Dodávateľ

AMG Security s.r.o.

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AMG Security s.r.o.

IČO: 46268995

Adresa: Lieskovská cesta 6, Zvolen

Registračné číslo: 2020/3-PO-E3945

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Marec 2020

Záznam platný do: 3. Marec 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 66 667,00 EUR 1 1
2016 377 342,83 EUR 27 27
2017 902 640,17 EUR 17 17
2018 278 680,50 EUR 7 7
2019 687 767,49 EUR 13 13
2020 435 828,84 EUR 8 8
2021 400 870,17 EUR 7 7
2022 1 094 352,00 EUR 2 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 66 667,00 EUR 1 1
2015 6 250,00 EUR 1 1
2016 371 092,83 EUR 26 26
2017 902 640,17 EUR 17 17
2018 287 013,83 EUR 8 8
2019 576 416,16 EUR 11 11
2020 538 846,84 EUR 9 9
2021 313 511,17 EUR 6 6
2022 1 181 711,00 EUR 3 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 6 250,00 6250.00 EUR
Slovenská správa ciest 2 117 811,00 117811.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 118 000,00 118000.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 24 989,00 24989.00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 11 499,00 11499.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 41 789,00 41789.00 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 15 300,00 15300.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 77 099,00 77099.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 192 957,00 192957.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 130 000,00 130000.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 404 642,00 404642.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 0,00 0.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 71 249,17 71249.17 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 206 633,00 206633.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 754 264,00 754264.00 EUR
Slovenské národné múzeum 3 88 995,00 88995.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 59 056,00 59056.00 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 1 5 600,00 5600.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 164 916,00 164916.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 5 49 560,83 49560.83 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 7 500,00 7500.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 2 133 290,17 133290.17 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 699 053,00 699053.00 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 1 20 000,00 20000.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 4 104 080,83 104080.83 EUR
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 1 6 666,00 6666.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 29 900,00 29900.00 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 11 279,00 11279.00 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 6 230 317,50 230317.50 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 10 183,00 10183.00 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 0,00 0.00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 16 499,17 16499.17 EUR
Vojenský historický ústav 1 0,00 0.00 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 13 699,00 13699.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 189 440,83 189440.83 EUR
Okresný súd Humenné 2 36 248,00 36248.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 12 000,00 12000.00 EUR
Štátny pedagogický ústav 1 15 800,00 15800.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 1 160 500,00 160500.00 EUR
Kunsthalle Bratislava 1 7 082,50 7082.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 66 667,00 66667.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Správa školiaceho a rekreačného zariadenia Tále Slovenská správa ciest 58 560,00 58560.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovanie kancelárskych priestorov Slovenská správa ciest 59 251,00 59251.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby /N. Zámky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 36 000,00 36000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie služby/Námestovo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 25 920,00 25920.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby /Humenné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 28 785,60 28785.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie ochrany objektu a napojenie na pult centralizovanej ochrany Košice Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 6 815,00 6815.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie ochrany objektu a napojenie na pult centralizovanej ochrany Košice Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Ochrana budovy Slovenská konsolidačná, a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba -PCO/BR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 6 120,00 6120.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Krajský súd v Banskej Bystrici 26 000,00 26000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Drobné opravy a údržba budov a interiérového vybavenia Kancelária prezidenta SR 42 000,00 42000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby 2016 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 55 688,00 55688.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 440,00 7440.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Okresný súd Humenné 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie ochrany majetku prostredníctvom EZS-pripojenie na PCO/RS Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 8 027,52 8027.52 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie administratívnej budovy a dodávka hygienických potrieb Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 10 800,00 10800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie hnuteľného majetku Vojenský historický ústav 16 600,00 16600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie majetku právnických osôb Hlavné mesto SR Bratislava 59 056,21 59056.21 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 65 000,00 65000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 42 000,00 42000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 34 000,00 34000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Fyzická ochrana objektov, strážna a informačná služba Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 36 736,58 36736.58 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie priestorov Gabčíkovo SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 13 493,36 13493.36 EUR 2016 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 43 800,00 43800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna služba v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 189 600,00 189600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie služby Bratislavská organizácia cestovného ruchu 7 403,00 7403.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Okresný súd Banská Bystrica EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 162 000,00 162000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Štátny pedagogický ústav 25 264,00 25264.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby SZRB Asset Management, a.s. 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
