Dodávateľ

AB Facility s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ATALIAN SK s. r. o.

IČO: 44390823

Adresa: Bajkalská 19B, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2019/8-PO-F901

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. August 2019

Záznam platný do: 1. August 2022

Posledná zmena: 9. Marec 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 1 315 131,00 EUR 10 10
2014 1 667 744,00 EUR 21 22
2015 6 478 261,00 EUR 40 42
2016 40 053 896,00 EUR 45 64
2017 7 637 249,00 EUR 26 29
2018 47 011 175,00 EUR 41 44
2019 31 417 606,00 EUR 42 60
2020 27 246 756,00 EUR 12 15
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 753 973,00 EUR 14 14
2015 3 969 364,00 EUR 42 45
2016 36 742 186,00 EUR 46 57
2017 8 126 972,00 EUR 28 30
2018 44 183 516,00 EUR 40 44
2019 35 470 795,00 EUR 22 43
2020 29 268 568,00 EUR 25 30
2021 2 465 069,00 EUR 15 17
2022 847 375,00 EUR 5 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 42 84 755 578,00 84755578.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180 46 834 161,00 46834161.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 89 802,00 89802.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 1 038 716,00 1038716.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 181 439,00 181439.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 9 7 762 806,00 7762806.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1,00 1.00 EUR
Lesné a pozemkové spoločenstvo Harvelka 1 505 617,00 505617.00 EUR
TIS, v.o.s. 1 247 512,00 247512.00 EUR
Urbár Vrbica , Pozemkové spoločenstvo 1 985 924,00 985924.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 21 15 106 134,00 15106134.00 EUR
Mesto Trenčín 1 212 833,00 212833.00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 475 328,00 475328.00 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 1 213 931,00 213931.00 EUR
Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo 1 942 723,00 942723.00 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 59 697,00 59697.00 EUR
Komposesorát - Pozemkové spoločenstvo Liptovská Anna 1 129 565,00 129565.00 EUR
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. 1 61 058,00 61058.00 EUR
D-ORSO spol. s r.o. 1 178 941,00 178941.00 EUR
SlovakiaWood, s.r.o. 1 324 156,00 324156.00 EUR
Lesné spoločenstvo - Zborov - pozemkové spoločenstvo 1 697 506,00 697506.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 10 79 859,00 79859.00 EUR
Obec Litmanová 1 399 629,00 399629.00 EUR
Spolok bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Vyšná Boca 1 951 486,00 951486.00 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 2 593 416,00 593416.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pestovné služby. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 138 971,00 138971.0 EUR 2016 Služby Nie 3
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 040 000,00 1040000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Obnova lesných ekosystémov postihnutých vetrovou kalamitou Žofia Komposesorát - Pozemkové spoločenstvo Liptovská Anna 133 809,00 133809.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovné služby. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 145 168,00 145168.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb od 65 000,00 do 75 000,00 65000 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka sadeníc lesných drevín na zalesňovanie Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. 62 840,00 62840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 160 518,00 160518.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92 451,00 92451.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 226 133,00 226133.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Upratovacie a čistiace služby Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 41 021,00 41021.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Upratovanie dopravných prostriedkov - električky, autobusy a trolejbusy Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 475 328,00 475328.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 338,00 67338.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 207,00 1207.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, Lesná správa Moravany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 000,00 70000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Upratovacie a čistiace služby_plnenie RD za III.Q.2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 19 509,00 19509.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 402,00 42402.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 499,00 17499.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 964,00 59964.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 944,00 17944.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 107,00 2107.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 161 916,00 161916.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 181 772,00 181772.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 160 518,00 160518.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 005,00 3005.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 258 775,00 258775.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby. Plnenie rámcových dohôd za I.Q.2016 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 343 767,00 343767.0 EUR 2016 Služby Nie 3
Obnova a ozdravné opatrenia v lesoch D-ORSO spol. s r.o. D-ORSO spol. s r.o. 178 941,00 178941.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov spolku Nižná Boca Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo 942 723,00 942723.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opratrenia v lesoch TIS TIS, v.o.s. 247 512,00 247512.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch obce Litmanová Obec Litmanová 399 629,00 399629.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova a ozdravné opatrenia v lesoch SlovakiaWood, s.r.o. SlovakiaWood, s.r.o. 324 156,00 324156.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Lesného spoločenstva Zborov Lesné spoločenstvo - Zborov - pozemkové spoločenstvo 697 506,00 697506.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 11 809,00 11809.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 615,00 23615.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 700,00 6700.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 391,00 1391.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Celoplošná príprava pôdy na OZ Topoľčianky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250 000,00 250000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Upratovacie a čistiace služby Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 29 654,00 29654.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 460,00 46460.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 594,00 14594.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 344,00 1344.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Kosenie verejnej zelene Mesto Trenčín 831 248,00 831248.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 175 578,00 175578.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 764,00 33764.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 594,00 9594.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 028,00 1028.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115 097,00 115097.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 129 149,00 129149.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 467 091,00 5467091.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 142 317,00 142317.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 179,00 55179.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 319,00 3319.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence, RZ č. R/2-1/2014-2017/32/63 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 318,00 59318.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 180,00 10180.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 066,00 15066.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 165 951,00 165951.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 005,00 14005.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 991,00 41991.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210 374,00 210374.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 513,00 19513.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Obnova lesných porastov Urbáru Vrbica Urbár Vrbica , Pozemkové spoločenstvo 985 924,00 985924.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 804,00 9804.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 967,00 23967.