Dodávateľ

GreMi KLIMA, s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GreMi KLIMA, s.r.o.

IČO: 36424676

Adresa: Kragujevská 9, Žilina

Registračné číslo: 2019/12-PO-F1823

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. December 2019

Záznam platný do: 12. December 2022

Posledná zmena: 13. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 150 889,00 EUR 1 1
2016 185 338,17 EUR 9 9
2017 147 500,00 EUR 1 1
2021 25 100,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 150 889,00 EUR 1 1
2016 185 338,17 EUR 9 9
2017 147 500,00 EUR 1 1
2021 25 100,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 11 150,00 11150.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 150 889,00 150889.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 97 064,00 97064.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 2 350,00 2350.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 1 024,17 1024.17 EUR
Dopravný úrad 1 5 500,00 5500.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 68 250,00 68250.00 EUR
Obec Klokočov 1 147 500,00 147500.00 EUR
HANZELY, s.r.o. 1 25 100,00 25100.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina - Rekonštrukcia VZT v školskej kuchyni - vetranie Žilinský samosprávny kraj 99 098,00 99098.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Stavebné a interiérové úpravy Domu kultúry Liptovský Mikuláš - vzduchotechnika a vykurovanie Mesto Liptovský Mikuláš 244 648,00 244648.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky GREE Inverter alebo ekvivalent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 824,00 1824.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nástenná klimatizačná jednotka 10 kW včítane dodania a montáže Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 080,00 3080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klimatizačné zariadenie (vnútorné + vonkajšie) Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nástenná klimatizačná jednotka 10 kW včítane dodania a montáže Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 970,00 3970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servis a oprava nástenných klimatizačných zariadení Dopravný úrad 8 424,00 8424.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nástenná klimatizačná jednotka 8 kW včítane dodania a montáže Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 156,00 3156.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podstropná klimatizačná jednotka 10 kW včítane dodania a montáže Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica EUR 2016 Tovary Nie 1
dodanie a montáž systémového chladenia Krajská prokuratúra 111 359,00 111359.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž modulárnej kotolne s napojením na stávajúce tepelné rozvody s vykurovacím výkonom 450 kW, vrátane zásobníka na biomasu s min. objemom 30 m3 Obec Klokočov 177 000,00 177000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie technológie pre projekt pod názvom „Inovácia remeselnej výroby v spoločnosti HANZELY, s.r.o.“ HANZELY, s.r.o. 193 716,00 193716.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
+421415092020

+421415092020


ekonomicke@gremi.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 38 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miloš Gregor
Adresa:
Valaská Dubová 84 Valaská Dubová 03496
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miloš Gregor
Adresa:
Valaská Dubová 84 Valaská Dubová 03496
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Lena Mišalová
Adresa:
Radlinského 47 Dolný Kubín 026 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×