Dodávateľ

P.S. in, a.s.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: P.S. in, a.s.

IČO: 47764821

Adresa: M. Rázusa 7, Žilina

Registračné číslo: 2020/12-PO-F5324

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. December 2020

Záznam platný do: 29. December 2023

Posledná zmena: 2. Február 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 326 685,00 EUR 1 1
2017 586 097,00 EUR 1 1
2018 3 175 136,00 EUR 3 3
2019 9 210 891,00 EUR 9 9
2020 3 091 666,00 EUR 2 2
2021 6 127 196,00 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 326 685,00 EUR 1 1
2017 586 097,00 EUR 1 1
2018 3 175 136,00 EUR 3 3
2019 9 210 891,00 EUR 9 9
2020 3 091 666,00 EUR 2 2
2021 6 127 196,00 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 7 519 952,00 7519952.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 4 637 551,00 4637551.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 2 005 368,00 2005368.00 EUR
Mesto Martin 1 1 291 666,00 1291666.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 677 250,00 677250.00 EUR
Mesto Stupava 1 2 036 956,00 2036956.00 EUR
Mesto Brezno 1 1 332 666,00 1332666.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 628 220,00 628220.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 588 042,00 588042.00 EUR
Obec Gbeľany 1 1 800 000,00 1800000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Žilina, ul. Predmestská 1613 OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 269 509,00 269509.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Čadca OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 586 097,00 586097.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Banská Bystrica OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 169 768,00 1169768.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Stavebné úpravy existujúcich plôch a budovanie prvkov zelenej infra-štruktúry Žilinskej univerzity Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 516 401,00 516401.0 EUR 2018 Práce Áno 1
VÝSTAVBA BUDOVY ARCHÍVU A SKLADOVEJ HALY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 488 967,00 1488967.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Brezno OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 219 700,00 219700.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Žilina, areál Zb HaZZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 191 509,00 191509.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zemianske Kostoľany - plynofikácia a zateplenie objektov - R Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 175 000,00 3175000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Banská Bystrica OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 785 419,00 1785419.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Hronsek – rekonštrukcia budovy č. 21 – R Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 277 000,00 277000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Trenčín, KaMC OS SR – rekonštrukcia strešného plášťa - R Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 197 490,00 197490.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Prešov, SK - vybudovanie prístreškov pre garážovanie techniky - R Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 960 000,00 960000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
MICHALOVCE, MK - REKONŠTRUKCIA B. Č. 2 - R Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 160 000,00 2160000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Trenčín, MS - rekonštrukcia striech - skladiská munície - R Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 470 562,00 470562.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Domov sociálnych služieb Gbeľany Obec Gbeľany 1 800 000,00 1800000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
ŠPORT PARK PLTNÍKY - II.etapa Mesto Martin 1 291 666,00 1291666.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia prevádzkového súboru chladenia v budove NR SR Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 833 283,00 833283.0 EUR 2021 Práce Nie 1
ZLEPŠENIE TEPELNOIZOLAČNÝCH VLASTNOSTÍ ŠD ČAJKA UNIVERZITA J. SELYEHO 672 831,00 672831.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Trebišov, kas. kpt. Nálepku - rekonštrukcia budovy č. 2 - elektroinštalácia a sociálne zariadenia - R Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 279 900,00 279900.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Nadstavba panelovej školy Stupava Mesto Stupava 2 036 956,00 2036956.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Stavebné práce pre projekt Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 628 220,00 628220.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Kompostáreň Brezno Mesto Brezno 1 332 666,00 1332666.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rimavská Sobota OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 584 162,00 584162.0 EUR 2021 Práce Áno 1http://www.psin.skmiroslav.randa@psin.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 38 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Patrik Stopka
Adresa:
Radlinského 10 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Patrik Stopka
Adresa:
Radlinského 10 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Mgr. Miroslava Šufáková
Adresa:
Pivovarská Žilina 01001
Meno:
Mgr. Miroslava Šufáková
Adresa:
Vojtecha Tvrdého 21 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 26.02.2018 do: 11.02.2021

StiahniZáznam platný od: 12.12.2017 do: 26.02.2018

StiahniZáznam platný od: 29.05.2017 do: 12.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×