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 901,00 1901.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 719,00 35719.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 749,00 1749.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 596,00 29596.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 192 955,00 192955.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Obnova lesných porastov - spoločenstvo Vyšná Boca Spolok bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Vyšná Boca 951 486,00 951486.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Upratovacie a čistiace služby Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 271 688,00 271688.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 630,00 21630.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 603,00 30603.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 843,00 21843.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 146,00 9146.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 387,00 1387.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 125 968,00 125968.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 099,00 1099.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Kosenie v meste Košice Správa mestskej zelene v Košiciach 371 538,00 371538.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 347,00 62347.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 960,00 83960.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 227 120,00 227120.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 582,00 138582.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 555,00 12555.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 016,00 3016.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 244,00 18244.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 555,00 5555.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence, RZ č. R/2-1/2014-2017/32/63 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 230,00 14230.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby. Plnenie rámcových dohôd za IV.Q.2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 28 846,00 28846.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Obnova a ozdravné opatrenia v lesoch Lesného a pozemkového spoločenstva Harvelka Lesné a pozemkové spoločenstvo Harvelka 505 617,00 505617.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 944,00 6944.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 971,00 96971.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 902,00 22902.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 210,00 10210.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 172,00 4172.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 125,00 36125.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 569,00 16569.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 400 000,00 31400000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 288,00 7288.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 306,00 99306.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence, RZ č. R/2-1/2014-2017/32/63 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 289,00 4289.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 181 034,00 181034.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Upratovacie a čistiace služby Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 30 260,00 30260.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 521,00 20521.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 861,00 3861.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56 746,00 56746.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 580,00 15580.0 DKK 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 176 360,00 176360.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 140,00 6140.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 188 304,00 188304.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Brádno-Tisovec na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 449,00 138449.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 000,00 80000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 333 040,00 333040.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 140,00 57140.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 043,00 83043.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 712,00 79712.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Upratovacie a čistiace služby Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 28 969,00 28969.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 175 053,00 175053.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 515,00 97515.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa na obdobie r.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170 995,00 170995.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 715,00 10715.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 257,00 4257.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 29 260,00 29260.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 773,00 30773.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 331 382,00 331382.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 6 500 000,00 6500000.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 477,00 13477.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 564,00 9564.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 367 814,00 367814.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 914,00 914.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 334 900,00 334900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa na obdobie r.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 284,00 5284.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 985,00 20985.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 195,00 31195.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 552 311,00 1552311.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Kriváň na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 064 020,00 1064020.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Topoľčianky na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 840 000,00 840000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 547,00 3547.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 780 000,00 780000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 362 524,00 362524.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Červená Skala, LS Pohorelá na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 818 185,00 818185.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rimavská Sobota na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 666 946,00 666946.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Revúca na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 897 000,00 897000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Gabčíkovo a Palárikovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 522 790,00 522790.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice Celoplošná príprava pôdy na OZ Levice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 146 080,00 146080.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Šaštín VC Holíč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 181 000,00 181000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Pezinok na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 196 521,00 196521.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Píla na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94 695,00 94695.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Šaštín VC Lozorno a Sološnica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 161 000,00 161000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Šaštín VC Šaštín a Moravský Ján na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 263 000,00 263000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 962 490,00 962490.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 846 921,00 5846921.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v pestovateľskej činnosti na OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 000,00 140000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 798,00 24798.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rimavská Sobota na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 454 411,00 454411.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 182 627,00 182627.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 77 495,00 77495.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Pezinok na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 133 771,00 133771.