Dodávateľ

Dräger Slovensko, s.r.o.

Piešťany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Dräger Slovensko, s.r.o.

IČO: 31439446

Adresa: Radlinského 40a, Piešťany

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2571

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Marec 2020

Záznam platný do: 19. Marec 2023

Posledná zmena: 23. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 566 282,00 EUR 7 7
2015 49 150,00 EUR 2 2
2016 287 043,58 EUR 11 11
2017 2 066 595,50 EUR 12 12
2018 115 978,42 EUR 10 10
2019 4 213 744,50 EUR 8 8
2020 731 481,34 EUR 11 13
2021 212 815,64 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 927 532,00 EUR 5 5
2015 687 900,00 EUR 4 4
2016 287 043,58 EUR 11 11
2017 2 018 599,50 EUR 10 10
2018 115 978,42 EUR 10 10
2019 4 248 270,50 EUR 9 9
2020 744 951,34 EUR 12 14
2021 212 815,64 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 127 854,14 127854.14 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 41 408,33 41408.33 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 163 647,00 163647.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 8 191 088,70 8191088.70 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 24 000,00 24000.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 5 319 134,00 319134.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 32 289,00 32289.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 84 500,00 84500.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 5 363 275,00 363275.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 917,50 917.50 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 1 041,00 1041.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 4 140,00 4140.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 18 500,00 18500.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 47 990,00 47990.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 33 100,00 33100.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 1 037,50 1037.50 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 206 047,00 206047.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 22 392,50 22392.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 108 035,55 108035.55 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 54 804,76 54804.76 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 10 698,00 10698.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 1 44 184,00 44184.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 238 498,00 238498.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 7 998,00 7998.00 EUR
Nemocnica Snina, s.r.o. 1 16 995,00 16995.00 EUR
Nemocnica Zvolen a. s. 2 37 300,00 37300.00 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 1 42 216,00 42216.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
anesteziologický prístroj Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 33 333,00 33333.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj vyššej triedy pre potreby operačných sál Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 70 000,00 70000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pacientský servoventilátor Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 37 000,00 37000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Operačné svietidlá a servoventilátory Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 155 090,00 155090.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Ventilátory na umelú pľúcnu ventiláciu pacientov Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 63 000,00 63000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Anesteziologické prístroje - 3ks Univerzitná nemocnica Martin 104 180,00 104180.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pľúcny ventilátor Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 48 100,00 48100.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Plynotesný protichemický ochranný oblek typ 1a ET Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 726 800,00 1726800.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Plynotesný protichemický ochranný oblek typ 1a ET Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 598 250,00 598250.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 671 322,00 1671322.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenosný, transkutánny bilirubínometer poskytujúci vizuálne, digitálne, neinvazívne meranie sérového bilirubínu u novorodencov. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 150,00 4150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný systém monitorovania toxických látok, plynov a pár s nebezpečenstvom výbuchu v rozsahu 360° Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 464,00 22464.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úniková kukla s filtrom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompaktný prenosný multiplynový detektor s fotoionyzačným detektorom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 400,00 14400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stropné statívy k lôžkam vrátane dopravy, inštalácie, zaškolenia, zapojenia plynov a elektriny Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 50 490,00 50490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestéziologická pracovná stanica Nitriansky samosprávny kraj 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientský servoventilátor pre intenzívnu starostlivosť Nemocnica Snina, s.r.o. 17 000,00 17000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inkubátor Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekčné trubičky a náhradné diely do ručnej pumpy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 45 600,00 45600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anesteziologický prístroj strednej triedy - 2 ks Univerzitná nemocnica Martin 54 472,00 54472.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestéziologická pracovná stanica Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 50 400,00 50400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie funkčnosti stropných statívov Nemocnica svätého Michala, a. s. 22 573,00 22573.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Novorodenecký inkubátor Ľubovnianska nemocnica, n. o. 10 800,00 10800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientský servoventilátor pre intenzívnu starostlivosť Dräger Savina 300 alebo ekvivalent Ľubovnianska nemocnica, n. o. 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Novorodenecký inkubátor 2 ks Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 25 000,00 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Detekčné trubičky a náhradné diely do súprav na analýzu vzduchu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 36 000,00 36000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Novorodenecký inkubátor Univerzitná nemocnica Bratislava 45 000,00 45000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Novorodenecký inkubátor pre intenzívnu starostlivosť Univerzitná nemocnica Bratislava 114 000,00 114000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anestéziologické pracovisko = anestéziologická pracovná stanica. