Dodávateľ

EKOPRIM, s.r.o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EKOPRIM, s.r.o.

IČO: 31710115

Adresa: Strojnícka 17, Prešov

Registračné číslo: 2020/4-PO-F2766

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. Apríl 2020

Záznam platný do: 9. Apríl 2023

Posledná zmena: 15. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 87 349,00 EUR 1 1
2015 600 532,00 EUR 3 3
2016 5 810 558,00 EUR 14 14
2017 623 559,00 EUR 10 25
2018 307 107,00 EUR 5 10
2019 640 518,00 EUR 10 17
2020 250 713,00 EUR 3 4
2021 238 668,00 EUR 2 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 87 349,00 EUR 1 1
2015 600 532,00 EUR 3 3
2016 5 776 362,00 EUR 4 4
2017 535 423,00 EUR 8 16
2018 303 343,00 EUR 8 14
2019 751 801,00 EUR 15 29
2020 260 396,00 EUR 5 6
2021 243 798,00 EUR 3 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 39 818 783,00 818783.00 EUR
Mesto Prešov 4 578 167,00 578167.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 5 658 330,00 5658330.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 3 20 683,00 20683.00 EUR
Mesto Sabinov 1 87 349,00 87349.00 EUR
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. 1 83 506,00 83506.00 EUR
Obec Ľubovec 1 231 783,00 231783.00 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 143 481,00 143481.00 EUR
Obec Smižany 1 116 255,00 116255.00 EUR
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 1 770,00 770.00 EUR
Obec Petrovany 1 210 000,00 210000.00 EUR
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 1 340 796,00 340796.00 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 6 259 731,00 259731.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 1 9 370,00 9370.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia lesnej cesty Do Podkovy Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. 107 326,00 107326.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Sabinov - kanalizácia Levočská Mesto Sabinov 126 860,00 126860.0 EUR 2014 Práce Nie 1
IBV Panský kruh, Smižany - STL plynovod - I. etapa - 1. časť Obec Smižany 141 480,00 141480.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Prístavba multifunkčného zariadenia pre potreby pracovnej rehabilitácie pri Dome sv. Anny ul. Štúrova 5, Stará Ľubovňa Gréckokatolícka charita Prešov 158 276,00 158276.0 EUR 2015 Práce Áno 1
„Zvýšenie energetickej efektívnosti nábytkárskej výroby spoločnosti DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.“ DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 285 000,00 285000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 576 536,00 5576536.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Obnova NS Opál – stavebné úpravy II. etapa Mesto Prešov 115 550,00 115550.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 321 492,00 321492.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 504 136,00 1504136.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 5
Betónové zmesi Východoslovenská distribučná, a. s. 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 178 349,00 178349.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 327 974,00 327974.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Betónové zmesi Východoslovenská distribučná, a. s. 150 996,00 150996.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 129 268,00 129268.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 97 699,00 97699.0 EUR 2017 Tovary Nie 5
Betónové zmesi Východoslovenská distribučná, a. s. 154 304,00 154304.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 493 312,00 493312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 125 531,00 125531.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Betónové zmesi Východoslovenská distribučná, a. s. 92 676,00 92676.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 703 351,00 703351.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prešov-Nižná Šebastová, Bytový dom na ul. Slánskej č. 6-obnova objektu Mesto Prešov 237 975,00 237975.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 0/90 mm - andezit - 100t Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Betónová brehová pätka TBM 19/120 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 9 380,00 9380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 527 597,00 527597.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 283 094,00 283094.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 283 094,00 283094.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 60 229,00 60229.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 618 927,00 618927.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 220 000,00 220000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. M. Čulena č. 29-49, I. etapa Mesto Prešov 196 553,00 196553.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520 788,00 520788.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 107 040,00 107040.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Betónové zmesi Východoslovenská distribučná, a. s. 70 850,00 70850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 265 095,00 265095.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prírodné drvené kamenivo na zimný posyp Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 600 704,00 1600704.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 239 411,00 239411.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 104 951,00 104951.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 283 254,00 283254.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 220 000,00 220000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IBV Ľubovec – miestne komunikácie Obec Ľubovec 357 260,00 357260.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 69 107,00 69107.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kameniva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 898 173,00 7898173.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Petrovany - vodovod Obec Petrovany 279 224,00 279224.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Nákup kameniva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 898 173,00 7898173.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 28 992,00 28992.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Betónové zmesi Východoslovenská distribučná, a. s. 15 606,00 15606.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Revitalizácia vnútrobloku ul. 17. Novembra 126-130 Mesto Prešov 206 277,00 206277.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Nákup kameniva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 898 173,00 7898173.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
+4217480700


ekoprim@ekoprim.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 41 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Daniela Mazancová Dupláková Ph.D.
Adresa:
Metodova 12 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Duplák
Adresa:
Terchovská 23 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
19. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Duplák
Adresa:
Nová 42 Prešov 08006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
19. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Duplák
Adresa:
Terchovská 23 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Daniel Boľanovský
Adresa:
Slovenská 69 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.06.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 25.07.2017 do: 19.06.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×