Dodávateľ

PRIMUS spol. s r.o.

Lietavská Lúčka
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PRIMUS spol. s r.o.

IČO: 31632548

Adresa: Žilinská cesta 102/531, Lietavská Lúčka

Registračné číslo: 2020/2-PO-D2686

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Február 2020

Záznam platný do: 20. Február 2023

Posledná zmena: 22. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 30 147,00 EUR 1 1
2015 83 046,00 EUR 1 1
2016 327 839,18 EUR 20 20
2017 1 474,89 EUR 3 3
2018 3 116,37 EUR 8 8
2019 23 449,28 EUR 7 7
2020 12 039,80 EUR 4 4
2021 112,50 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 30 147,00 EUR 1 1
2015 83 046,00 EUR 1 1
2016 327 839,18 EUR 20 20
2017 1 474,89 EUR 3 3
2018 3 116,37 EUR 8 8
2019 23 449,28 EUR 7 7
2020 12 039,80 EUR 4 4
2021 112,50 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 33 605,90 33605.90 EUR
AGROPLANT 1 30 147,00 30147.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 689,00 689.00 EUR
Obec Turie 1 58 273,00 58273.00 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 4 1 373,20 1373.20 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 19 3 360,98 3360.98 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 1 83 046,00 83046.00 EUR
Obec Oravská Polhora 1 50 344,00 50344.00 EUR
Obec Banka 1 41 255,00 41255.00 EUR
Obec Oravská Lesná 1 55 560,00 55560.00 EUR
Obec Semerovo 1 362,25 362.25 EUR
Mesto Stará Turá 1 84 044,00 84044.00 EUR
Obec Rudina 1 794,00 794.00 EUR
Obec Dolné Vestenice 1 35 300,00 35300.00 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 2 1 379,20 1379.20 EUR
Obec Veľká Franková 1 112,50 112.50 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 1 354,00 354.00 EUR
Obec Kostoľany nad Hornádom 1 550,00 550.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 674,99 674.99 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zintenzívnenie triedenia odpadov v obci Turie Obec Turie 58 273,00 58273.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zintenzívnenie triedenia odpadov v Oravskej Polhore Obec Oravská Polhora 50 344,00 50344.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zintenzívnenie triedenia odpadov v Banke Obec Banka 41 255,00 41255.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zintenzívnenie triedeného zberu v Oravskej Lesnej Obec Oravská Lesná 55 560,00 55560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkoobjemové paletové boxy AGROPLANT 32 000,00 32000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zberné nádoby pre Mesto Krásno nad Kysucou Mesto Krásno nad Kysucou 77 195,00 77195.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zlepšenie triedenia odpadov v Dolných Vesteniciach Obec Dolné Vestenice 35 300,00 35300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v meste Stará Turá Mesto Stará Turá 84 044,00 84044.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Plastová nádoba na odpad - 120 litrov s kolieskami Obec Streda nad Bodrogom 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové nádoba Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na separovaný zber Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové nádoba Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Plastová nádoba na odpad - 120 litrov s kolieskami Obec Streda nad Bodrogom 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na separovaný zber Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na separovaný zber Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na separovaný zber Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové nádoba Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na separovaný zber Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na separovaný zber Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové nádoba Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Plastová nádoba na odpad - 120 litrov s kolieskami Obec Streda nad Bodrogom 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové nádoba Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové kontajnery na separovaný zber SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 925,76 925.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové nádoba Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna Obec Kostoľany nad Hornádom 660,00 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba na separovaný zber Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 144,00 144.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové nádoba Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové nádoba Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 170,00 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Smetné koše Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 811,00 811.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
plastová nádoba na odpad 240 l Obec Semerovo 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastová smetná nádoba na zber TKO Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 772,93 772.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kontajnery - plastové Obec Rudina 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoba na separovaný zber Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 105,00 105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoba na separovaný zber Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoba na separovaný zber Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 145,00 145.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoba na separovaný zber Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 205,00 205.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie na dávkovanie a doplňovanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 420,40 29420.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie na dávkovanie a doplňovanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 920,80 11920.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 173,59 1173.59 EUR 2019 Tovary Nie 1
nádoba na odpad 120 l plastová - čierna TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastový sud s vekom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 537,98 537.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 189,00 15189.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
1. Plastová nádoba na odpad - 120 litrov s kolieskami Obec Streda nad Bodrogom 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Smetné nádoby na zber TKO Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 904,00 904.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna Obec Veľká Franková 135,00 135.0 EUR 2021 Tovary Nie 1http://www.primus.sk/sk/index.html


+421415624851


zilina@primus.sk
adamy@primus.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 102 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Milan Bobot
Adresa:
Osiková 13 Žilina 010 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Bobot
Adresa:
Osiková 13 Žilina 010 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Bobot
Adresa:
Osiková 13 Žilina 010 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Záznam do:
2. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Bobot
Adresa:
Osiková 13 Žilina 010 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Záznam do:
2. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Bobot
Adresa:
Osiková 13 Žilina 010 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Bobot
Adresa:
Osiková 13 Žilina 010 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Daniel Hudák s.r.o.
Adresa:
Hodžova 8 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária Hudák & Ochodničanová, v.o.s.
Adresa:
Hodžova 8 Žilina 010 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 29.06.2017 do: 2.07.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×