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 92 000,00 92000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrála na zber údajov o monitorovaní toxických plynov a kyslíka Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 042,00 1042.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Otvorené vyhrievané termolôžko Univerzitná nemocnica Bratislava 14 390,00 14390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autonómny vzduchový dýchací prístroj s pretlakom Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova a doplnenie komponentov komplexného systému monitorovania vitálnych funkcií pacientov Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 53 100,00 53100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Exspiračný ventil k ventilátorom Evita Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 532,80 532.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k respirátorom Evita - ventil dychový, kyveta CO2, pľúcka detské, prietokový snímač Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 978,50 4978.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Senzor merania CO2 v hlavnom toku k ventilátorom Evita Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 431,60 1431.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Neonatálny prietokový snímač, vložka pre neonatálny prietokový snímač Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 930,80 1930.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Novorodenecký inkubátor pre intenzívnu starostlivosť Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 15 806,00 15806.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anestézia a resuscitácia časť 1. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 290,50 7290.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Transportný pľúcny ventilátor na intenzívnu starostlivosť Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 18 600,00 18600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kábel extenčný na etCO2 k respirátoru Evita Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 774,40 2774.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalibrácia prístroja Draeger Alcotest 7510 + overenie SLM Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 675,20 1675.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 45 704,00 45704.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Exspiračný ventil, ventil výdychový k respirátoru Evita Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 306,80 3306.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 292,00 2292.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexný monitorovací systém s centrálou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 143 500,00 143500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k respirátorom Evita - kyveta CO2, prietokový snímač Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 214,00 2214.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ - 3 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 044 693,00 4044693.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Alkohol tester Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 973,00 4973.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anestéziologický prístroj Národný onkologický ústav 54 000,00 54000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - Lôžka, resuscitačná technika a monitoring Nemocnica Zvolen a. s. 100 400,00 100400.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - Operačná technika Nemocnica Zvolen a. s. 447 491,00 447491.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Ochranná protiplynová maska CM 6 alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 31 860,00 31860.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie pre potreby Perinatologického centra - intenzívno-resuscitačný inkubátor Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 66 041,00 66041.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bilirubínometer 2 ks Univerzitná nemocnica Bratislava 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Centrálny monitorovací systém (centrálna stanica a monitor vitálnych funkcií – 15 ks) Národný onkologický ústav 211 663,92 211663.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dýchacie prístroje pre hasičov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 817,48 3817.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup dýchacích prístrojov pre hasičov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 78 450,60 78450.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - Monitoring, Lôžka, EKG a defibrilátor, Infúzna technika, Vybavenie operačných sál, Sterilizátor Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 146 531,00 146531.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Autonómny vzduchový dýchací prístroj s pretlakom Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 7 534,80 7534.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa Univerzitná nemocnica Martin 839 369,00 839369.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Novorodenecký hybridný inkubátor Univerzitná nemocnica Bratislava 138 860,00 138860.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dychový alkohol tester Envitec AlcoQuant 6020 Plus+ náustky alkohol testera, alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 290,78 1290.78 EUR 2021 Tovary Nie 1
Oprava a servis meracích zariadení analyzátorov dychu Dräger 7410+, Dräger 7510 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 780,00 11780.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Dräger - Alkoholtest 7510 alebo ekvivalent s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 87 553,92 87553.92 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421337940061


info.slovakia@draeger.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 253 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Libor Novák
Adresa:
Kyjská 35 Hloubětín, Praha 9 198 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Stefan Dräger
Adresa:
Moislinger Allee 53-55 Luebeck DE-23558
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Záznam do:
14. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Stefan Dräger
Adresa:
Moislinger Allee 53-55 Luebeck DE-23558
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Stentors advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
Hodžovo nám. 2A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
Adresa:
Karadžičova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 6.08.2019 do: 14.01.2021

StiahniZáznam platný od: 8.08.2017 do: 6.08.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×