Dodávateľ

Venron, s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VENRON, s.r.o.

IČO: 36563803

Adresa: ul. Fraňa Mojtu 1, Nitra

Registračné číslo: 2020/7-PO-C7166

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Júl 2020

Záznam platný do: 26. Júl 2023

Posledná zmena: 18. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 23 000,00 EUR 1 1
2015 303 938,00 EUR 4 4
2016 415 300,33 EUR 8 8
2018 933,33 EUR 1 1
2020 214 600,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 23 000,00 EUR 1 1
2015 303 938,00 EUR 4 4
2016 415 300,33 EUR 8 8
2018 933,33 EUR 1 1
2020 214 600,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 6 013,33 6013.33 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 933,33 933.33 EUR
Obec Smrdáky 1 54 916,00 54916.00 EUR
Obec Kružno 1 107 916,00 107916.00 EUR
Obec Kamienka 1 66 991,00 66991.00 EUR
Obec Bardoňovo 1 93 078,00 93078.00 EUR
Obec Nový Tekov 1 84 310,00 84310.00 EUR
Obec Rumanová 1 143 131,00 143131.00 EUR
Obec Riečka 1 35 280,00 35280.00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 214 600,00 214600.00 EUR
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu 1 23 000,00 23000.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 2 076,00 2076.00 EUR
Obec Veľké Držkovce 1 81 250,00 81250.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 1 44 277,00 44277.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kamerový systém pre obec Kamienka Obec Kamienka 66 991,00 66991.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Obecný kamerový systém Obec Bardoňovo 79 503,00 79503.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Nový Tekov Obec Nový Tekov 93 130,00 93130.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup zariadenia, vybavenia a didaktických prostriedkov Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu 28 615,00 28615.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Rumanová Obec Rumanová 147 640,00 147640.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Veľke Drzkovce Obec Veľké Držkovce 142 780,00 142780.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup IKT a didaktických prostriedkov v rámci projektu „Moderná stredná škola napĺňajúca vzdelávacie potreby žiakov“ Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 67 392,00 67392.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kamerový systém pre obec Kružno Obec Kružno 93 130,00 93130.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Obecný kamerový systém Obec Riečka 29 555,00 29555.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technické vybavenie na zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Smrdáky Obec Smrdáky 54 916,00 54916.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamery Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 994,00 2994.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC-grafická pracovná stanica Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 620,00 4620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, dokovacie zariadenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 219,77 1219.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup IKT - stolné počítače s klávesnicou a myšou, notebooky, monitory Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 270 270,00 270270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 19 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Michal Kresan
Adresa:
Štefánikova trieda 7 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Kresan
Adresa:
Štefánikova trieda 7 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LG Legal, s.r.o.
Adresa:
Seberíniho 9 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×