Dodávateľ

S.T.C. spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: S.T.C. spol. s r.o.

IČO: 31345115

Adresa: Galvaniho 16, Bratislava

Registračné číslo: 2017/6-PO-E5501

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Jún 2017

Záznam platný do: 22. Jún 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 57 924,00 EUR 1 1
2016 94 009,55 EUR 34 34
2017 85 541,64 EUR 21 21
2018 53 663,84 EUR 19 19
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 57 924,00 EUR 1 1
2016 94 009,55 EUR 34 34
2017 85 933,64 EUR 22 22
2018 53 271,84 EUR 18 18

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 1 438,34 1438.34 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 108 781,02 108781.02 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 1 636,36 636.36 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 896,00 896.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 6 38 391,67 38391.67 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 240,00 240.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 900,00 900.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 3 499,99 3499.99 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 900,00 900.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 57 924,00 57924.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 1 390,00 1390.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 832,67 1832.67 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 26 000,00 26000.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 9 301,40 9301.40 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Šaľa 1 4 916,80 4916.80 EUR
Slovenské národné múzeum 1 345,00 345.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 658,32 658.32 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 1 970,83 1970.83 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 13 5 612,00 5612.00 EUR
Zoologická záhrada 1 317,00 317.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 829,17 829.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 2 065,00 2065.00 EUR
LUNA, n.o. 1 2 050,00 2050.00 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 7 800,00 7800.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 0,00 0.00 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 1 383,33 1383.33 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 660,00 660.00 EUR
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 4 455,00 4455.00 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 1 000,00 1000.00 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 262,50 262.50 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 2 497,11 2497.11 EUR
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4, Košice 1 1 960,52 1960.52 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 1 225,00 225.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Plastové vrecia pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 56 568,00 56568.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
riad do kuchyne Slovenské národné múzeum 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tanier, príbory, poháre, tácky, džbány Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kuchárskych potrieb a potrieb pre verejné stravovanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup materiálno technického vybavenia - útulok Mesto Šaľa 7 305,00 7305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na zber biologického odpadu Obec Ivanka pri Dunaji 1 950,00 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpeľnové rohože Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 383,20 1383.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby a príslušenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tanier nerezový Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
oceľové skladacie schodíky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 186,00 186.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 360,00 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 120,00 3120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový inventár Ústav na výkon trestu odňatia slobody 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sprchové závesy Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 479,80 2479.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 611,40 611.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 352,20 352.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tanier, príbory, poháre, tácky, džbány Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kuchynských potrieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 10 200,00 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smetné koše, koše na bielizeň, stojany na vrecia, príslušenstvo do kuchyne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 3 033,00 3033.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obrus pogumovaný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie MŠ - vybavenie do školskej jedálne Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4, Košice 2 556,00 2556.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inventár pre kuchyňu Univerzitná nemocnica Bratislava 10 420,00 10420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rohože vnútorné Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 505,60 4505.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 465,60 465.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 360,00 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 240,00 9240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 160,00 5160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koše, kontajnery, nádoby na odpad a popolníky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 58 800,00 58800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obedové termokazety "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 11 850,00 11850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kuchynských potrieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 10 200,00 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Várnice-termos Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 780,00 2780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Domáce potreby a dodávky pre stravovacie zariadenia Akadémia Policajného zboru v Bratislave 13 070,00 13070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie interiéru a kuchynské potreby LUNA, n.o. 5 061,99 5061.99 EUR 2017 Tovary Áno 1
Potreby pre spoločné stravovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 302,00 1302.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odpadkové koše Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné mopy Nemocnica Poprad a. s. 1 560,00 1560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hrnček s uchom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 372,75 372.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tanier nerezový Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 027,20 1027.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup termosiek SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 650,00 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poháre, kuchynské potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oceľové skladacie schodíky 4 priečkové, nosnosť 150kg Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sprchové závesy Stredná odborná škola služieb a lesníctva 520,00 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové poháre, misky a taniere "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koše na smetie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Domáce potreby Univerzitná nemocnica Bratislava 6 850,00 6850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikálie,vrecia,mopy,závesy do kúpelne,výrobky z plastu,zvon WC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 680,00 2680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové boxy (74_2017) Zoologická záhrada 380,40 380.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklo, porcelán 10/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 880,00 17880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Schody hliníkové s držiakom Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský riad a pomôcky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 3 504,00 3504.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad, zrkadlo, Nádoba na mydlo, WC kefa a Držiak toaletného papiera Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 390,00 8390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastová podložka pod obuv, cilindrický zámok s 2 kľúčami Základná škola Májové námestie 1, Prešov 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koše, kontajnery, nádoby na odpad a popolníky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 73 013,66 73013.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Misky,kelimky, viečka, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 392,00 392.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tanier, príbory, poháre, tácky, džbány Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Koše na smetie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia hromadného stravovania- príbory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Koše na smetie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tanier, príbory, poháre, tácky, džbány Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové koše, košíky a iné výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 13 218,00 13218.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poháre, tácky, džbány Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločné stravovanie - príbory Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Koše na smetie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tanier, príbory, poháre, tácky, džbány Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 490,00 490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príbory a drobné domáce potreby Univerzitná nemocnica Bratislava 6 912,00 6912.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové koše, košíky a iné výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 17 916,00 17916.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 230,00 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské nože Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Misky na polievku Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 611,00 611.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Didaktický balíček - kuchynské potreby Metodicko-pedagogické centrum 55 000,00 55000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Potreby pre spoločné stravovanie I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Koše na smetie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
+42124341026


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 135 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Paulus Hubertus Josephus Roncken
Adresa:
Fügnerovo nám. 1808/3 Praha 12000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Juhász
Adresa:
Demänovská 6975/11 Bratislava 83106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zuzana Juhászová
Adresa:
Demänovská 6975/11 Bratislava 83106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×