou vody Letecká vojenská nemocnica, a.s. 64 070,00 64070.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
parný sterilizátor Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 25 833,00 25833.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Mesto Kysucké Nové Mesto 678 000,00 678000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke prístroje 2015 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 564 610,00 564610.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Prístavba diagnostického centra a výstavba pavilónu detského kardiocentra – zdravotnícke vybavenie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 221 513,00 12221513.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sušiareň laboratórna VENTICELL 111 Standard Herbarius s.r.o. 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Malý parný sterilizátor s objemom komory 25 litrov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 980,00 9980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Horúcovzdušný sterilizátor s objemom 404 litrov Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 93 500,00 93500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 452,00 1452.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor Národný ústav reumatických chorôb 54 000,00 54000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 120 000,00 120000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 111 litrov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 813,00 1813.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 83 472,00 83472.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor Fakultná nemocnica Trnava 47 016,00 47016.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 222 litrov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 964,00 2964.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Malý parný sterilizátor s objemom komory 25 litrov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 996,00 6996.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor -jednodverový, formaldehydový sterilizátor-dvojdverový Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 126 432,00 126432.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Horúcovzdušný sterilizátor s objemom 111 litrov Fakultná nemocnica Trnava 2 444,00 2444.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor HP s objemom 160 litrov - jednodverový Fakultná nemocnica Trenčín 44 542,24 44542.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 67 578,00 67578.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Malý parný sterilizátor s objemom komory 25 litrov Fakultná nemocnica Trenčín 7 100,00 7100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 67 578,00 67578.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 222 litrov - prekladové prevedenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 820,00 5820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor HP s objemom 160 litrov - jednodverový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 41 716,00 41716.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenie Slovenská správa ciest 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Horúcovzdušný sterilizátor s nútenou cirkuláciou vzduchu s objemom 111 litrov Štátny veterinárny a potravinový ústav 4 890,00 4890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Horúcovzdušný sterilizátor s nútenou cirkuláciou vzduchu s objemom 222 litrov Štátny veterinárny a potravinový ústav 4 610,00 4610.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sušiarne s nútenou cirkuláciou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 182,00 8182.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor -jednodverový Fakultná nemocnica Trenčín 60 925,00 60925.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor HP s objemom 160 litrov - jednodverový Fakultná nemocnica Trenčín 43 970,00 43970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Formaldehydový sterilizátor - jednodverový Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 67 816,00 67816.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parný sterilizačný prístroj Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 45 995,00 45995.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parné sterilizátory Univerzitná nemocnica Bratislava 162 360,00 162360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Formaldehydový sterilizátor - jednodverový Fakultná nemocnica Trenčín 67 816,00 67816.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
parný sterilizátor Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 123 072,00 123072.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna a sterilizačná technika Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 330 352,00 1330352.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Prístrojová, sterilizačná a dezinfekčná technika NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 134 148,00 134148.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Umývací a dezinfekčný automat zo sušičkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 19 250,00 19250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor s objemom 453 litrov - jednodverový Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 56 376,00 56376.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia pre sterilizáciu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 561 550,00 561550.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Lôžka, sterilizácia Nemocnica Levice s.r.o. 399 340,00 399340.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zdravotnícka prístrojová technika II. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 506 278,00 506278.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia lll Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 461 925,00 461925.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Parný sterilizátor s vyvíjačom pary Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 61 536,00 61536.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor s objemom komory 314 litrov - jednodverový Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 62 476,80 62476.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sterilizátor formaldehydový a sterilizátor parný s vyvíjačom pary Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 127 440,67 127440.67 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vybavenie operačných sál Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 413 249,00 413249.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Parný sterilizátor Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 47 975,00 47975.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Sušiareň s nútenou cirkuláciou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 588,00 4588.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Horúcovzdušný sterilizátor Obec Plešivec 6 240,00 6240.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Komárno v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Prístroje na dezinfekciu a skladovanie endoskopov, Sterilizácia a Kardiologický USG Nemocnica Komárno s. r. o. 459 185,00 459185.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vybavenie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 157 970,00 157970.0 EUR 2022 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 119 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Michael Josef Koller
Adresa:
Halmstr. 6 Mníchov 81369
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michael Koller
Adresa:
Halmstrasse 6 München D-81369
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anton Schäfer
Adresa:
Sonnenblumenstrasse 26 Imaning/München D-81377
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Heide-Marie Schäfer
Adresa:
Sonnenblumenstr. 26 München D-81377
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anton Thomas Schaäfer
Adresa:
Ginsterweg 17 München D-81377
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Igor Augustinič Ph.D.
Adresa:
Europeum Business Center, Suché mýto 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×