Dodávateľ

ALTAMIRA SOFTWORKS, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Altamira Softworks, s. r. o.

IČO: 44880774

Adresa: Jaskový rad 187/3519, Bratislava

Registračné číslo: 2018/8-PO-E8692

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. August 2018

Záznam platný do: 9. August 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 37 402,98 EUR 3 3
2018 203 000,00 EUR 1 1
2020 3 250,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 37 402,98 EUR 3 3
2018 203 000,00 EUR 1 1
2020 3 250,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 29 100,00 29100.00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 3 250,00 3250.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 1 923,99 1923.99 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 6 378,99 6378.99 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 203 000,00 203000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka aplikácie pre príslušníkov PZ poverených na úseku extrémizmu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 54 000,00 54000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Softvér pre registračnú dokumentáciu vo formáte eCTD a NeeS v prostredí ŠÚKL Štátny ústav pre kontrolu liečiv 313 300,00 313300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Štatistický program vytvorený a aplikovaný špeciálne na vyhodnocovanie ekotoxikologických testov vykonávaných podľa noriem EN ISO resp. predpisov OECD. Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 924,00 1924.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Slovenská konsolidačná, a.s. 6 500,00 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prevádzka WEB sídla a poskytovanie s tým spojených služieb Slovenské národné divadlo 7 000,00 7000.0 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 14 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Andrei Stepanovich Sirko-Galouchenko
Adresa:
Instytutska 19B Kyjev 01021
Krajina:
Ukrajina
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dmytro Kushnir
Adresa:
Guggistrasse 12a Luzern 6005
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Mašek
Adresa:
Šípková 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. December 2019
Záznam do:
19. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Mašek
Adresa:
Šípková 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. August 2018
Záznam do:
19. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Jakub Malý
Adresa:
Cukrová 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81339
Meno:
Mgr. Mirek Karas
Adresa:
Björnsonova 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 19.12.2019 do: 19.01.2021

StiahniZáznam platný od: 22.08.2018 do: 19.12.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×