Dodávateľ

ARCHÍV SB, s.r.o.

Liptovský Mikuláš
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ARCHÍV SB, s.r.o.

IČO: 36402249

Adresa: Priemyselná 1947/1, Liptovský Mikuláš

Registračné číslo: 2020/6-PO-D84

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Jún 2020

Záznam platný do: 11. Jún 2023

Posledná zmena: 25. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 196 620,00 EUR 2 2
2015 33 270,00 EUR 1 1
2016 203 042,20 EUR 3 3
2017 142 859,16 EUR 5 5
2018 372 104,70 EUR 5 5
2019 1 866 565,90 EUR 5 5
2020 410 752,76 EUR 5 5
2021 290 262,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 76 740,00 EUR 1 1
2015 153 150,00 EUR 2 2
2016 203 042,20 EUR 3 3
2017 142 859,16 EUR 5 5
2018 372 104,70 EUR 5 5
2019 1 866 565,90 EUR 5 5
2020 410 752,76 EUR 5 5
2021 290 262,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 19 224,40 19224.40 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 5 819 822,00 819822.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 1 792 000,00 1792000.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 163 270,00 163270.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 513 244,02 513244.02 EUR
Psychiatrická liečebňa Sučany 1 6 588,00 6588.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5 85 044,30 85044.30 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 116 284,00 116284.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 130 000,00 130000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 64 000,00 64000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 33 532,00 33532.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia - zneškodňovanie nebezpečného odpadu Fakultná nemocnica Trnava 120 000,00 120000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 159 954,00 159954.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 32 760,00 32760.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 15 681,00 15681.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Fakultná nemocnica Trnava 68 649,50 68649.5 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 36 005,00 36005.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 14 587,00 14587.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 17 100,00 17100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu zo zdravotnej starostlivosti Psychiatrická liečebňa Sučany 9 360,00 9360.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Fakultná nemocnica Trnava 145 099,20 145099.2 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 29 680,00 29680.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia ostatného odpadu a nebezpečného odpadu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 19 800,00 19800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 17 629,00 17629.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia nemocničného odpadu Univerzitná nemocnica Bratislava 1 792 000,00 1792000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 31 555,00 31555.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia ostatného odpadu a nebezpečného odpadu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 26 400,00 26400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 500,00 6500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 17 440,00 17440.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Fakultná nemocnica Trnava 179 615,76 179615.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 174 000,00 174000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia ostatného odpadu a nebezpečného odpadu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 26 400,00 26400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 19 766,00 19766.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 650,00 18650.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia ostatného odpadu a nebezpečného odpadu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 43 130,40 43130.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zber, doprava a odvoz nemocničného odpadu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 254 520,00 254520.0 EUR 2021 Služby Nie 1

spalovna.lm@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 85 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vladimír Beníček
Adresa:
Grösslingová 59 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Ján Bubniak
Adresa:
Ľubeľa Ľubeľa 032 14
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Gömöry
Adresa:
Dlhá 28 Bratislava - mestská časť Čunovo 851 10
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Záznam do:
17. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Ján Bubniak
Adresa:
Ľubeľa Ľubeľa 032 14
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Slavomír Moško
Adresa:
Trnavská cesta 177/82 Bratislava 821 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Beníček
Adresa:
Grosslingová 2471/59 Bratislava 81109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Beáta Beníčková
Adresa:
Grösslingova 59 Bratislava 81109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Jánoškova Dolný Kubín 026 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.10.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 6.07.2017 do: 17.10.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×