Dodávateľ

Microsoft Slovakia s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Microsoft Slovakia s.r.o.

IČO: 31398871

Adresa: Prievozská4D 4D, Bratislava

Registračné číslo: 2017/8-PO-E6064

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. August 2017

Záznam platný do: 17. August 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 539 852,00 EUR 4 4
2015 1 844 832,00 EUR 2 2
2016 506 436,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 539 852,00 EUR 4 4
2015 1 844 832,00 EUR 2 2
2016 506 436,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 3 075 392,00 3075392.00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 48 528,00 48528.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 1 669 440,00 1669440.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 249 908,00 249908.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 1 080 000,00 1080000.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 289 900,00 289900.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 269 952,00 269952.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 208 000,00 208000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Podporné služby Microsoft Premier Support Standard Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 48 528,00 48528.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Aplikačné moduly informačného systému podniku na komplexnú archiváciu odovzdávaných údajov a publikačný systém MPO a MPR SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 195 000,00 195000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Podporné služby Microsoft Premier Support. Slovenský hydrometeorologický ústav 249 908,00 249908.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory Microsoft Premier Support Sociálna poisťovňa, ústredie 347 880,00 347880.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Podporné služby Microsoft Premier Support Bratislavský samosprávny kraj 1 080 000,00 1080000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Podporné služby Microsoft Premier Národné centrum zdravotníckych informácií 224 960,00 224960.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie technickej podpory Mcrosoft Premier Support SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 900 000,00 2900000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Podporné služby Microsoft Premier Support. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 208 000,00 208000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby Microsoft Premier Support pre informačné systémy Finančnej správy SR Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 800 000,00 1800000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
+42158102811


martin.lauko@microsoft.com
a-ingdu@microsoft.com
recepcia@microsoft.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 55 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Adamec
Adresa:
Živnostenská 2950 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ondřej Novodvorský
Adresa:
Strážna 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. August 2017
Záznam do:
15. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Adriana Tomanová
Adresa:
Jakubovo nám. 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.05.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 15.01.2019 do: 13.05.2021

StiahniZáznam platný od: 18.08.2017 do: 15.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×