(3)Udržiavacie práce údržby- opravy, opravy výmenou pre stavebnú časť objektov vrátane technickej infraštruktúry, vybavenia a zariadení, opravy havarijného stavu, havarijné služby Rozhlas a televízia Slovenska 100 000,00 100000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 660,00 3660.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Drobné opravy a údržba budov a interiérového vybavenia Kancelária prezidenta SR 120 000,00 120000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba v psychiatrickej nemocnici -4 osoby / v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 161 884,80 161884.8 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Úrad vlády Slovenskej republiky 140 606,40 140606.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 796,40 7796.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistiace a upratovacie služby Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 25 000,00 25000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 165 000,00 165000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážne služby a zabezpečenie ochrany majetku administratívnych budov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 142 962,30 142962.3 EUR 2017 Služby Nie 1
Fyzická ochrana objektov, strážna a informátorská služba Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 50 727,60 50727.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby Slovenské národné múzeum 47 304,00 47304.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážne služby a zabezpečenie ochrany majetku administratívnych budov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 116 400,00 116400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 70 800,00 70800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zriadenie pripojenia EZS na pult centrálnej ochrany (PCO) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie, čistiace a baliace služby pre zariadenia spoločného stravovania. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 46 400,00 46400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Úrad vlády Slovenskej republiky 157 010,40 157010.4 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 196,00 20196.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Fyzická ochrana objektov, strážna a informátorská služba Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 66 373,80 66373.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Monitoring médií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 932,00 49932.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytnutie služby fyzickej ochrany majetku Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 25 228,80 25228.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytnutie služby fyzickej ochrany majetku a osôb Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 25 228,80 25228.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba v psychiatrickej nemocnici - 4 stanoviská - osoby Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 228 762,88 228762.88 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích služieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 14 894,35 14894.35 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 102 902,40 102902.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 175,20 25175.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 137 500,00 137500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 608 924,00 608924.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 12 000,00 12000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Okresný súd Humenné 25 000,00 25000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Fyzická ochrana objektov, strážna a informátorská služba Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 67 000,00 67000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 034,40 25034.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby Slovenské národné múzeum 60 400,00 60400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytnutie služby fyzickej ochrany majetku a osôb Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 42 048,00 42048.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb monitoringu pultu centrálnej ochrany Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 200,00 4200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 135 072,00 135072.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Ochrana budovy Slovenská konsolidačná, a.s. 13 000,00 13000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Fyzická ochrana objektov, strážna a informátorská služba Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 44 833,68 44833.68 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytnutie služby fyzickej ochrany majetku a osôb Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 76 913,15 76913.15 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 39 096,00 39096.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Bratislavský samosprávny kraj 241 165,00 241165.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie strážnej služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 232 000,00 232000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Fyzická ochrana objektov, strážna a informátorská služba Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 75 189,28 75189.28 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 135 072,00 135072.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie a vykonávanie strážnej služby v objekte Kunsthalle Bratislava 11 936,40 11936.4 EUR 2021 Služby Nie 1
Upratovanie priestorov budovy v Prievidzi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 100,00 11100.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby v objektoch SNM Slovenské národné múzeum 1 792 762,00 1792762.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR 2 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 706 815,00 4706815.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby pre Bratislavský samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj 814 456,00 814456.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR 2 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 647 002,00 647002.0 EUR 2022 Služby Nie 2

info@amgsecurity.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 203 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Michal Antalicz
Adresa:
E. M. Šoltésovej 40 Zvolen 960 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Norbert Matyšek
Adresa:
M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Norbert Matyšek
Adresa:
M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Október 2017
Záznam do:
25. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Norbert Matyšek
Adresa:
M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
2. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Antalicz
Adresa:
E. M. Šoltésovej 40 Zvolen 960 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Norbert Matyšek
Adresa:
M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ľubomír Ivan, advokát
Adresa:
Námestie SNP 41 Zvolen 960 01
Meno:
JUDr. Ľubomír Ivan, advokát
Adresa:
Dukelských hrdinov 22 Zvolen 960 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.12.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 25.03.2021 do: 23.12.2021

StiahniZáznam platný od: 4.02.2019 do: 25.03.2021

StiahniZáznam platný od: 4.01.2018 do: 4.02.2019

StiahniZáznam platný od: 2.10.2017 do: 4.01.2018

StiahniZáznam platný od: 24.07.2017 do: 2.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×