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Červená Skala, LS Pohorelá na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 733 237,00 733237.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Šaštín VC Šaštín a Moravský Ján na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 191 857,00 191857.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 972,26 4972.26 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 239,00 15239.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rimavská Sobota na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 721 995,00 2721995.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 538 135,00 4538135.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 700 000,00 3700000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 592 794,00 7592794.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 918 627,00 57918627.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 810 178,00 17810178.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 851 798,00 851798.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 601 964,00 601964.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 882,00 7882.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 196 121,00 3196121.0 EUR 2019 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Šaštín, VC Lozorno, Sološnica, Stupava na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 902 000,00 902000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Šaštín VC Šaštín, Holíč, Moravský Ján na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 447 000,00 2447000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 037 785,00 7037785.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 607,00 11607.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 310,00 7310.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 572 707,00 572707.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Šaštín, VC Lozorno, Sološnica, Stupava na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 026,00 105026.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Facility manažment - upratovacie služby Fakultná nemocnica Nitra 210 081,00 210081.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 935,00 24935.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 908,00 15908.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 153,00 38153.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba TZB Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 230 000,00 6230000.0 EUR 2016 Služby Nie 9
Technická správa budov a servis zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24 460 000,00 24460000.0 EUR 2019 Služby Nie 7
Obstaranie údržby budov-udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 000 000,00 6000000.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 221,00 1221.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 760,00 23760.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 461,00 38461.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obstaranie údržby budov-udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 622 659,00 622659.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 177 645,00 177645.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Technická správa budov a servis zariadení – Centrum podpory Košice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 000 000,00 4000000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 833,00 25833.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 745,00 16745.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 018,00 10018.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 176,00 62176.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 119 333,00 119333.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Obstaranie údržby budov-udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 106 686,00 106686.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 314 862,00 314862.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Šaštín, VC Lozorno, Sološnica, Stupava na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 554,00 70554.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 660 645,00 660645.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Strojné a ručné kosenie plôch verejnej zelene Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 2 276 379,00 2276379.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 735,00 14735.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 630 841,00 14630841.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 436 154,00 436154.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie údržby budov-udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 128 755,00 128755.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 987,00 4987.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 532,00 17532.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 485,00 5485.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Obstaranie údržby budov - udržiavacie stavebné práce a služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 44 113 000,00 44113000.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Obstaranie údržby budov-udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 68 674,00 68674.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 436 872,00 436872.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 416,00 16416.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 947,00 13947.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 673,00 14673.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 311,00 24311.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 486 141,00 486141.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie údržby budov-udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 016 154,00 1016154.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 338 614,00 338614.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 510,00 3510.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Šaštín, celoplošná príprava pôdy na roky 2019-2022. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 800 000,00 800000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 824,00 824.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 907,00 6907.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 411 849,00 411849.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie údržby budov-udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 44 098,00 44098.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 855,00 41855.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 219,00 14219.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 710,00 27710.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 432 028,00 432028.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 506,00 12506.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 510,00 18510.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 846 921,00 5846921.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 587,00 20587.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 280,00 31280.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 417 265,00 417265.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie údržby budov-udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 181 605,00 181605.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 400 848,00 400848.0 EUR 2018 Služby Nie 1http://www.atalian.cominfo.sk.atal@atalianworld.com
petra.vlkova@atalianworld.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 519 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Franck Julien
Adresa:
Avenue Moliere 145 bis 12 Brusel 1190
Krajina:
Belgické kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Franck Julien
Adresa:
Avenue Moliere 145 bis 12 Brusel 1190
Krajina:
Belgické kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Jún 2017
Záznam do:
12. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslav Haščák
Adresa:
Križkova 949/9 Bratislava-Staré Mesto 81704
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Dospiva
Adresa:
Nad Výšinkou 17 Praha 15000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.02.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 12.08.2021 do: 18.02.2022

StiahniZáznam platný od: 26.04.2021 do: 12.08.2021

StiahniZáznam platný od: 25.03.2021 do: 26.04.2021

StiahniZáznam platný od: 8.09.2020 do: 25.03.2021

StiahniZáznam platný od: 10.09.2019 do: 8.09.2020

StiahniZáznam platný od: 22.02.2019 do: 10.09.2019

StiahniZáznam platný od: 19.02.2018 do: 22.02.2019

StiahniZáznam platný od: 27.10.2017 do: 19.02.2018

StiahniZáznam platný od: 9.06.2017 do: 27.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×